Σελίδες

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αρ. Πρωτ.:1830 Αθήνα:24-09-2008

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση (Π.Δ.242/07) του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών, μεταξύ των άλλων προβλέφθηκε οι τακτικές κρίσεις να διενεργούνται πλέον κάθε Νοέμβριο.

Με δεδομένο ότι για το 2008 πραγματοποιήθηκαν κρίσεις και τον Ιανουάριο, στα πλαίσια του διαλόγου για την αναμόρφωση του Π.Δ.305, συζητήθηκε η αναγκαιότητα προώθησης σχετικής ρύθμισης, για να καταστεί δυνατή η διενέργεια των κρίσεων τον Νοέμβριο.

Επειδή βρισκόμαστε μια ανάσα από την ημεροχρονολογία των κρίσεων και ουδεμία πληροφόρηση έχουμε για την πορεία της συγκεκριμένης ρύθμισης, έχει αναπτυχθεί μία έντονη φημολογία για μεταφορά του χρόνου διενέργειας των κρίσεων.

Επειδή όμως μας ήταν αδιανόητο, ότι δεν θα υλοποιηθεί η τόσο πρόσφατη πολιτική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, για κρίσεις τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος της Ένωσής μας επικοινώνησε με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, και έλαβε τη διαβεβαίωση «ότι οι κρίσεις θα γίνουν».

Η ανωτέρω διαβεβαίωση συμβάλει θετικά στην εργασιακή απόδοση και σταθερότητα των Αξιωματικών του Π.Σ. και ειδικότερα αυτών που αναμένουν τις κρίσεις για επαγγελματικό και οικογενειακό προγραμματισμό.