Σελίδες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Συστάσεις επιτροπών από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Αρ. Πρωτ. : 1570 // 24-3-2008
ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Α.Π.Σ.

Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, συστάθηκαν δύο επιτροπές:
α) για την αναδιαμόρφωση-τροποποίηση του Π.Δ.305/92 (ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Π.Σ.)
β) για την τροποποίηση του Π.Δ. 170/96 (κανονισμός μεταθέσεων πυροσβεστικού προσωπικού).
Και στις δύο επιτροπές, κατόπιν προσκλήσεως του Α.Π.Σ. η Ε.Α.Π.Σ. όρισε εκπροσώπους της, οι οποίοι θα εκφράσουν τις ήδη διατυπωμένες πάγιες θέσεις της και στα δύο σημαντικά αυτά ζητήματα του πυροσβεστικού οργανισμού.
Όσοι συνάδελφοι – μέλη μας .επιθυμούν, μπορούν (το συντομότερο δυνατό) να αποστείλουν στο fax ή στο e-mail της ΕΑΠΣ, τις δικές τους απόψεις, προτάσεις ή επισημάνσεις και για τα δύο παραπάνω θέματα.