Σελίδες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Πρωτ 1583 7-4-2008
Παρακολουθώντας τις εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την απειλούμενη πειθαρχική δίωξη του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε (εφημερίδα Έθνος 7-4-08) δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκη, σύμφωνα με τις οποίες «σε θεσμούς όπου υπάρχει ιεραρχία δεν μπορεί οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων να κρίνουν και να στρέφονται κατά των ανώτερων τους»
Τέτοιες δηλώσεις, αν αποδόθηκαν σωστά, αποτελούν εκ μέρους της κυβέρνησης, έκφραση πολιτικής πρόθεσης με σκοπό τη φίμωση και τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι ειδικά στους θεσμούς με ιεραρχία ,που αναφέρει ο κ. Υπουργός , και σε αυτούς ανήκει και το Πυροσβεστικό Σώμα, οι εργαζόμενοι τους, στερούνται του βασικού συνδικαλιστικού δικαιώματος της απεργίας.
Στερούμενου αυτού του ουσιώδεις και αποτελεσματικού μέσου, οι φορείς αυτοί, έχουν ως βασικό μέσο διεκδίκησης τον λόγο και την έκφραση.
Αν και αυτό τα μέσα περικοπούν ή πειθαρχικοποιηθούν, θα οδηγηθούμε σε αναχρονιστικές τακτικές, παρωχημένων και καταδικασμένων περιόδων της ιστορίας μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν κεντρική πολιτική πρωτοβουλία τη κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, υπενθυμίζει στους φορείς άσκησης απονομής δικαιοσύνης και στην κοινωνία ότι : εκπτώσεις και ιεραρχικοί έλεγχοι για την ενάσκηση των αναφαίρετων ατομικών δικαιωμάτων(ελευθερία λόγου, έκφρασης) αποτελούν προσβολή των προσωπικών ελευθεριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος.»
Σε κάθε περίπτωση, ως Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, θα προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα μας, της ελευθερίας λόγου και έκφρασης για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.