Σελίδες

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Aρ. Πρωτ.:1862
Αθήνα:27-10 - 2008
Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Αθαν.ΚοντοκώσταΣε λίγο καιρό συμπληρώνεται ένας χρόνος, από τότε που συστήσατε σχετική επιτροπή που θα προχωρούσε στην αναδιαμόρφωση-τροποποίηση του Π.Δ. 305/1992, του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει την ιεραρχία, τις κρίσεις, τις προαγωγές και τις αποστρατείες των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επειδή εδώ και μήνες, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τον εκπρόσωπο της ΕΑΠΣ στην σχετική επιτροπή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το τελικό κείμενο των αλλαγών και τροποποιήσεων που υιοθετήσατε ως υπηρεσιακή πρόταση και να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής υλοποίησης τους, προκειμένου να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους συναδέλφους- μέλη μας.
Επίσης, για άλλη μια φορά εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον χρόνο διεξαγωγής των τακτικών κρίσεων, κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 242/2007.
Τέλος πληροφορηθήκαμε, για μια ακόμη φορά, δυστυχώς εξωθεσμικά, ότι έχει προωθηθεί σχέδιο Π.Δ. για σύσταση νέων θέσεων Αξιωματικών.
Τονίζουμε ιδιαίτερα το εξωθεσμικά, για να καταδειχθεί η συνεχιζόμενη τακτική της έλλειψης διαλόγου και συνεργασίας που ακολουθείται από το Α.Π.Σ. σε αντίθεση ακόμα και με την πολιτική βούληση του ΥΠΕΣ.