Σελίδες

Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Επιχειρησιακή ευθύνη διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

Αρ. Πρωτ.:1602 Αθήνα:21 -4-2008
Προς: Υπουργό Εσωτερικών
κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Κοιν: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Αθ. Κοντοκώστα

Κύριε Υπουργέ
Ακούγοντας τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 στο βήμα της Βουλής, να απαντάει σε επίκαιρη ερώτηση της Γενικής Γραμματέας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. σχετικά με την αντιπυρική προστασία της χώρας, πληροφορηθήκαμε ότι «για πρώτη φορά δημιουργούνται σε επίπεδο Νομού, Υποστηρικτικές Ομάδες Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Μεγάλης Έκτασης».
Επίσης αναγνώσαμε, στον «Αδέσμευτο Τύπο» της 20-4-08 ότι «με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.Μουζά, «συστήθηκε υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης…Τα μέλη της θα προέρχονται από προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της περιοχής που εκδηλώνεται η πυρκαγιά και θα υποστηρίζει άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής»
Κύριε Υπουργέ
Δυστυχώς συνεχίζεται η ίδια διαδικασία που ήδη εδώ και πολύ καιρό έχουμε επισημάνει, των ανέξοδων και πρόχειρων πειραματισμών, πάνω στον σχεδιασμό της αντιπυρικής πολιτικής και δυστυχώς, απουσία του κεντρικού κορμού πυρόσβεσης, του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αντί να δημιουργούμε νέα όργανα και ομάδες διαχείρισης που να διαχειρίζονται τους διαχειριστές όταν θα διαχειρίζονται την κρίση, το πλέον αναγκαίο θα ήταν να εξασφαλίσετε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα πράξουν τα οριζόμενα,σύμφωνα με τις ήδη θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεργασίας, όπως προβλέπεται τόσο από το Ν.2612/98 όσο και από την ΚΥΑ 12030φ109.1/19-5-99.
Σε κάθε περίπτωση, αν πιστεύεται ότι η το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν θα πρέπει πλέον να έχει την «ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών» όπως ξεκάθαρα διατύπωσε η κυβέρνησή σας, πρόσφατα, με το Ν.3511/06, θεσμοθετείστε το, ώστε να γνωρίζει ο Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, τελικά, ποια ακριβώς είναι τα όρια της υπηρεσιακής και διοικητικής του ευθύνης, στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης αλλά επιπροσθέτως και για να είναι ξεκάθαρο ποιο ακριβώς θα είναι το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.