Σελίδες

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αρ. Πρωτ.:1769 Αθήνα:28-08-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι
Είναι πάγια θέση της Ένωσής μας η προάσπιση των νόμιμων και θεσμικά κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Π.Σ.
Τόσο γιατί εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια των συναδέλφων, όσο και γιατί η εργασιακή ειρήνη και νομιμότητα είναι η βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού οργανισμού.
Δυστυχώς και φέτος επιχειρήθηκε καταστρατήγηση αυτών, τόσο στο μόνιμο όσο και το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό.
Αλλεπάλληλες επιφυλακές χωρίς σαφή λόγο, μετακινήσεις στελεχών πέρα από κάθε λογική επιχειρησιακή τακτική, περικοπή αδειών, περιορισμός αναπαύσεων και κυρίως πιεστικές προτροπές σε Διοικητές για αυτοπεριορισμό όλων των παραπάνω.
Επίσης, δυστυχώς, τα παραπάνω συνοδεύονται και από μια εκφοβιστική τακτική, είτε με δηλώσεις του τύπου: «δουλεύτε γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Σώμα», είτε με ευθεία πειθαρχικοποίηση, (απολογίες, ποινές κ.λ.π.) τακτικές που οδηγούν σε εργασιακό μεσαίωνα.
Συνάδελφοι
Αυτό το δυσμενές εργασιακό κλίμα, σε συνδυασμό με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα (δασικό,10 πρόσθετα) δημιουργούν αναβρασμό στο σύνολο του προσωπικού, καταρρακώνουν το ηθικό του, και το αποξενώνουν από τους φυσικούς του ηγήτορες.
(Σχετική παρέμβαση επιστολή έχει σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών)
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ καλούμε όλα τα μέλη μας:
• στο επίπεδο διοίκησης που έχουν στην δικαιοδοσία τους, να τηρήσουν την νομιμότητα ως προς τους διοικουμένους τους, (εφαρμογή ΚΕΥΠΣ στους μονίμους, εφαρμογή συλλογικής σύμβασης 2008 στους συμβασιούχους)
• να ενημερώνουν την Ένωσή μας για παράνομες διαταγές που δέχονται από τους ανωτέρους τους, ή για προφορικές προτροπές αυτοπεριορισμών ως προς τα δικαιώματα τους.