Σελίδες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΑΠΣ- ΠΟΣΠΥΔ 27-2-2008


Συναντήθηκαν οι Πρόεδροι των ΔΣ ΕΑΠΣ και ΠΟΣΠΥΔ προκειμένου να εξεταστούν τα εργασιακά ζητήματα των συναδέλφων Συμβασιούχων Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος. Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, εκφράστηκε η στήριξη προς τις θέσεις της ΠΟΣΠΥΔ για μόνιμη εργασιακή αποκατάσταση του συνόλου των συναδέλφων. Ειδικά σήμερα, σε μια συγκυρία, όπου το Πυροσβεστικό Σώμα, έχει χιλιάδες κενά Πυροσβεστών, η μόνιμη ένταξη των συμβασιούχων συναδέλφων, ήδη εκπαιδευμένων και έμπειρων, στο δυναμικό του Σώματος, θα αποτελέσει αναγκαία επιχειρησιακή ενίσχυση για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Φωτογραφία : Οι πρόεδροι της ΕΑΠΣ και ΠΟΣΠΥΔ Ι. Σταμούλης και Κ. Παπαντώνης, στη συνάντησή τους στα γραφεία της ΕΑΠΣ.