Σελίδες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της ΕΑΠΣ

Αρ. Πρωτ. 1571 // 24-3-2008 ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Α.Π.Σ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι την 3/3/2008, ημέρα Δευτέρα, έγινε στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευσης της Ένωσης μας. Στη Συνέλευση εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίστηκε ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Ένωσης, η Κυριακή 01/06/2008 και εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους συναδέλφους Κατσιβέλη Αντώνη, Πλουμίδη Δημήτριο, Γρηγορίου Παύλο, Ραπανάκη Δημήτριο, Θεοδωράκο Σταύρο, Τσόγκα Νικόλαο.
Οι συνάδελφοι – μέλη της Ένωσης, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ένωσης πρέπει μέχρι την 01/05/2008, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. στην διεύθυνση :
--> Ταχυδρομικά στη διεύθυνση της ΕΑΠΣ Λάρνακος 18 Περιστέρι Τ.Κ. 12135 Αθήνα
--> με FAX στο +30-2105790268
--> στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaps@otenet.gr.
Τα όργανα της Ένωσης είναι :
--> Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο είναι 7μελές για την εκλογή του οποίου οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν μπορούν να βάλουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.
--> Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία είναι 3μελής και οι συνάδελφοι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό προτίμησης.
--> Οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι (Π.Ε.) οι οποίοι είναι δώδεκα, ένας για κάθε Περιφέρεια, εκτός εκείνης της Αττικής και θα ψηφίζονται μόνο από τους Αξιωματικούς μέλη που υπηρετούν στην Περιφέρεια που εκπροσωπούν με ένα σταυρό προτίμησης.
--> Ο Εκπρόσωπος Κλάδου Ειδικών Υπηρεσιών (Ε.Κ.Ε.Υ.), ένας, που θα ψηφίζεται από τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλης της Ελλάδας, με ένα σταυρό προτίμησης.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο της Ένωσης. Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της ΕΑΠΣ οδό Λάρνακος 18 Περιστέρι, αυτοπροσώπως για όσα μέλη το επιθυμούν, την 01/06/2008 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08:00 έως 19:00, και για τα υπόλοιπα μέλη οπουδήποτε και αν υπηρετούν με αλληλογραφία, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του καταστατικού τα ΕΑΠΣ.
Η θητεία των οργάνων που θα προκύψουν από τις εκλογές της 01/06/2008 θα λήγει τον Μάιο του 2010.
Υπόδειγμα αίτησης για υποψηφιότητα με φαξ ή με e-mail.