Σελίδες

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ενημέρωση για ζητήματα Λειτουργίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1831 Αθήνα:24-09-2008
Προς :Μέλη ΕΑΠΣ
Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αριθ. 1810/09-09-2008 έγγραφό μας, κοινοποιήθηκε στο μέλος του Δ.Σ. Πυραγό Κοσμίδη Θεόδωρο, ότι για την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού της, « ότι αυτοδικαίως παραιτείται μέλος του Δ.Σ. όταν απουσιάζει χωρίς εύλογη και δικαιολογημένη αιτία σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο και αμέσως αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.»
Ο ανωτέρω συνάδελφος απουσίασε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. με θέμα την παρουσία της ΕΑΠΣ στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Δ.Ε.Θ., οι οποίες έγιναν με τήρηση των προβλεπομένων καταστατικών διατάξεων της ΕΑΠΣ (τήρηση χρονικών προθεσμιών μεταξύ των συνεδριάσεων και αποστολή έγκαιρα έγγραφων προσκλήσεων προς κάθε μέλος στις Υπηρεσίες τους και σε αριθμούς τηλεπανομοιότυπων που οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τις προσκλήσεις.) χωρίς μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του προαναφερόμενου εγγράφου να ενημερώσει για τους λόγους απουσίας του.
Ο ανωτέρω συνάδελφος στις 12-9-2008 με έγγραφό του αποδέχεται ότι η μη συμμετοχή του στα Δ.Σ. «δεν έγινε από προσωπική αδιαφορία, αλλά λόγω πολλών αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων» , γεγονός που επιβεβαιώνει και με επισυναπτόμενη επιστολή του προϊστάμενου του, Γενικού Επιθεωρητού Π.Υ. Βορείου Ελλάδας.
Στις 15-9-08 με νέο έγγραφό του (Α.Π. 1146Φ.299?15-9-2008) ο Γενικός Επιθεωρητής Π.Υ Βορείου Ελλάδας, προβαίνει σε αναλυτική δικαιολόγηση των λόγων απουσίας του μέλους του Δ.Σ. και επίσης ενημερώνει ότι «επέδιδε με καθυστέρηση, κατά περίπτωση τις προσκλήσεις στον Πυραγό Κοσμίδη Θεόδωρο»
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ στις 16-9-2008, έγινε αποδεκτή, ως εύλογη η απουσία του μέλους του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Κοσμίδη Θεόδωρου από την πρώτη έκτακτη εκ των τριών απουσιών του από το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ.
Επισημαίνουμε για την ενημέρωσή σας, ότι οι συμμετέχοντες στο Δ.Σ. δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αρ. Πρωτ.:1830 Αθήνα:24-09-2008

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση (Π.Δ.242/07) του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών, μεταξύ των άλλων προβλέφθηκε οι τακτικές κρίσεις να διενεργούνται πλέον κάθε Νοέμβριο.

Με δεδομένο ότι για το 2008 πραγματοποιήθηκαν κρίσεις και τον Ιανουάριο, στα πλαίσια του διαλόγου για την αναμόρφωση του Π.Δ.305, συζητήθηκε η αναγκαιότητα προώθησης σχετικής ρύθμισης, για να καταστεί δυνατή η διενέργεια των κρίσεων τον Νοέμβριο.

Επειδή βρισκόμαστε μια ανάσα από την ημεροχρονολογία των κρίσεων και ουδεμία πληροφόρηση έχουμε για την πορεία της συγκεκριμένης ρύθμισης, έχει αναπτυχθεί μία έντονη φημολογία για μεταφορά του χρόνου διενέργειας των κρίσεων.

Επειδή όμως μας ήταν αδιανόητο, ότι δεν θα υλοποιηθεί η τόσο πρόσφατη πολιτική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, για κρίσεις τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος της Ένωσής μας επικοινώνησε με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, και έλαβε τη διαβεβαίωση «ότι οι κρίσεις θα γίνουν».

Η ανωτέρω διαβεβαίωση συμβάλει θετικά στην εργασιακή απόδοση και σταθερότητα των Αξιωματικών του Π.Σ. και ειδικότερα αυτών που αναμένουν τις κρίσεις για επαγγελματικό και οικογενειακό προγραμματισμό.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Συνάντηση με την Α.Ε. Πρόεδρο τηςΕλληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο ΠΑΠΟΥΛΙΑ επισκέφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν αιτήματός τους, τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, και του ανέφεραν δια ζώσης την αγωνία και την έντονη ανησυχία τους για τη μη αντιμετώπιση των προβλημάτων εκείνων, που καθιστούν αναποτελεσματική τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, σε σχέση με τις σημερινές απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας και των ίδιων των εργαζομένων Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, εγχειρίζοντας στον Εξοχότατο σχετικό υπόμνημα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών των Σωμάτων Ασφαλείας και για τη διασφάλιση του ύψιστου κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά δε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται ο Έλληνας Αστυνομικός, Πυροσβέστης και Λιμενικός τόνισε ότι αποτελεί διαρκές χρέος της Πολιτείας η αναγνώριση του ρόλου τους. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συμβαίνοντα στους χώρους των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως αυτά παρατέθηκαν εκ μέρους των Ομοσπονδιών, χαρακτήρισε ωφέλιμες τις συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές, όπως είπε, των γεγονότων, και αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων σ’ αυτά, εξέφρασε την επιθυμία να υπάρχει επανάληψη συνάντησης με τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών.

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς, οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2008, στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμαστε και διατρανώνουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για την δυσλειτουργία των Οργανισμών μας, αλλά και την περιθωριοποίησή μας ως εργαζομένων.
Είναι αλήθεια ότι με περίσσεια ψυχής και δυνάμεων οι αστυνομικοί –πυροσβέστες και λιμενικοί όλη αυτή τη περίοδο έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους στον αγώνα εναντίον των φαινομένων της εγκληματικότητας και των πυρκαϊών.
Παρά τη μεγάλη έλλειψη δύναμης που αγγίζει έως και το 35% της προβλεπόμενης οργανικής δύναμης των Οργανισμών μας, τη μη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μας όπου και εκεί που επιχειρήθηκε δεν είχε αποτέλεσμα, την έλλειψη και μη ανανέωση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, την ελλειπή εκπαίδευση, τη μη διασφάλιση μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος με την ανεπαρκή επάνδρωση των περιπολιών και τη μη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος για την υγιεινή και ασφάλεια,συνεχίζουμε τις φιλότιμες προσπάθειές μας ώστε οι Οργανισμοί μας να μην καταστούν αναποτελεσματικοί προσδοκώντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Σε μια περίοδο μάλιστα που και η ηθική αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών είναι εξαιρετικής σημασίας ώστε να μη καμφθεί το φρόνημα τους, είναι αδιανόητη η όποια « διακίνηση» στις μέρες μας «πρωτοβουλιών» για κατάργηση ή έκπτωση των μέχρι σήμερα κατακτήσεων που διασφαλίζουν μια εργασιακή αξιοπρέπεια.
Ενέργειες που τείνουν να οδηγήσουν εργασιακές σχέσεις σε παρελθούσες εποχές, διαταράσσουν το εσωτερικό των Οργανισμών μας και προκαλούν τον ιδιαίτερο προβληματισμό της Ελληνικής κοινωνίας, διότι σε όλους γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτεί σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που δε γίνονται με αναχρονιστικές μεθόδους και συνταγές του παρελθόντος.
Ο αστυνομικός ο πυροσβέστης και ο λιμενικός, πλέον, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε δεύτερη και τρίτη δουλειά, γεγονός που ως είναι αντιληπτό αποβαίνει σε βάρος της κύριας εργασίας – αποστολής τους.
Ειδικά δε αυτήν τη κατάσταση την βιώνουν δυσμενέστερα οι νέοι και χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί- πυροσβέστες – λιμενικοί με βασικούς μισθούς χαμηλότερους του ανειδίκευτου εργάτη που το άναρχο και άδικο μισθολογικό καθεστώς τους οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται .Για την αναστροφή αυτής της άσχημης κατάστασης απαιτούμε :- Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών.- Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.- Εφοδιασμό με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.- Εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας.- Αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.- Αναβάθμιση της εκπαίδευσης - Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων – προαγωγών - Με ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα τηςανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και ικανών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην αναγκαιότητα προστασίας του πενιχρού εισοδήματός μας αλλά και θεσμοθέτησης ενός δίκαιου μισθολογίου, γιατί :Διερχόμαστε το έκτο (6) έτος που οι οικονομικές απολαβές μας είναι καθηλωμένες και δια της μεθόδου της εφαρμοζόμενης εισοδηματικής πολιτικής μας οδηγούν σε οικονομικό μαρασμό και στην περιθωριοποίηση. Ο βασικός μισθός του νέου αστυφύλακα-πυροσβέστη –λιμενικού είναι 670 ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας.Η κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 απώλεια του εισοδήματος υπερέβη συνολικά το 9,5%. Απώλεια, η οποία είναι μεγαλύτερη, αν υπολογιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες, όπως ο πραγματικός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου κ.λ.π.Ως εκ τούτου η χορηγηθείσα από 1-1-2008 εισοδηματική πολιτική 2,5% και επιπλέον 2% από 1- 10- 08, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας , καθόσον αυτές οι αυξήσεις δεν ισχύουν για τον αστυνομικό-πυροσβέστη –λιμενικό , λόγω του ευτελούς βασικού μισθού , βάσει του οποίου υπολογίζεται η αύξηση που δίδεται. Στην πραγματικότητα η αύξηση αυτή είναι μόλις 1,3% από 1-1-08 και καταλήγει να είναι 3% από 1-10-08. Έτσι αυτός για ακόμη ένα έτος θα γίνει φτωχότερος και η συνολική απώλεια του εισοδήματός του θα ξεπεράσει το 11%! Επιβάλλεται επομένως μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας, ειδικότερα των νέων αστυφυλάκων-λιμενοφυλάκων-πυροσβεστών-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.Με αφετηρία τον Β.Μ. του αστυφύλακα- -πυροσβέστη- λιμενοφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ). Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση, Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων,

Με εισαγωγικό μισθό του νέου Αστυφύλακα, Λιμενοφύλακα, Πυροσβέστη τα 1.350 €, Με θεσμοθέτηση:α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά. β. Ποσοστού 10% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.γ. Επιδόματος σπουδών-πτυχίων και δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής σε όλους τους χρήστες –χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, οι αποζημιώσεις για την πέραν του πενθημέρου εργασία αλλά και τη νυχτερινή απασχόληση βρίσκονται καθηλωμένες στα ίδια ποσά από το 2002 και για αυτό επιτακτική καθίσταται η ανάγκη αναπροσαρμογής τους.Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας απαιτούν την αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο αυτών αλλά και των Οργανισμών που υπηρετούν ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν απρόσκοπτα τα υπέρτατα αγαθά του πολίτη, τη ζωή, την τιμή και τη περιουσία του.
Στο αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη δε χωρούν εκπτώσεις !
Θεσσαλονίκη, 06/09/2008

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΠΣ Φ.ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ 7-9-08


*Tα στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα γιά προσωπικό και οχήματα προέρχονται από έρευνα της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 600/2/2β
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεδριάζοντας σήμερα (2-9-2008) το συντονιστικό όργανο των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από διεξοδική συζήτηση για τη πορεία των θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων που ταλαιπωρούν χρόνια τους ένστολους εργαζομένους, κατέληξε ότι καίρια προβλήματα που η επίλυσή τους είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ,αλλά και τη διασφάλιση αυτών κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος, όπως η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη δύναμης, ο ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η επάρκεια των περιπολιών κ.λ.π. παραμένουν ανεπίλυτα, με τη κυβέρνηση να ακολουθεί τροχιά υποβάθμισης της σημαντικότητάς τους.
Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι επιχειρείται αποψίλωση εργασιακών κατακτήσεων που διασφάλισαν στους ένστολους εργασιακή αξιοπρέπεια και σταθερότητα.
Επιχειρείται επίσης περιθωριοποίηση του θεσμικού ρόλου των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας καθώς προωθούνται ερήμην τους νομοθετήματα που μεταβάλουν προς το χειρότερο το καθεστώς της υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων .
Για δε την δυσχερή οικονομική κατάσταση των αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών που αναγκάζει αυτούς να καταφεύγουν σε δεύτερη και τρίτη εργασία κανένα ενδιαφέρον δεν υφίσταται από την κυβέρνηση ώστε και οι αδικίες του υπάρχοντος μισθολογίου να αντιμετωπισθούν αλλά και η προστασία του πενιχρού εισοδήματος να διασφαλισθεί. Η κατάρτιση νέου μισθολογίου είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική. Μέχρι της καθιέρωσής του και προς περιορισμό των αδικιών είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του τρόπου χορήγησης της εισοδηματικής πολιτικής , ήτοι με την προσαύξηση από 1-1-2009 του ποσοστού που χορηγείται στο βασικό μισθό των ενστόλων κατά 40% αλλά και διορθωτικό ποσό 10% στο Β.Μ. ως αναπλήρωση της απώλειας του εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.
Για τους λόγους αυτούς οι ένστολοι είναι αναγκασμένοι να διεκδικήσουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους διαδηλώνοντας κατά τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. το Σάββατο 6-9-2008 και ώρα 18.00΄ ( άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου-Θεσσαλονίκη).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Λ.ΖΑΓΟΡΙΤΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμ.Πρωτ.:605/1/5α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια των συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα της Χώρας, τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας συναντήθηκαν χθες (3-9-08) με τον Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας κ. Λευτέρη ΖΑΓΟΡΙΤΗ στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος.
Τα προεδρεία μετέφεραν την ανησυχία και αγωνία τους τόσο για την δυσλειτουργία των Υπηρεσιών, που έχουν καταστεί αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης δύναμης που αγγίζει έως και το 35% των προβλεπόμενων οργανικών δυνάμεων, την έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, την ανυπαρξία συντήρησης των τεχνικών μέσων, οχημάτων κ.λ.π., την μη πρόβλεψη κονδυλίων για την ανανέωσή τους, όσο και την υποβάθμιση και έκθεση των ένστολων εργαζομένων λόγω της μη διασφάλισης τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος με την ακύρωση στην πράξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας με τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας την απλήρωτη υπερεργασία, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα κατά τις επιχειρήσεις χωρίς καμία οργάνωση, πρόβλεψη αναγκών και συντονισμό.
Εξέφρασαν δε, την αγανάκτησή τους για την επιχειρούμενη αποψίλωση των εργασιακών κατακτήσεων που διασφαλίζουν στους ένστολους μια εργασιακή αξιοπρέπεια καθώς και για την εν κρυπτώ, ερήμην των εκπροσώπων, προώθηση νομοθετημάτων που στοχεύουν στην χειροτέρευση της υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων στα Σ.Α., όπως π.χ. με το πειθαρχικό δίκαιο αλλά και την απαξίωση του θεσμικού συνδικαλιστικού ρόλου.
Τόνισαν επίσης κυρίαρχα, την άσχημη οικονομική κατάσταση των αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών, ιδίως των νέων και χαμηλόβαθμων, με τους πενιχρούς βασικούς μισθούς των νεοεξερχομένων κάτω και από αυτόν του ανειδίκευτου εργάτη που καθιστά αναγκαία άμεσα την καθιέρωση ενός νέου μισθολογίου που θα άρει τις αδικίες του ισχύοντος, σε συνδυασμό με την προστασία έως τούτο γίνει των ήδη ισχνών αποδοχών με διορθωτικά οικονομικά μέτρα και αύξηση επιδομάτων όπως του πενθημέρου και νυχτερινού που καθηλώθηκαν στα ίδια ποσά από το 2002.
Επισήμαναν ότι δεν περιποιεί τιμή για την επίσημη Πολιτεία η κατ’ ανάγκη καταφυγή της πλειοψηφίας των αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών σε δεύτερη και τρίτη εργασία γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Ο κ. ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ θεωρώντας επιβεβλημένη τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις υπηρεσιακές επιτροπές που επεξεργάζονται και προωθούν νομοθετήματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση , ανέφερε ότι θα εισηγηθεί θετικά για την ικανοποίηση του ζητήματος αυτού, όσο δε για τις χαμηλές αποδοχές των ενστόλων στα Σ.Α. και για τα θεσμικά και εργασιακά ζητήματα που του παρατέθηκαν θα μεταφέρει αυτά αυτούσια στην Πολιτική Ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων για την εξεύρεση λύσεων.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:1801 // 04-09-2008


Συνάδελφοι
Οι συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης μας, για την μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της δεύτερης δόσης του δασικού επιδόματος, φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς.

Σε επικοινωνία τους με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τόσο ο κ. Αρχηγός του Π.Σ., όσο και ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Υπουργού Εσωτερικών, μας ενημέρωσαν ότι σήμερα υπογράφηκε η σχετική οικονομική έγκριση για την δεύτερη δόση του δασικού επιδόματος και άρα το πιθανότερο αύριο θα γίνει η καταβολή του στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ

Αρ. Πρωτ.: 1800 // 04-09-2008

Συνάδελφοι
Μετά από κοινή απόφαση με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. ως ένστολοι, συμμετέχουμε δυναμικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν ενόψει των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ. το Σαββάτο 6 Σεπτεμβρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη.

Προσυγκέντρωση θα γίνει στις 17.45 στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αριστοτέλους

Δίνουμε το αγωνιστικό μας παρών.
Για να διεκδικήσουμε λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα μας.
Για αξιοπρεπή αμοιβή στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία μας.

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ANAKOIΝΩΣΗ
Αρ. Πρωτ.:1801
Αθήνα: 04-09-08


Συνάδελφοι

Οι συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης μας, για την μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της δεύτερης δόσης του δασικού επιδόματος, φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς.

Σε επικοινωνία τους με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τόσο ο κ. Αρχηγός του Π.Σ., όσο και ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Υπουργού Εσωτερικών, μας ενημέρωσαν ότι σήμερα υπογράφηκε η σχετική οικονομική έγκριση για την δεύτερη δόση του δασικού επιδόματος και άρα το πιθανότερο αύριο θα γίνει η καταβολή του στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.

ANAKOIΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ.:1800
Αθήνα:04-09-08Συνάδελφοι

Μετά από κοινή απόφαση με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. ως ένστολοι, συμμετέχουμε δυναμικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν εν΄οψει των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ. το Σαββάτο 6 Σεπτεμβρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη.
Προσυγκέντρωση θα γίνει στις 17.45 στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αριστοτέλους

Δίνουμε το αγωνιστικό μας παρών.
Για να διεκδικήσουμε λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα μας.
Για αξιοπρεπή αμοιβή στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΠΣ Φ.ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ ΣΤΗ. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα 27 Αυγούστου 2008
Αρ. Πρωτ.: 605/9/30


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί –Πυροσβέστες- Λιμενικοί ώστε κάνοντάς σας κοινωνό των χρονιζόντων προβλημάτων που ταλανίζουν τους κλάδους μας, να δρομολογηθούν οι ενδεδειγμένες εκείνες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους, ώστε απαλλαγμένοι από το υπονομευτικό άλγος της απαξίωσης που αυτά τα προβλήματα δημιουργούν, απερίσπαστοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατοχύρωση του πολύτιμου αγαθού της ασφάλειας που περισσότερο σήμερα από ποτέ έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία.
Είναι αλήθεια ότι με περίσσεια ψυχής και δυνάμεων οι αστυνομικοί –πυροσβέστες και λιμενικοί όλη αυτή τη περίοδο έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους στον αγώνα εναντίον των φαινομένων της εγκληματικότητας και των πυρκαϊών.
Παρά τη μεγάλη έλλειψη δύναμης που αγγίζει έως και το 35% της προβλεπόμενης οργανικής δύναμης των Οργανισμών μας, τη μη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μας όπου
και εκεί που επιχειρήθηκε δεν είχε αποτέλεσμα, την έλλειψη και μη ανανέωση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, την ελλειπή εκπαίδευση ,την μη διασφάλιση τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος με την ανεπαρκή επάνδρωση των περιπολιών και τη μη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος για την υγιεινή και ασφάλεια, οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν τις φιλότιμες προσπάθειές τους ώστε οι Οργανισμοί τους να μη καταστούν αναποτελεσματικοί προσδοκώντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Σε μια περίοδο μάλιστα που και η ηθική αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών – πυροσβεστών – λιμενικών είναι εξαιρετικής σημασίας ώστε να μη καμφθεί το φρόνημα τους είναι αδιανόητη η όποια « διακίνηση» στις μέρες μας «πρωτοβουλιών» για κατάργηση ή έκπτωση των μέχρι σήμερα κατακτήσεων που διασφαλίζουν μια εργασιακή αξιοπρέπεια.
Ενέργειες που τείνουν να οδηγήσουν εργασιακές σχέσεις σε παρελθούσες εποχές, διαταράσσουν το εσωτερικό των Οργανισμών μας και προκαλούν τον ιδιαίτερο προβληματισμό της Ελληνικής κοινωνίας, διότι σε όλους γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτεί σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που δε γίνονται με αναχρονιστικές μεθόδους και συνταγές του παρελθόντος.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,
Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι ο αστυνομικός ο πυροσβέστης και ο λιμενικός, πλέον, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε δεύτερη και τρίτη δουλειά , γεγονός που ως είναι αντιληπτό αποβαίνει σε βάρος της κύριας εργασίας – αποστολής του.
Ειδικά δε αυτήν τη κατάσταση την βιώνουν δυσμενέστερα οι νέοι και χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί- πυροσβέστες – λιμενικοί με βασικούς μισθούς χαμηλότερους του ανειδίκευτου εργάτη που το άναρχο και άδικο μισθολογικό καθεστώς τους οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό με ότι αυτό συνεπάγεται .
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,

Διερχόμαστε το έκτο (6) έτος που οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας είναι καθηλωμένες και δια της μεθόδου της εφαρμοζόμενης εισοδηματικής πολιτικής οδηγούν αυτούς σε οικονομικό μαρασμό και στην περιθωριοποίηση. Ο βασικός μισθός του νέου αστυφύλακα-πυροσβέστη –λιμενικού είναι 670 ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και να
υπολείπεται και απ’ αυτό του ανειδίκευτου εργάτη.
Η κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 απώλεια του εισοδήματος υπερέβη συνολικά το 9,5%. Απώλεια, η οποία είναι μεγαλύτερη, αν υπολογιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες, όπως ο πραγματικός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου κ.λ.π.
Ως εκ τούτου η χορηγηθείσα από 1-1-2008 εισοδηματική πολιτική 2,5% και επιπλέον 2% από 1- 10- 08, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας , καθόσον αυτές οι αυξήσεις δεν ισχύουν για τον αστυνομικό-πυροσβέστη –λιμενικό , λόγω του ευτελούς βασικού μισθού , βάσει του οποίου υπολογίζεται η αύξηση που δίδεται. Στην πραγματικότητα η αύξηση αυτή είναι μόλις 1,3% από 1-1-08 και καταλήγει να είναι 3% από 1-10-08. Έτσι αυτός για ακόμη ένα έτος θα γίνει φτωχότερος και η συνολική απώλεια του εισοδήματός του θα ξεπεράσει το 11%!
Όλα τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη δρομολόγηση νέων νομοθετημάτων. Ειδικότερα δε η άσχημη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι ένστολοι καθώς και η μη προστασία του πενιχρού εισοδήματός τους, εξαιτίας όπως προαναφέραμε του τρόπου που χορηγείται σε αυτούς η κατ΄ έτος εισοδηματική πολιτική, η οποία υπολογίζεται μόνο στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών τους ( 45% επιδόματα), καθιστά αναγκαία την υλοποίηση της Κυβερνητικής δέσμευσης για την ενσωμάτωση των επιδομάτων που φθάνουν στο 45% των αποδοχών τους, ως αυτό συνέβη για τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα το 2003, αλλά εξαιρέθηκε προκλητικά μόνο το ένστολο προσωπικό, όπως και από σχετικές άλλες ρυθμίσεις, ως αυτές προκύπτουν και από την χορηγούμενη εισοδηματική πολιτική 2008 όπου π.χ. διαπιστώνουμε για όλες τις κατηγορίες των Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε, Υ.Ε) ν’ αυξάνονται οι αποδοχές επιπλέον κατά 1,13% λόγω της ωρίμανσης, όπως επίσης στους βασικούς μισθούς όλων των ανωτέρω να ενσωματώνεται για το 2008 το 1/3 του κινήτρου απόδοσης, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ο βασικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου στον Δημόσιο Τομέα κατηγορίας Τ.Ε. (αντίστοιχος δηλαδή του πρωτοδιοριζόμενου αστυφύλακα) σε 920,45 Ευρώ από 1-1-08, ενώ του αστυφύλακα διαμορφώθηκε από 1-1-08 σε 670 Ευρώ.

Επιβάλλεται επομένως μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας , ειδικότερα των νέων αστυφυλάκων-λιμενοφυλάκων-πυροσβεστών-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.
Με αφετηρία τον Β.Μ. του αστυφύλακα- -πυροσβέστη- λιμενοφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση,
Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων,
Με εισαγωγικό μισθό του νέου Αστυφύλακα, Λιμενοφύλακα, Πυροσβέστη τα 1.350 €,
Με θεσμοθέτηση:
α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά.
β. Ποσοστού 10% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.
γ. Επιδόματος σπουδών-πτυχίων και
δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής σε όλους τους χρήστες –χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι οι αποζημιώσεις για την πέραν του πενθημέρου εργασία αλλά και τη νυχτερινή απασχόληση βρίσκονται καθηλωμένες στα ίδια ποσά από το 2002 και για αυτό επιτακτική καθίσταται η ανάγκη αναπροσαρμογής τους από (46) ευρώ σε (70) ευρώ για την πενθήμερη εργασία και από (3) ευρώ σε (5) ευρώ για την ωριαία νυχτερινή απασχόληση .

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,

Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας απαιτούν την αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο αυτών αλλά και των Οργανισμών που υπηρετούν ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν απρόσκοπτα τα υπέρτατα αγαθά του πολίτη, τη ζωή, την τιμή και τη περιουσία του και αναμένουν τις θέσεις σας στην παρουσίαση του προγράμματος σας κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.