Σελίδες

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα κάλυψης εξόδων νοσηλείας μόνο από ατύχημα από την INTERAMERIKAN».


Προς Μέλη ΕΑΠΣ


 


Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως μας ενημερώνει η εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος Μίνα Ναούμ,με την οποία η Ένωσή μας έχει ξανασυνεργαστεί, είναι το πρώτο, κάλυψης εξόδων νοσηλείας μόνο από ατύχημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα με σχετικά μικρό ετήσιο κόστος, καλύπτει  τη νοσηλεία  έως τα 20.000€, χωρίς να χρειαστεί απολύτως καμία συμμετοχή του ασφαλιζόμενου.
Παρέχει και Άμεση Ιατρική Βοήθεια, ενώ καλύπτει και έξοδα επειγόντων περιστατικών.
Στην περίπτωση νοσηλείας  σε στρατιωτικό νοσοκομείο, το πρόγραμμα  λειτουργεί ανταποδοτικά και  επιστρέφει στον ασφαλισμένο με κατάθεσή σε λογαριασμό του 250€ ανά ημέρα νοσηλείας. (ή 500€ ανά ημέρα νοσηλείας σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης).

Επισυνάπτουμε το σχετικό  ενημερωτικό της εταιρίας για το πρόγραμμα. Για περισσότερες λετομέρειες αναφορικά με τις παροχές και   τις προϋποθέσεις ένταξής  στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας της κ. Ναούμ Ασημίνα είναι:
Certified Financial Planner - Γραφείο Πωλήσεων INTERAMERICAN -ALM ADVISORS
Αγίου Κωνσταντίνου 57, Μαρούσι
Τηλ.: 2108121170   Fax: 2108121199
Κινητό: 6932579844
email: naouma@agency.interamerican.gr

                                            Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
            Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

« Η πολιτική επιλογή των δύο μέτρων και δύο σταθμών συνεχίζεται με τις ρυθμίσεις συνυπηρέτησης του προσωπικού των Σ.Α. και εκπαιδευτικών».


Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Όλγα Γεροβασίλη
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ.Α.Παπακώστα  

ΘΕΜΑ: « Η πολιτική επιλογή των δύο μέτρων και δύο σταθμών συνεχίζεται με τις ρυθμίσεις συνυπηρέτησης του προσωπικού των Σ.Α. και εκπαιδευτικών».
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Αρχές Ιουλίου, με  συγκεκριμένη ρύθμιση σε νόμο του ΥΠΕΘΑ καθορίστηκε η  δυνατότητα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να συνυπηρετούν με τους συζύγους - εκπαιδευτικούς, ευεργέτημα από το οποίο εξαιρέθηκε το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Άμεσα τα συνδικάτα Πυροσβεστών Αστυνομικών και Λιμενικών, με κοινή ανακοίνωσή μας καλέσαμε την τότε πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στην επέκταση του δικαιώματος αυτής της συνυπηρέτησης και στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας.

Τέσσερις μήνες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει καμία πρωτοβουλία και εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρία Υπουργέ

Αναμένουμε από εσάς να θεραπεύσετε αυτή την αδικία.


                                            Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
            


Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

«Ενημέρωση για το ζήτημα της «αναδρομικής διεκδίκησης επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας».


Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήματα πολλών μελών μας αναφορικά με το ζήτημα που έχει έλθει στη δημοσιότητα σχετικά με την αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας, η Ένωσή μας, αντιμετωπίζει το ζήτημα σε κοινή πορεία και δράσεις με τα συνδικάτα του χώρου των ενστόλων.

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα πάνω στο ζήτημα είναι τα εξής:

•Τα γνωστά ως δώρα  -  επιδόματα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα  και αδείας, αφού  περικόπησαν με το πρώτο μνημόνιο του  Ν. 3833/ 2010 και 3845/2010,  καταργήθηκαν από 1.1.2013  με το δεύτερο  μνημόνιο  του Ν. 4093/2012.

•Με τον αυτό  νόμο Ν. 4093/2012, περικόπησαν επίσης και οι συνολικές αποδοχές των αμειβόμενοι με τα ειδικά μισθολόγια.  Οι μειώσεις  είναι και αυτές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές  από ειδικές αποφάσεις του ΣτΕ,   με αποτέλεσμα  να έχει επιστραφεί το 50% αυτών των περικοπών και να αναμένεται το υπόλοιπο.

•Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ  παρότι  έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές, δεν διατύπωσαν κρίση για την κατάργηση των «δώρων», τα οποία όμως προβλέπονταν για το σύνολο των μισθωτών, σε όλα τα προβλεπόμενα μισθολόγια.

•Μέχρι σήμερα ομάδες εργαζομένων κυρίως σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, (αμειβόμενοι όχι με το δικό μας μισθολόγιο) προσέφυγαν κατά της κατάργησης των «δώρων» και έχουν λάβει αποφάσεις Ειρηνοδικείων και Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων  με τις οποίες κρίνεται παράνομη αυτή. Αντίστοιχα έχουν εκδοθεί και  μια σειρά αποφάσεων  που απορρίπτουν αντίστοιχες πρσφυγές.

•Επίσης μέχρι και σήμερα δεν μας είναι γνωστή τελεσίδικη απόφαση  Ανώτατου Δικαστηρίου που θα παρήγαγε ισχυρή νομολογία για το θέμα.

•Στην τελευταία συνάντηση με τα σωματεία του χώρου των ενστόλων, το θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς. Το υπαρκτό δεδομένο είναι ότι σε σχετικές αγωγές ενστόλων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας υπάρχουν αποφάσεις με θετικό μεν σκεπτικό, πλήν όμως με αναστολή της προόδου της δίκης και την έκδοση οριστικής απόφασης εωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί παρεμφερούς υποθέσεως που εισήχθη στην Επταμελή Σύνθεση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ με προδικαστικό ερώτημα και συζητήθηκε στη δικάσιμο της 04-06-2018, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.

•Σύμφωνα  με τα παραπάνω, το ζήτημα παρακολουθείται και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν όταν απαιτηθεί.

•Η ΑΔΕΔΥ για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου, κινείται με την ίδια τακτική σημειώνοντας: «προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μια αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων». Επίσης  παρατίθεται το σχετικό υπόδειγμα (το επισυνάπτουμε).

Το εν λόγω υπόδειγμα αίτησης, μπορούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να το μετατρέψουν σε σχετική Δ.Υ. αναφορά και να το αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Π.Σ.                                            Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
            


Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

«Επικαιροποιημένη πρόταση ασφάλισης νομικής προστασίας με την ARAG»Μέλη ΕΑΠΣ

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένη πρόταση ασφάλισης νομικής προστασίας με την ARAG»
 

Συνάδελφοι

Ο όμιλος ARAG  επικαιροποίησε με νέα προσφορά του προς τα μέλη της ΕΑΠΣ, την προσφορά   υπηρεσιών νομικής προστασίας, με ειδικό πρόγραμμα για τον επαγγελματκό μας κλάδο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ( Αναφορές υπηρεσιακές ή μη θέματα προαγωγών – κρίσεων, μεταθέσεις, Ε.Δ.Ε.,  ακύρωση πειθαρχικών ποινών Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
2. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την  ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορούν  να  αποστείλουν  τα στοιχεία τους  στον σύνδεσμο http://www.arag.gr/eaps.html και εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρείας θα  έρθει σε επικοινωνία μαζίτους.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
            

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Κοινό αγωνιστικό μέτωπο των ενστόλων εργαζόμενων για την διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου μας


12-10-2018


Συνάδελφοι

Συνεδρίασε χθες το πρωί  το συντονιστικό των Προέδρων των συνδικάτων των εργαζομένων  στα Σώματα Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες και οι τρόποι  της αγωνιστικής  δράσης, μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 83η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που επήλθαν στις ηγεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης.
Αφού έγινε διεξοδική συζήτηση των κοινών προβλημάτων και αιτημάτων, ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθούν προς άμεση διεκδίκηση δυο διαχρονικά αιτήματά μας, αυτό της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας αφενός και αφετέρου, της επέκτασης της μάχιμης 5ετίας σε όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετεί αυτό και με παράλληλη αύξηση των αναγνωρίσιμων ως μάχιμων ετών, από πέντε σε επτά.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι προ πολλού έχει υπερωριμάσει η συζήτηση και η συνακόλουθη υποσχεσιολογία των πολιτικών κομμάτων και άρα ουδεμία άλλη προθεσμία είναι επιτρεπτή από την πλευρά μας για ατέρμονες συζητήσεις και διευκρινιστικές συναντήσεις με τους αρμοδίους.
Ωστόσο, για τελευταία φορά και δεδομένου ότι έχει προστεθεί στο κοινό μας αγωνιστικό μέτωπο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), θα προβούμε το αμέσως προσεχές διάστημα σε σειρά καθοριστικών συναντήσεων έτσι ώστε να ενημερώσουμε αλλά και να λάβουμε τις αναγκαίες απαντήσεις με βάση τις οριστικοποιημένες θέσεις μας – προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.
για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
            

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΑΠΣ δίπλα στην Πυροσβεστική Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρονών ιστορίας της


                                                                      10-10-2018


Συνάδελφοι

Η Ένωσή μας, στα πλαίσια του διαρκούς ενδιαφέροντός της για την διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του Πυροσβεστικού Σώματος, ανταποκρίθηκε άμεσα  στο αίτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στήριξε την εξαιρετική της πρωτοβουλίας για την
ψηφιοποίηση όλων των αναμνηστικών φωτογραφιών των τελετών ορκωμοσίας της Σχολής Ανθυποπυραγών από το 1967.
 Οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΥΡ.Α. στην διεύθυνση https://academy.fireservice.gr/pages/249/Ορκωμοσίες-ΕΣ-Αξιωματικών.html
και είναι διαθέσιμες για όλους τους αποφοίτους και μη, ενώ αποτελούν και μια ιστορική διαδρομή της πολιτικής ζωής της χώρας αφού σε αυτές απεικονίζονται Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί και άλλα πολιτικά πρόσωπα όλης αυτής της περιόδου.
για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης


«Η δικαίωσή μας για τις οφειλόμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού. Άμεση η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ηγεσίας»


09-10-2018
Συνάδελφοι

Με την από 3-10-2018 παρέμβασή μας προς τον κ.Αρχηγό του Π.Σ. ζητήσαμε  να εκδοθεί διευκρινιστική διαταγή για την επίλυση τυχόν παρερμηνειών εφαρμογής για την χορήγηση των οφειλομένων αδειών παρελθόντων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού, με δεδομένο της διασφάλισης τους.

Με το υπ.αριθ.59989/5-10-2018 έγγραφό του ο κ. Αρχηγός του Π.Σ.  διευκρινίζει προς όλες τις Υπηρεσίες του Π.Σ. την υποχρέωση της Διοίκησης για την συνέχιση  της χορήγησης  των οφειλόμενων αδειών μέχρι της εξαντλήσεως τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των υπηρεσιακών αναγκών.


για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης