Σελίδες

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρ. Πρωτ.:1850
Αθήνα:15-10-2008

Προς :Υπουργό Εσωτερικών
κ.Προκόπη Παυλόπουλο
Κοιν.Υφυπουργό Εσωτερικών
κ.Παν.Χηνοφώτη
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Αθαν.Κοντοκώστα

Κύριε Υπουργέ
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, η πρώτη πολιτική σας πρωτοβουλία για το Π.Σ. ήταν η μεταφορά του χρόνου των κρίσεων των Αξιωματικών για το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
Ενώ απομένουν ελάχιστες μέρες για την πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασής σας και μετά από τη διαβεβαίωση του Αρχηγού του Π.Σ. ότι «οι κρίσεις θα γίνουν», δυστυχώς φαίνεται ότι «οι κρίσεις δεν θα γίνουν».
Και ενώ έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις ικανότητας των Αξιωματικών, όλη η υπόλοιπη διαδικασία δεν έχει καν αρχίσει να υλοποιείται (δευτεροβάθμια συμβούλια, πίνακες κρινομένων κ.λ.π.)
Αυτό μαζί με μια έντονη φημολογία περί μεταφοράς εκ νέου της ημερομηνίας διεξαγωγής των κρίσεων, δημιουργεί εύλογη ανησυχία στους Αξιωματικούς – μέλη της Ένωσής μας.
Επειδή η ενημέρωση των στελεχών του Π.Σ. τουλάχιστον, για τόσο σοβαρά ζητήματα αποτελεί την ελάχιστη ηθική υποχρέωση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας, αφού έχει προηγηθεί διάλογος και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των δρομολογιθέντων εξελίξεων.
Στην παραπάνω πολιτική απόφασή σας, δεν είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος με αποτέλεσμα το τωρινό διαφαινόμενο αδιέξοδο.
Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα ακουστεί η άποψη των εργαζομένων σύμφωνα και με την επίσημη απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση ότι «… επιδιώκεται ο εποικοδομητικός διάλογος με τις συνδικαλιστικές ενώσεις.. για την ικανοποίηση των προβαλλομένων αιτημάτων του προσωπικού…»