Σελίδες

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ.:1846
Αθήνα:08-10-2008


Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τους περιφερειακούς εκπροσώπους της σε όλη τη χώρα και του εκπροσώπου των Αξιωματικών Ε.Υ. καθώς και των μελών της Εξ/κης Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση είχε προσκληθεί και παραβρέθηκε η πυροσβεστική ηγεσία, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα τόσο από το Δ.Σ. όσο και από τους περιφερειακούς εκπροσώπους για τα φλέγοντα και άλυτα προβλήματα των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε κυρίως τα ζητήματα που ανέκυψαν στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος:
Α) Στα οικονομικά ζητήματα (καθυστερήσεις πληρωμών δασικού επιδόματος, εκτός έδρας αποζημιώσεων, εξόδων μετάθεσης, πληρωμής ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων, συντήρησης, επισκευής καθαριότητας πυροσβεστικών καταστημάτων, καθήλωση επί πολλά έτη των αποζημιώσεων για νυχτερινά, πενθήμερα, εκτός έδρας, μη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στο σύνολο των Αξιωματικών.) Ειδική αναφορά έγινε στην έλλειψη ενημέρωσης, τρεις και πλέον μήνες μετά, από την εξαγγελία για πληρωμή των 10 οκταώρων.(μελετάται άραγε ο τρόπος, το ποσό και ο χρόνος;)
Β) Στα εργασιακά ζητήματα (έλλειψη προσωπικού, υπεραπασχόληση, μετακινήσεις πέραν του αναγκαίου, περικοπή αδειών και αναπαύσεων, έλλειψη επαρκών μέσων ατομικής προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, μη εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.)
Γ) Στα θεσμικά (αναδιοργάνωση της δομής του Π.Σ. αναμόρφωση πυροσβεστικής εκπαίδευσης, κανονισμού μεταθέσεων, πλαισίου κρίσεων και προαγωγών, εκσυγχρονισμός ΚΕΥΠΣ, αποκέντρωση ανακριτικού και πυρασφάλειας, καθιέρωση ειδικοτήτων, ενίσχυση υγειονομικής υπηρεσίας, χρήση νέων τεχνολογιών.)
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν όλα τα παραπάνω και με την περιφερειακή τους διάσταση, από τους εκπροσώπους και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Από την πλευρά του ο Αρχηγός αφού άκουσε το σύνολο των εισηγήσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού των ζητημάτων και προβλημάτων που τέθηκαν, ζήτησε υπόμνημα αυτών για να τα διαβιβάσει προς επεξεργασία στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Α.Π.Σ.

Συνάδελφοι

Δυστυχώς επί χρόνια, αυτός ο μεγάλος αριθμός των ζητημάτων που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε διαρκή επεξεργασία από την αρμόδια φυσική και πολιτική ηγεσία, χωρίς ουσιαστικό και χειροπιαστό αποτέλεσμα.
Το μέγιστο πρόβλημα απ’ ότι φαίνεται δεν είναι η κατανόηση και η επεξεργασία της επίλυσης των προβλημάτων αλλά η έλλειψη βούλησης.

Η ΕΑΠΣ συνεχίζει δυναμικά, υπεύθυνα και αξιόπιστα την διεκδικητική της δράση παρεμβαίνοντας καθημερινά στην πυροσβεστική πραγματικότητα.

Τo χαλί δε μπορεί να σκεπάσει άλλα προβλήματα.

Δεν αρμόζει τέτοια αντιμετώπιση στη μακρά ιστορία κοινωνικής προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος και των καθημερινά, σκληρά και επικίνδυνα εργαζομένων του.