Σελίδες

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

E-book Πάσχα 2017 – Μεγάλη Εβδομάδα


Ανεβαίνοντας ο Κύριος στο Σταυρό, σκαρφαλώνει στα πιο δύσβατα μονοπάτια της καρδίας μας.

Κάνει την διαφορά του Ανθρώπου από το αγρίμι.

Φυτεύει μέσα μας τη Αγάπη.Κάνει τον Άνθρωπο Πυροσβέστη και Διασώστη.

Η Αγάπη γίνεται το καθήκον, το ίδιο το «είναι».

Και το «καθήκον» γίνεται θυσία, που οδηγεί στα υψηλά εκείνα όρια, τα υπεράνθρωπα:

«Να δίνεις τη ζωή σου για τη ζωή του αδελφού σου».

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Περί καθηκόντων Επιπυραγών Γ.Κ.                                       Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                             Αντιστράτηγο κ.Β.Καπέλιο
                            Κοιν: Γραφείο Αν.Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
                                  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής           Προστασίας

 

ΘΕΜΑ:  Περί καθηκόντων Επιπυραγών Γ.Κ.

 

Κύριε Αρχηγέ

Με το από 23-2-2017 Π.Δ. προήχθησαν στο βαθμό του Επιπυραγού, εκατό ογδόντα εννέα  (189) συνάδελφοι Αξιωματικοί Γ.Κ.

Οι συνάδελφοι συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες αριθμητικά σειρές Αξιωματικών που καταλαμβάνουν την πρώτη βαθμολογική κλίμακα των ανωτέρων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συγκεκριμένη  εξέλιξη βέβαια είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είχε τεθεί στο σύνολο των διατελεσάντων προκατόχων σας, με την επισήμανση της ανάγκης για  θεσμική παρέμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της.

Αποσπασματικά προ έξι ετών, με το Π.Δ. 77/2011, όταν η ίδια σειρά Αξιωματικών είχε προαχθεί στο βαθμό του Πυραγού,  είχε γίνει προσπάθεια διαχείρισης  της συγκεκριμένης κατάστασης, με την δυνατότητα  ορισμού των συναδέλφων στα καθήκοντα  του Αξιωματικού Υπηρεσίας φυλακής.

Η συγκεκριμένη λύση που και αυτή βέβαια  κινείτο στα «υψηλά όρια» της  διοικητικής ευρυθμίας, απλά επέλυσε μερικώς και προσωρινά  το γενικότερο ζήτημα της επαγγελματικής εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης των συναδέλφων.

Κύριε Αρχηγέ

Σήμερα το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ή  παρόμοιο αποσπασματικό  τρόπο.

Οι νεοπροαγόμενοι συνάδελφοι Επιπυραγοί, περνούν πλέον στην κλίμακα των ανώτερων αξιωματικών, και πρέπει να υπηρετήσουν σε ανάλογες θέσεις «τακτικού επιπέδου Διοίκησης» είτε σε επιτελικές  είτε σε επιχειρησιακές μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επειδή πληροφορούμαστε «διάφορες σκέψεις και προτροπές» που σαφώς στερούνται  σοβαρής  και υπεύθυνης αντιμετώπισης του ζητήματος, σας ζητούμε να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του  Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξετάσει με σοβαρό, συγκροτημένο και οριστικό τρόπο, την διαχείριση του εν λόγω ζητήματος τόσο για τον ενεστώτα χρόνο όσο και το μέλλον.

  Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννης Σταμούλης                                     Τάσος Μανιάτης

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Προσφορά της Eurobank για τα Σώματα Ασφαλείας

Η τράπεζα  Eurobank μας απέστειλε πρόταση της αναφορικά με ένα  νέο πρόγραμμα προνομίων με το όνομα  «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», το οποίο διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Περί ειδικής άδειας παρουσίας σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου.

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                          Αντιστράτηγο κ.Β.Καπέλιο
                      Κοιν: Γραφείο Αν.Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
                                      Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής  Προστασίας

 Κύριε Αρχηγέ

Όπως είναι γνωστό  οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, ως «μόνιμοι  δημόσιοι υπάλληλοι» στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο Ν.4249/2014 , καθορίζεται (στο άρθρο 65)  ότι   για  όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς του Π.Σ.  εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Με την παραπάνω ρύθμιση, η πολιτεία  θέτει  με Νόμο, μια ισχυρή διασύνδεση της νομοθεσίας του Π.Σ. με την γενικότερη του Δημοσίου, είτε στα δικαιώματα είτε στις υποχρεώσεις που θεσπίζει.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι η  ειδική  άδεια  με αποδοχές (1-3 ημερών)  που χορηγείται για τη συμμετοχή σε δίκη ενωπίον δικαστηρίου, άδεια η οποία προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007.

Η εν λόγω άδεια που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, δυστυχώς δεν λήφθηκε υπόψη στα  τελευταία Π.Δ. που επανακαθόρισαν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πέρα από τα παραπάνω περιήλθε εις γνώση μας, σχετική απάντηση του Α.Π.Σ.  το οποίο γνωμοδοτεί ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης  άδειας δεν προβλέπεται  στο πυροσβεστικό προσωπικό  λόγω της «εξαντλητικής ρύθμισης των ειδικών αδειών» από τις διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.  Καινοφανή  άποψη τόσο για τον νομικό πολιτισμό στην πατρίδα μας, όσο και κινούμενη οριοβατικώς, αφού προσπαθεί να ερμηνεύσει με το δικό της τρόπο,  την ισχυρή βούληση της Ελληνικής Πολιτείας, όπου η ειδική πυροσβεστική νομοθεσία δεν ρυθμίζει ζητήματα του πυροσβεστικού προσωπικού, αυτά  να ρυθμίζονται από την γενικότερη νομοθεσία  που διέπει τους πολικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριε Αρχηγέ

Στα πλαίσια  της αρμοδιότητας σας και της ορθής  και χρηστής διοίκησης, παρακαλούμε  να εξετάσετε το ζήτημα, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές για την χορήγηση της παραπάνω  ειδικής άδειας και παρακαλούμε όπως πάρετε την αναγκαία πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της εν λόγω άδειας στην  πυροσβεστική νομοθεσία. 

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Δράσεις της ΕΑΠΣ στη ΘεσσαλονίκηΤην Κυριακή 2 Απριλίου 2017 σε αίθουσα των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΑΠΣ εκδήλωση για τις φονικές δασικές πυρκαγιές του θέρους του 2007, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου και Επίτιμου Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη και Ν.Διαμαντή. Στην  εκδήλωση, μίλησαν ο τ.Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ. Κ. Κοκολάκης, ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Τ. Μανιάτης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Δ. Αναγνωστάκης, ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτρης Φαφούτης.
Τίμησαν με την παρουσία τους, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σαρίδης,ο πανοσολογιότατος εκπρόσωπος του μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμου, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Πρόεδρος της διοικούσας της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη Ευταξά Βίκυ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρα συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με την Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής /Μακεδονίας της ΕΑΠΣ, εξετάζοντας κυρίως τα τοπικά προβλήματα που απασχολούν  του συναδέλφους στην ευρύτερη περιοχή.

Την Δευτέρα 3  Απριλίου 2017, το Προεδρείο της ΕΑΠΣ και η ΠΕ ΕΑΠΣ Κετρικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την Δ.Π.Υ. Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας τους συναδέλφους αξιωματικούς και συζητώντας τόσο για τα ειδικά τοπικά, όσο και για τα γενικότερα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017


Προς Υπουργό Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη
Αν.Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα
ΚΟΙΝ. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.ΚαπάκηΣυνήγορος του Πυροσβέστη
Άλλη μια νομοθετική ρύθμιση ανεφάρμοστη επί 3 έτη.κ.κ. Υπουργοί

Εδώ και τρία χρόνια ψηφίστηκε ο Ν.4249/2014, ο οποίος προέβλεψε μια σειρά  από νέους θεσμούς, οι οποίοι για την λειτουργία τους χρειάζονται την έκδοση Π.Δ. ή Υ.Α.

Για όλα αυτά, τόσο στην έναρξη των υπουργικών καθηκόντων του κ.Αν. Υπουργού,  όσο και στη συνέχεια έχουμε ενημερώσει, ζητώντας την υλοποίηση της υποχρέωσης  της εφαρμογής όσα ο Νόμος προέβλεπε.

Ένα από αυτά είναι η πρόβλεψη του θεσμού του «Συνήγορου του Πυροσβέστη» (άρθρο 100Α του Ν.4249/14).

Με τον παραπάνω θεσμό δίνεται στο προσωπικό του Π.Σ. στο οποίο ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή η χορήγηση εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου για τα στάδια προδικασίας και παράστασης στα δικαστήρια.

Δυστυχώς τρία χρόνια μετά, η ρύθμιση αυτή παραμένει ανενεργή,αφού δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από το Νόμο, Προεδρκό Διάταγμα των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προυποθέσεις, τα δικαιολογητικά.

Κύριοι Υπουργοί

Όπως καλά γνωρίζετε το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει καθημερινά τον αγώνα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας και της πατρίδας μας με σύμμαχο την υποχρηματοδότηση τις ελλέιψεις και εφόδιο το απαρχαιωμένο και ομιχλώδες θεσμικό πλαίσιο, που συχνά το φέρει αντιμέτωπο με διοικητικές και ποινικές επιπλοκές.

Ειδικά σήμερα στις συνθήκες της οικονομικής εξαθλίωσης, η επώμιση και των μεγάλων οικονομικών εξόδων που απαιτούνται για την νομική υπεράσπιση είναι εξέχως δυσβάσταχτο.

Τρία χρόνια μετά την θεσμοθέτηση της ρύθμισης για τον «Συνήγορο του Πυροσβέστη» θεωρούμε ότι μάλλον είναι υπερώριμος χρόνος για να εκδώσετε το αναγκαίο Προεδρικό Διάταγμα για να τεθεί σε λειτουργία η ρύθμιση.

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννης Σταμούλης   Τάσος Μανιάτης

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων του.

Ανακοίνωση του Γραμματέα Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου

της ΕΑΠΣ 

H κοινοποίηση του Π.Δ. 13/2017(ΦΕΚ.Α΄27) τροποποίησης του 170 /1996 κανονισμού μεταθέσεων δημιούργησε ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στους συναδέλφους  Αξιωματικούς της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Ηπείρου.
Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων, αφού για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Π.Δ. καθιερώνεται  Πόλη ολόκληρος ο Νομός ως τόπος συμφερόντων.
‘Ετσι καταργείται πλέον η επιλογή της πόλης συμφερόντων από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα μετατίθενται τώρα μόνο από νομό σε νομό, θα υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός νομού που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σε απόσταση άνω των 50χλμ., όπως στον Νομό Ιωαννίνων η Π.Υ. Κόνιτσας απέχει 64 χλμ από την έδρα της Διοίκησης, που με τις διατάξεις του Π.Δ. 170/1996 αποτελούσε επιλογή μετάθεσης  για συνάδελφο που αναζητούσε την μοριοδότηση ή την ανανέωση χρόνου κ.α.
Επίσης συνάδελφοι οι οποίοι πέρυσι μπήκαν στην διαδικασία της μετάθεσης σε απομακρυσμένη πόλη Νομού που εξυπηρετούσε σαν τοποθέτηση, θα πρέπει να μετατεθούν αφού η εκεί παραμονή δεν μοριοδοτείται , με συνέπεια να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και άλλες-νέες μετακινήσεις (χωρίς μόρια-εντός νομού) με ταλαιπωρία, ξεσπίτωμα και δίχως όφελος κανενός.
 Ακόμη η απόφαση τοποθέτησης εντός των Υπηρεσιών του Νομού όπως π.χ. στον Νομό Πρέβεζας όπου υφίστανται οι Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Πρέβεζας, της Π.Υ. Φιλιππιάδας & της Π.Υ. Πάργας με αντίστοιχες αποστάσεις 45χλμ και 62χλμ από την Υπηρεσία Πρέβεζας, θα πραγματοποιείται από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης χωρίς την διαδικασία του ελέγχου συμβουλίου μεταθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι συνάδελφος που θα θέλει να επιστρέψει με μετάθεση στον τόπο του θα πρέπει να νοιώθει ευχαριστημένος μόνο για το που ‘’μπήκε’’ στον Νομό, γιατί η περαιτέρω επιλογή της Π.Υ. του Νομού που επιθυμεί θα έγκειται σε άλλα άγνωστα κριτήρια και μεθόδους καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων δεν αποσαφηνίζεται για το ποιες πραγματικά Υπηρεσίες του Νομού αφορά. Κάτι ανάλογο ισχύει επίσης και στον Νομό Ιωαννίνων όπου πέρα από τις Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Ιωαννίνων και της Π.Υ. Κόνιτσας υπάρχει και η 5η  Ε.Μ.Α.Κ..
          Τέλος ευελπιστώ ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που προκαλεί η εφαρμογή του νέου Π.Δ. θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν σύντομα σε όφελος πάντα της εργασιακής ηρεμίας όλων των συναδέλφων.

                            Για την  ΕΑΠΣ ΠΕ.Π.Υ.Δ. Ηπείρου
                                       Ο Γραμματέας Π.Ε.
                                       Φώτιος Δεληγιάννης

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΝΕΟ Ε ΒΟΟΚ H γειτονιά της φωτιάς
Εκατό ενενήντα έξι, χρόνια μετά την εθνεγερσία του 1821, σήμερα, από την ιστορική εκείνη χρονιά, που ο ελληνισμός, ξεκίνησε να σπάει τα δεσμά της βαριάς κατοχής και υποδούλωσης του από τον τούρκικο ζυγό.
Ένας κατακτητής, βάρβαρος και αιμοσταγής, που στην προσπάθεια του να καταπνίξει την επανάσταση, προξένησε απίστευτες φρικαλεότητες, σφαγές και καταστροφές που ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία του πλέον διεστραμμένου εγκληματία.
Ο τροχός της ιστορίας, παρόλα αυτά, γύρισε και πάνω στις στάχτες και το αίμα των αγωνιστών και των σφαγιασθέντων αμάχων, φύτρωσε ο σπόρος της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, μεγάλωσε και έγινε το δέντρο της νέας σύγχρονης Ελλάδας.
Ο αιμοσταγής δυνάστης πλέον, λόγω γεωγραφίας, έγινε ο διπλανός, ο εξ΄ ανατολών γείτονας.
Μια γειτονία που πέρασε χίλα κύματα, συγκρούσεων, πολέμων, καταστροφών, σφαγών, απειλών καχυποψίας.
Βέβαια οι δύο λαοί, παρά την διαφορά σε κουλτούρα και βιώματα, σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο από το 1821 έως και σήμερα, στη μεγαλύτερο διάστημα της, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα περισσότερο από την φτώχεια τους, ακριβώς όπως περιέγραψε στους στίχους του ο Πυθαγόρας στο θαυμάσιο τραγούδι, που εεμήνευσε ο Γ. Νταλάρας:

«Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός

και γω,  Λαός και συ Λαός

Εσύ Χριστό και γω Αλλάχ

Όμως και οι δυό μας Αχ και Βαχ»


Και αν μεν οι δύο λαοί, δεν έχουν να μεριάσουν τίποτα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ηγεσία της «γείτονας» που διαχρονικά και με σταθερότητα, δημιουργεί σκηνικό έντασης, που σε διάφορα χρονικά σημεία, μετατράπηκαν σε σκηνικό φωτιάς.
Μικρασιατική καταστροφή, το πογκρόμ της Πόλης, η εισβολή στην Κύπρο, η ένταση στο Αιγαίο, η κρίση των Ιμίων, δηλώσεις-καταγγελίες-ομολογίες για εμπρησμούς δασών,μερικά μόνο από την «φλογερή λίστα» της μακράς ελληνοτουρκικής γειτονίας.
Αφορμή γι΄αυτό το μικρό αφιέρωμα, στάθηκε η ανάγνωση μιας είδησης που έλεγε: «Ο Γιακούμπ Κόσε (Yakup Köse), σκληροπυρηνικός αρθρογράφος υποστηρικτής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Star Daily, κάλεσε τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση με άρθρο του τη Δευτέρα «να βάλουν φωτιά στη Δύση» πριν η Δύση καταλάβει την Τουρκία, όπως μεταδίδει το Turkish Minute.[1]
Η

δήλωση βέβαια, είναι το ελάχιστο μπροστά στις δηλώσεις και κυρίως την ίδια την πολιτική που έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία τις ταραγμένες αυτές ημέρες μας.
Είχε όμως την δική της σημασία, μιας και φαίνεται ότι το πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο της γείτονος έχει κάποια ιδιαίτερη έλξη και έξη με την χρήση της φωτιάς στο οπλοστάσιο της.
Εντελώς συμπωματικά, που φέτος κλείνει μια δεκαετία από τις φονικές πυρκαγιές στη χώρα μας το 2007, και με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Εθνεγερσίας του 1821, «βουτάμε» λίγο στην ιστορία, πάντα «των ανοικτών πηγών» να δούμε την σύνδεση των γειτόνων με τα «εγκλήματα φωτιάς».
Άλλωστε η ιστορία, πέρα από την μελέτη της για την κατανόηση του παρελθόντος, έχει την ιδιαίτερη σημασία της στην πρόβλεψη του μέλλοντος, γιατί μπορεί να μην επαναληφθεί ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία.
Γιάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Αξιωματικών
 Πυροσβεστικού Σώματος[1] http://www.tribune.gr/world/news/article/339138/arthrografos-tou-erntogan-na-valoume-fotia-sti-disi-prin-epitethoun-stin-tourkia.html


Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Για την καταλληλότητα των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών μηχανημάτων

                   Η επίσημη απάντηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι

Πριν περίπου δύο μήνες η Ένωσή μας, από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ είχαμε απευθύνει προς τον κ. Αρχηγό του Π.Σ.μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προσαρτούν μηχανήματα εκχιονισμού, για την  εκπλήρωση της αποστολής του Π.Σ., κατά τις περιόδους ισχυρής κακοκαιρίας.
Ειδικότερα ρωτούσαμε:
  1. Εάν οι Εκπαιδευτές – Εκγυμναστές των χειριστών – πυροσβεστικών υπαλλήλων, διέθεταν σχετική πιστοποίηση προς τούτο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και αν υπάρχει σχετική αρμοδιότητα των εχόντων το δικαίωμα έκδοσης, της χορήγησης της σχετικής υπηρεσιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων.
  2. Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
  3. Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού, ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαιτούμενη αρμόδια αρχή.
 Το Αρχηγείο του Π.Σ. με το υπ.αριθ. 9227/1-3-2017 έγγραφό του, μας γνωστοποιεί τα ακόλουθα σχετικά με τα ερωτήματά μας:

1.  Η διαδικασία εκαπίδευσης και εξέτασης που ακολουθείται για την χορήγηση άδειας χειριστή ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων σε υπαλλήλους του Π.Σ. συμπεριλαμβανομένων και των εκχιονιστικών μηχανημάτων καθορίζονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 349/1990.

2. Οι λεπίδες αποχιονισμού δεν δύναννται να φέρουν  "έγκριση τύπου και κυκλοφορίας" καθ ότι είναι (μη αυτοκινούμενα) μηχανήματα", τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας ΕΚ σχετικά  με τα μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ). Το μηχάνημα κυκλοφορεί και λειτουργεί  νόμιμα εντός της Ε.Ε., όταν ο κατασκευαστής του  έχει συντάξει  την προβλεπόμενη  δήλωση συμμόρφωσαης ΕΚ και έχει επιθέσει τη σήμανση "CE" σε αυτό.

3.Τα πυροσβεστικά οχήματα  που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την πυροσβεστική υπηρεσία, εξαιρούνται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, από την υποχρέωση εξασφάλισης έγκρισης τύπου ΕΚ και τίθενται  σε κυκλοφορία κατόπιν απόφασης του  Υ.Δ.Α. Τα οχήματα αυτά δύνανται να φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό προς υποβοήθηση του επιχειρησιακού  τους έργου, εφόσον βεβαίως αυτά είναι τεχνικά επαρκή προς τούτο.

4. Το Π.Σ. χρησιμοποιεί  πυροσβεστικά οχήματα με πρόσθετο εκχιονιστικό εξοπλισμό μόνο σε περιπτώσεις  θεομηνιών και ιδίως δε κατά την επέλευση χιονοπ΄τωσεων μεγάλης έντασης, οπότε το σύνολο του κρατικού μηχανσιμού και των διαθέσιμων μέσων ενεργοποιείται και συνδράμει στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκακτης ανάγκης.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Για τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η νέα τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων.

                        ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΑΠΣ 


Με την κοινοποίηση του Π.Δ. 13/2017 προβληματισμός και ανησυχία προέκυψε στους συναδέλφους παρά λύση και ορθολογισμό έφερε η συγκεκριμένη διάταξη όπως τουλάχιστον υποσχόταν η δημιουργία της.

α) Η νεοσύστατη έννοια Πόλη- Νομός ως τόπος συμφερόντων καταργεί τη φιλοσοφία της μέχρι τώρα επιλογής , αφού συνάδελφοι θα κληθούν να υπηρετήσουν “εντός νομού ” αλλά σε απόσταση άνω των 50χλμ., που με τις διατάξεις του Π.Δ.170/1996 οριοθετούσε τη μετάθεση μοριοδότησης, ανανέωσης χρόνου, κτλ.. Η απόφαση δε της κατά τόπους τοποθέτησης ξεφεύγει από τις ισχύουσες δικλείδες. 

β) Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες πόλεις και “βόλευαν ” σαν τοποθέτηση θα κληθούν να μετατεθούν αφού η μακρόχρονη αλλά βολική παραμονή τους εκεί δεν μοριοδοτούνταν με αποτέλεσμα να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και νέες μεταθέσεις αναπλήρωσης αυτών (χωρίς μόρια – εντός νομού) δίχως να εξυπηρετούνται αμφότεροι. 

γ) Ενώ στο Π.Δ. γίνεται λόγος για εξαίρεση των υπηρεσιών των νησιών από νομούς που υπάγονται αυτά, κατά την εκ νέου κατανομή παρουσιάζονται οι θέσεις ενοποιημένες. Έτσι σε νομούς με νησιά (π.χ. Μαγνησία- Σποράδες , Καβάλα- Θάσος ) θα κληθούν συνάδελφοι έχοντας τη χαρά της μετάθεσης στον τόπο τους (ηπειρωτική χώρα), να τοποθετηθούν σε νησιωτικές υπηρεσίες με ότι συνεπάγεται αυτό. Παρατηρείται το παράδοξο βέβαια για την Π.Υ. Α/Λ Σκιάθου να αποτελεί ξέχωρο τόπο μετάθεσης ενώ το Π.Κ. Σκιάθου να ενοποιείται με τη Μαγνησία. Κατά συνέπεια στην μεν πρώτη τοποθέτηση να μοριοδοτήται αναλόγως ενώ στην άλλη όχι.

δ) Για ακόμη μια φορά ενώ γίνεται λόγος για υπεράριθμους υπηρετούντες δεν αποσαφηνίζεται η μοριοδότησή τους ως μέτρο ισονομίας-ισορροπίας μεταξύ των. 

Ασπάζομαι τις θέσεις και τις ενστάσεις Ε.Α.Π.Σ. , όπως αυτές καταγράφονται από τις τοποθετήσεις του Δ.Σ. και ελπίζω στην ανταπόκριση των ιθυνόντων για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου Π.Δ..

Γεώργιος Βαρδάτσικος
Γραμματέας Π.Ε. Θεσσαλίας Ε.Α.Π.Σ.