Σελίδες

Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Μη καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων για έξοδα μετάθεσης και εκτός έδρας μετακινήσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Αρ. Πρωτ.:1603 Αθήνα:21 -4-2008
Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ.Αθ.Κοντοκώστα Κοιν: Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από αναφορές μελών μας για μη καταβολή ακόμα των οφειλόμενων αποζημιώσεων τόσο για έξοδα μετάθεσης, όσο και για εκτός έδρας μετακινήσεις, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. όπου και πληροφορηθήκαμε, ότι η μη καταβολή των παραπάνω, οφείλεται στην μη ύπαρξη σχετικών οικονομικών πιστώσεων, οι οποίες αρκούν σχεδόν αποκλειστικά κυρίως για την πληρωμή των περσινών οφειλομένων.
Η συγκεκριμένη καθυστέρηση πληρωμής των οδοιπορικών, όπως σας είναι απολύτως κατανοητό, δυσχεραίνει στο μέγιστο τους συναδέλφους, και ειδικά αυτά των εξόδων μεταθέσεων, προσθέτει ένα επιπλέον μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους, πέρα από την ταλαιπωρία της μετεγκατάστασης, ειδικά όπου γίνεται και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, σας παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε, άμεσα για την πληρωμή των οφειλόμενων αποζημιώσεων, αλλά και όπως εξασφαλίσετε και τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή των αποζημιώσεων που θα χρειαστούν για τις μετακινήσεις των συναδέλφων μέσα στο τρέχον έτος, μιας και πλησιάζουν οι τακτικές μεταθέσεις.