Σελίδες

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Νέα Ειδικά δελτία ταυτότητας πυροσβεστικού προσωπικού.

Πέντε έτη μελέτης είναι αρκετά.
ΠΡΟΣ :Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Σ.Τερζούδη
ΚΟΙΝ: Γραφείο Αν.Υπουργού Εσωτερικών κ.Ν.Τόσκα

Κύριε Αρχηγέ

Εδώ και πάνω από πέντε (5) συναπτά έτη με σχετική μας παρέμβαση προς τον τότε προκάτοχο σας κ.Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώατος, (ανακοίνωση 3061/8-10-2013), επισημαίναμε ότι «τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, των οποίων ο τύπος  καθορίστηκε  το 1995 με σχετική Κ.Υ.Α. δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποτελούν  ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρίσιμο στις εξόδους - εισόδους, τόσο της χώρας μας όσο και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο ο Πυροσβεστικό υπάλληλος είναι ο μόνος Έλληνας Πολίτης που χρειάζεται διαβατήριο για την κίνηση του στις χώρες της Ε.Ε.Πέρα από το εξωφρενικά άνισο αυτής της κατάστασης, ακόμα και για μετακινήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, απαιτείται η έκδοση διαβατηρίου.»
Στην τότε παρέμβασή μας ζητούσαμε την υλοποίηση  «άμεσα θεσμικής ρύθμισης, ώστε στο πυροσβεστικό προσωπικό να χορηγηθούν σύγχρονα και αποδεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας.»

Ένα χρόνο μετά το 2014  με το Ν.4249/2014 και το άρθρο  65, μεταξύ των άλλων καθορίστηκε ότι «το πυροσβεστικό προσωπικό … εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας» και ότι με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται μεταξύ των άλλων  και ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ.»Από ότι γνωρίζουμε λίγο πριν την ψήφιση του παραπάνω νόμου, είχε συγκροτηθεί επιτροπή διερεύνησης  απ το Επιτελείο του Α.Π.Σ. έγινε σχετική εισήγηση και έγινε συγκεκριμένη πρόταση-σχέδιο Υ.Α. για την υλοποίηση νέων σύγχρονων υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού από την «Επιτελική Μονάδα» του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.,  με άγνωστη τύχη εδώ και 4 έτη.

Πριν λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε ότι εκ νέου συγκροτήθηκε συγκροτήθηκε πολυμελής ομάδα εργασίας με σκοπό να «αναβαθμιστεί  το ειδικό υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού».


Κύριε Αρχηγέ

Καλοσωρίζουμε έστω και μετά τετραετίας την εν λόγω πρωτοβουλία του Α.Π.Σ. να «επαναζεστάνει» το κατεψυγμένο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού.

Επειδή  τουλάχιστον  αυτή τη φορά δεν θα πρέπει η πρωτοβουλία να  χαθεί στη διαδρομή χωρίς χρονοτριβή ελπίζουμε να πάρει νομική υπόσταση στα  πρότυπα  της  ΕΛ.ΑΣ (Υ.Α.6011/2/74α/2013 - ΦΕΚ Β-871/10-4-2013) είτε με την υλοποίηση άμεσα προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης του αναγκαίου  προσωπικού  είτε σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.

                                                              Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης
              

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Η οδύνη μας για την θυσία του Ήρωα για την ασφάλεια της πατρίδας μας.


ΠΡΟΣ :Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

Συνάδελφοι

Σας εκφράζουμε την οδύνη και την θλίψη μας για την απώλεια της ζωής του συναδέλφου Αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Γεωργίου Μπαλταδώρου, πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Ο συνάδελφος προστίθεται στο Ηρώο των Ελλήνων που με την  ίδια τους τη ζωή κρατούν την πατρίδα ασφαλή.

Στην τελευταία πτήση του  στην Αιώνια Μοίρα, στέλνουμε τις σκέψεις μας και την ευγνωμοσύνη μας για τη θυσία του.

Αθάνατος

                               Με τιμή για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν.Γραμματέας

Γιάννης Σταμούλης                               Αναστάσιος Μανιάτης

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Ο «Συνήγορος του Πυροσβέστη», μια πρόταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματικότητα.


Συνάδελφοι

Τέσσερα χρόνια πριν, Φεβρουάριο του 2014, όταν προοωθείτο η τελευταία μεγάλη νομοθετική αλλαγή στα εσωτερικά του Πυροσβεστικού Σώματος, η ΕΑΠΣ στις πολύπλευρες παρεμβάσεις της, κατόρθωσε να προωθήσει συγκεκριμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία,   «το πυροσβεστικό προσωπικό,  όταν  θα του  ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης,  να παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων». ( http://eapsgr.blogspot.gr/2014/02/blog-post_27.html)

Η συγκεκριμένη ρύθμιση  περιλήφθηκε τελικά στο Ν.4249/2014, και η εφαρμογή της απαιτούσε την έκδοση από την πολιτική ηγεσία μας, σχετικού Π.Δ. το οποίο όμως εδώ και τέσσερα χρόνια αγνοείτο.

Η Ένωσή μας με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις έθετε το ζήτημα τόσο στις πυροσβεστικές όσο και πολιτικές ηγεσίες μας.

Τελικά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια,  με το Π.Δ. 27/2018 στο Φ.Ε.Κ. 57 της 26/3/2018, η πρόταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματικότητα.

Με το Π.Δ. καθορίζεται ότι το  « Δημόσιο προκαταβάλλει τα έξοδα υπεράσπισης στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων του πυροσβεστικού προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον
των δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της καθοριζόμενης κάθε φορά αμοιβής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), όπως ισχύει, και ειδικότερα στα
άρθρα 58 και 63 αυτού. Η προκαταβολή των παραπάνω εξόδων στον εκάστοτε κατηγορούμενο πραγματοποιείται με την από μέρους του προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Το πυροσβεστικό προσωπικό που λαμβάνει προκαταβολή εξόδων υπεράσπισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δε δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α’ 11).»
Στο εν λόγω Π.Δ.  καθορίζονται επίσης οι «Προϋποθέσεις» καθώς και η «διαδικασία  και τα δικαιολογητικά»  που απαιτούνται.

 Συνάδελφοι

Έστω και μετά από μια τετραετία, η έναρξη λειτουργίας του θεσμού είναι σημαντικό. Η Ένωσή μας νιώθει δικαιωμένη για την κατάκτηση αυτή, μιας και όπως καλά ξέρουν δεκάδες μέλη της, αποτελούσε το μόνο «συνήγορο» στις εξαιρετικά δύσκολες αυτές στιγμές.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε παρά την πολυετή "μελέτη" της έκδοσης του συγκεκριμένου Π.Δ. από την πρώτη ανάγνωση, ανακύπτουν μια σειρά ερωτημάτων άνευ εμφανούς απάντησης, τα οποία θα εξειδικευτούν με  νεώτερη παρέμβαση της ΕΑΠΣΜε τιμή

Ο Πρόεδρος
Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Καλή Ανάσταση


Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

E book για τον ανθρώπινο Γολγοθά
Ο ανθρώπινος Γολγοθάς περιλαμβάνει την πορεία ανάμεσα στις δύσκολες στιγμές του πόνου, της καταστροφής,  και της οδύνης, όλων αυτών που βλέπει ο Πυροσβέστης στον δικό του Γολγοθά στο πεδίο της καταστροφής.

Εικόνες γκρι ή ασπρόμαυρες  με την αποπνικτική μυρωδιά του καμένου, με την οσμή του θανάτου και της απώλειας.

Στιγμές που η αγωνία να  νικηθεί ο χρόνος και να διασωθεί η ζωή γεμίζουν τη σκέψη του Πυροσβέστη  -  Διασώστη.

Μεγάλη Εβδομάδα του Απρίλη.

Ακολουθούμε το Θείο Πάθος μέσα από τις τρομακτικές εικόνες της πυροσβεστικής καθημερινότητας που σκιαγραφούν το Πάθος του Ανθρώπου.
Συνοδός στην ανάβαση λέξεις καυτές  μεγάλων δημιουργών.

Κώστας Καρυωτάκης, Πάμπλο Νερούδα, Νίκος Καββαδίας, Μπέρτολτ Μπρεχτ.
Γραφίδες που ζωγραφίζουν την πραγματικά θλιβερή πλευρά την ανθρώπινης ζωής, το δράμα το ανθρώπινο που τελικά όμως τον κάνει αξιοσέβαστο.

Ειδικά οι μαχητές, οι άνθρωποι του κινδύνου, είναι παρόλα αυτά βαθιά αισιόδοξοι, «απεγνωσμένοι της αισιοδοξίας». Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγγελος Τερζάκης: «Δεν δίνεις τη ζωή σου, τα νιάτα σου, την υγεία σου όταν όλα τα βλέπεις ωραία. Χρειάζεται μια τραγική προδιάθεση για να γίνεις παρανάλωμα ενός ονείρου. Και το τραγικό πνεύμα μπορεί να είναι λυτρωτικό, δεν είναι όμως ποτέ μακάριο….Την ιστορία άλλωστε την γράφουν οι νικητές και νικητές είναι οι επιζώντες.»

Άλλωστε  πάντα  μέσα στον Πόνο, υπάρχει πάντα η ελπίδα της διάσωσης, της σωτηρίας, της Ανάστασης.

Διαβάστε το κατεβάστε το ελεύθερα

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Εκπαίδευση για την βασική υποστήριξη ζωής


Μετά από συνεννόηση   της ΕΑΠΣ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,  μια ομάδα τεταρτοετών Δοκίμων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εκπαιδεύτηκαν στο BLS (basic life support – βασική υποστήριξη ζωής), πιστοποιημένη από το ERC - European Resuscitation Council και από την HCS (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία) (ΟΕ ΚΑΡΠΑ /Εντατικής Θεραπείας και ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία). 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας   επιμελήθηκε τα μέγιστα ο συνάδελφος Γενικός Γραμματέας της ΠΕΕΠΣ Δημήτρης Ζέρβας, ο οποίος παρέδωσε και την πλακέτα της ΕΑΠΣ στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρίας, τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Γιώργο Λάτσιο.
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Η μισθοδοσία των Παθών. «Εν μέσω Σαρακοστής και λίγο προ της ελεύσεως του Αγίου Φωτός προσμένουμε, μήπως και η Θεία Χάρη φωτίσει τους ιθύνοντες της δημιουργίας του μισθολογικού μας σκότους.»
Εδώ και μήνες η ΕΑΠΣ με παρεμβάσεις της, «βοώντας εν τη ερήμω» επισημαίναμε  περί της μνημονιακής σύστασης του νέου μισθολογίου-φτωχολογίου.

Στην απάντηση περί της «μη απώλειας ούτε ένα ευρώ», δίναμε με παραδείγματα τις απώλειες εκατοντάδων έως και χιλιάδων ευρώ από το micro- εισόδημα των συναδέλφων που θα ερχόταν από τις πρώτες μισθοδοσίες του 2018.

ΟΠΕΡ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ,ώστε να διαψευστούν όσοι μας κατηγορούσαν ότι κινδυνολογούμε και όσοι καθησύχαζαν για τις δήθεν «μηδενικές μειώσεις».

Παράλληλα με τις μειώσεις λόγω των επιστροφών των χρωστούμενων από την αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου, ήρθε και η  μηνιαία απώλεια  από το ποσό της μηνιαίας αποκατάστασης (50%) λόγω της απόφασης του ΣτΕ,  για το οποίο ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ  από την Κυβέρνηση.

Παράλληλα αγνοείτο ακόμη η αναγκαία σχετική ΚΥΑ, που θα καθορίσει, όπως προβλέπεται την νυχτερινή αμοιβή και το σχετικό ΠΔ που όπως προβλέπεται θα επαναρυθμίσει τα δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης για μετακινήσεις και εκτός έδρας.

Εννοείται ότι «γνωστό πλέον χρόνο χελώνας» αναμένεται σχετική ΚΥΑ που να καθορίσει όπως προβλέπεται η αποζημίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και βέβαια να αποκατασταθεί η αδικία που συντελέστηκε με την εξαίρεση των Δοκίμων των Σχολών του Π.Σ. από το δικαίωμα σε νυχτερινή αποζημίωση και εργασία πέρα του πενθημέρου.

Εν μέσω Σαρακοστής και λίγο προ της ελεύσεως του Αγίου  Φωτός προσμένουμε, μήπως και η Θεία Χάρη  φωτίσει τους ιθύνοντες της δημιουργίας του μισθολογικού μας σκότους.

Μέχρι τότε άμεσα καλούμε

·         τον Αξιότιμο κ. Αρχηγό του Π.Σ. να δώσει τις απαραίτητες εντολές ώστε οι επιστροφές των ποσών, λόγω των αναδρομικών κρατήσεων κατά εφαρμογή του νέου μισθολογίου να γίνουν  μέχρι 40 δόσεις,( αριθμός που επελέγη και από το ΤΕΑΠΑΣΑ)
·         Την πολιτική μας ηγεσία να προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την έκδοση των νομικών κειμένων που περιγράψαμε παραπάνω (νυχτερινά, εκτός έδρας, κ.λπ.)
·         Την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα διάλογο μαζί μας για ένα νέο μισθολόγιο που θα λάβει υπόψη του την απόφαση του ΣτΕ, το επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας και την πραγματική προσφερόμενη εργασία μας.Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Εγκλήματα φωτιάς πέρα από την αμέλεια.Σε ένα 24ωρο πάνω από 130 πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Το ανθρώπινο χέρι που έχει την ευθύνη της έναρξής τους, διαπράττει ένα επαχθές έγκλημα κατά της ασφάλειας της ίδια της πατρίδας μας και ένα βαρύτατο έγκλημα στο εθνικό φυσικό πλούτο που παραλλήλως αποτελεί και εθνικό πλούτο ανυπολόγιστης αξίας.
Για το θέμα  έγιναν δηλώσεις στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1:

http://www.ant1news.gr/news/Society/article/499518/olonyxtia-maxi-me-tis-floges-se-tessera-metopa-fotias


Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος


Στις 14 Μαρτίου συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο κ.Σ. Τερζούδη.
Στην συνάντηση που είναι η πρώτη από την ανάληψη της ηγεσίας από τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τέθηκαν από την πλευρά της ΕΑΠΣ τα σημαντικότερα και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό Σώμα γενικότερα.


Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Διεθνής τρομοκρατία και στρατηγική επικοινωνία, διαχείριση τρομοκρατικών κρίσεων

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος είναι Πολιτικός Επιστήμονας-Διεθνολόγος, σύμβουλος επικοινωνίας με ειδίκευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων και τη Στρατηγική Επικοινωνία.


Το σημαντικό του νέο πόνημα είναι το πραγματικά, εξαιρετικό, βιβλίο με τον τίτλο: "Διεθνής Τρομοκρατία και στρατηγική επικοινωνία.

Στις σελίδες του ο συγγραφέας, με εξαίρετη αμεσότητα αλλά και επιστημοσύνη, αναλύει το φαινόμενο της τρομοκρατίας, προσδιορίζοντας τη φύση, τον χαρακτήρα, τη δομή και την ιδεολογία του Ισλαμικού κράτους, όπου εμφανίζεται να δρα ως κράτος ταραξίας-κακοποιός και να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο κράτους- κέλυφους για να επιτύχει την οικοδόμηση ενός έθνους μέσω της επανασύστασης του χαλιφάτου. 

Επίσης, αναλύει τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς που υιοθετούν οι μαχητές του ISIS, προκειμένου να επικοινωνήσουν τα αφηγήματα τους και να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους.

Ο συγγραφέας σκιαγραφεί την επικοινωνιακή αρένα της τρομοκρατικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι καλά σχεδιασμένες επικοινωνιακές εκστρατείες που αποσκοπούν να επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην πολιτική ενός κράτους, να υπονομεύσουν την εικόνα του και να ασκήσουν πίεση για την αλλαγή μιας συγκεκριμένης στάσης ή πολιτικής. 

Ως περιπτώσεις μελέτης, ο συγγραφέας αναλύει τις τρομοκρατικές κρίσεις, της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και την εκστρατεία του Παγκόσμιου Συνασπισμού Κρατών κατά του ISIS εξάγονταντας συμπεράσματα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. 

Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ με στοιχεία επικοινωνίας, τηλ. 2109215842, και 6942060187 και email info@poiotita.gr.