Σελίδες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ

Συνάδελφοι, δυστυχώς η κυβέρνηση, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου περί της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των Ταμείων μας, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» , προχωράει στην ενοποίηση των Ταμείων μας; με αυτά της ΕΛ.ΑΣ σε ένα με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
Πέρα από την ξεκάθαρη κυβερνητική ανακολουθία αλλά και λανθασμένη επιλογή της, να προχωρήσει στην ενοποίηση τελείως ανόμοιων ταμείων όπως τα δικά μας με αυτά της ΕΛ.ΑΣ. ακόμα και σε αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, καθορίζει και δυσμενής και άνισους και υποτελικούς όρους αναφορικά με την εκπροσώπησή μας στα νέα όργανα του νέου Ταμείου.

• Στο 9μελές Δ.Σ. του νέου ταμείου προβλέπεται Πρόεδρος από την ΕΛ.ΑΣ, στα μεν 4 υπηρεσιακά μέλη του, μόνο 1 από το Π.Σ. ενώ στα 4 μέλη εκπροσώπων, πάλι μόνο 1 από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ.
• Πέρα από τις υπόλοιπες οργανωτικές αστοχίες του νομοσχεδίου το ουσιαστικό χτύπημα στην επικουρική μας ασφάλιση, δίνεται με το τελευταίο του άρθρο όπου ξεκάθαρα αναφέρεται η πρόθεση του νομοθέτη: « Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαμέσου των Τομέων του και του κλάδου υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο