Σελίδες

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

ΟΥΤΕ ΕΦΑΠΑΞ ΟΥΤΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η Ένωσή μας εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία και την μεγάλη απογοήτευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων για το μεγάλο πλήγμα που δέχεται το τελευταίο διάστημα η κοινωνική μας ασφάλιση.
Το πρώτο χτύπημα δόθηκε με έμφραγμα στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με τεράστιο οικονομικό άνοιγμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες οφειλόμενα εφάπαξ σε δημοσίους υπάλληλους που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ στο Τ.Π.Δ.Υ. εκκρεμούν 15.000 αιτήσεις και για την ικανοποίησή τους απαιτούνται 600 εκατομμύρια όταν τα χρήματα που υπάρχουν στο Ταμείο φτάνουν μόνο για 100 αιτήσεις.
Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την Πολιτεία και στις πολιτικές που έχασαν εκατοντάδες εκατομμύρια από τα αποθεματικά του. Με βάση τις εκτιμήσεις του ίδιου του Ταμείου 1.300.000.000 είναι οι επιβαρύνσεις που αποφάσισαν οι κυβερνήσεις σε βάρος του στα πλαίσια των κοινωνικών πολιτικών.
Η απόφαση των Φαρμακοποιών, Ιατρών και ιατρικών εργαστηρίων συμβεβλημένων με το Δημόσιο να σταματήσουν να μας χορηγούν φάρμακα και υπηρεσίες με πίστωση αποτελεί το δεύτερο χτύπημα. Ειδικά σήμερα που η λιτότητα, η ακρίβεια και η στασιμότητα των αποδοχών, υποβαθμίζει το εισόδημα μας και δυσκολεύει την καθημερινότητά μας, η επιβάρυνση με τις δαπάνες και αυτής της υγειονομικής περίθαλψης θα δυσχεράνει ακόμα την κατάσταση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ ο Ο.Π.Α.Δ , ο οποίος παρουσιάζει οικονομικό άνοιγμα περί τα 500.000.000,00 € κατά μέσο όρο το χρόνο, παρότι, σε μας γίνονται κανονικά οι κρατήσεις από το μισθό μας, οφείλει για μήνες τεράστια ποσά στους φαρμακοποιούς, σε συμβεβλημένους ιατρούς του δημοσίου και ιατρικά εργαστήρια
Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την Πολιτεία και την πολιτική της, να περιορίζει τις δαπάνες στο χώρο της υγείας, και με την καθυστερημένη εξόφληση των δικαιούχων, να οδηγεί σε αδιέξοδο την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των μας.
Μπροστά σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώνεται στην κοινωνική μας ασφάλιση, καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην
Άμεση κρατική επιχορήγηση του ΤΠΔΥ προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΟΠΑΔ για να σταματήσουν τα προβλήματα με τις καταγγελίες των συμβάσεων των γιατρών και των φαρμακοποιών
Μαζί με το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα
παλεύουμε για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα μας για πρόσβαση στα αναγκαία φάρμακα, για την προστασία της υγείας και της ζωής μας χωρίς επιβάρυνση και γραφειοκρατικές λειτουργίες.
παλεύουμε για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του Τ.Π.Δ.Υ. και την παροχή στους δικαιούχους του των κόπων τους.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΔΥΝΟΥ(που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Ένωσή μας προχωράει σε διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής, μέσω της δικαστικής οδού, του ειδικού επιδόματος που χορηγείται μόνο στιε Ε.Μ.Α.Κ. γιά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Το συγκεκριμένο επίδομα, χορηγήθηκε στους υπάλληλους της ΕΜΑΚ, ως οικονομική ενίσχυση <<επειδή υποχρεώνονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας αλλά και αυτής καθεαυτής της ζωής τους. >>
Αυτή η δικαιολογητική βάση της χορήγησης του επιδόματος , στην ουσία περιγράφει τις συνθήκες εργασίας του συνόλου του ένστολου πυροσβεστικού προσωπικού, που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, στερούμενου όμως του συγκεκριμένου επιδόματος.
Σύμφωνα με αυτά, καθώς και με την αρχή της ισότητας, (άρθρο 4 του Συντάγματος) προχωρύμε στην άσκηση αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων στρεφόμενοι κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ζητώντας να αναγνωριστεί η υποχρέωσή του να σας καταβάλει το επίδομα αυτό στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.
Η διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος αφορά τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Για το προγενέστερο της αγωγής χρονικό διάστημα υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης της καταβολής του επιδόματος αυτού για μία πενταετία, η οποία ξεκινάει σε κάθε περίπτωση από το τέλος του χρόνου που η ένδικη απαίτησή σας κατέστη ληξιπρόθεσμη και δικαστικά επιδιώξιμη. (παρότι ειδικά για τις οφειλές του Δημοσίου, η κείμενη εθνική νομοθεσία προβλέπει διετή παραγραφή, υπάρχει νομολογία από τα Ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας ότι θα πρέπει να ισχύει πενταετής και όχι διετής παραγραφή)
Για το μεταγενέστερο της αγωγής χρονικό διάστημα, με την παρούσα αγωγή θα διεκδικηθεί η καταβολή του επίδικου επιδόματος τακτικά σε μηνιαία βάση ως μέρος των τακτικών σας αποδοχών εφεξής και για όλο το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στο Π.Σ.
Γιά το λόγο αυτό σε συνεννόηση με τη Δικηγόρο Αθηνών κ.ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.6977541262 προχωρούμε στην κατάθεση αγωγής γιά τη διεκδίκηση του παραπάνω επιδόματος από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ως δικηγορική αμοιβή συμφωνήθηκε ποσοστό 2% επί του καθαρού ποσού που θα επιδικαστεί τελεσίδικα υπέρ του εντολέα.Επιπλέον απαιτείται η προκαταβολή του ποσού των 15 ευρώ γιά τα διακαστικά έξοδα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διεκδίκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που ακολουθούν:
1) Το ειδικό Έντυπο με πλήρη στοιχεία του εντολέα (ταυτότητα., δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας ) ΕΝΤΥΠΟ 1
2) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης εις διπλούν, υπογεγραμμένο από τον εντολέα, εκ των οποίων το ένα θα επιστραφεί υπογεγραμμένο από τη δικηγόρο. ΕΝΤΥΠΟ 2
3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου (ΕΝΤΥΠΟ 3)
4) Βεβαίωση από την υπηρεσία του από την οποία να προκύπτουν τα εξής: (α) ότι είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε (β) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996
(γ) ότι δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα και
(δ) για ποιο λόγο δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Η βεβαίωση θα ζητηθεί για δικαστική χρήση (ΕΝΤΥΠΟ 4 & 5)
5) Μισθοδοσία τελευταίου μηνός
6) απόδειξη κατάθεση των 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Π.Σ. Αγροτική Τράπεζα: 028 04 00303173 που να εφάρμοζεται το όνομα του καταθέτη.
Οι συνάδελφοι τα διακιολογητικά, τα ταχυδρομούν στην ταχυδρομική θυρίδα της Ε.Α.Π.Σ. Τ.Θ. 40526 Τ.Κ.12102 ΑΘΗΝΑ, γιά δε την Αθήνα, μπορούν να τα παραδίδουν και στα μέλη του Δ.Σ.
'Οσοι συνάδελφοι προσκομίσουν τα απαραίτητα διακιολογητικά μέχρι τις 15-12-2008 η κατάθεση της αγωγής θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2008)

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ..................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .................................................
ΑΔΤ / :...........................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…….................... ΟΔΟΣ :…. ……………………. ΑΡ.....
Τηλ : ………………………………………. Κινητό :
e-mail :
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ......................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ: ……………………………………..
Α.Μ.:
ΑΦΜ/ ΔΟΥ :


Πρόσληψη : από ………….. ……….. (ημερομηνία πρόσληψης)

(Σε περίπτωση συνταξιοδότησης , πότε συνταξιοδοτηθήκατε) : …………………..


ΕΝΤΥΠΟ 2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚO ΓΡΑΦΕΙO
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 6977541262
e-mail :pepikaklamani@yahoo.grΕΝΤΟΛΗ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

Στην Αθήνα, η κατωτέρω υπογράφουσα Σπυριδούλα Κακλαμάνη, Δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 26901, η οποία στο εξής θα ονομάζεται «εντολοδόχος» και αφ’ετέρου ο/η ................................................... του ...................................., κάτοικος ..................., οδός .................., αρ. ................, κάτοχος Α.Δ.Τ. ..........................................., υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος με Αριθμό Μητρώου …………….. και Βαθμό ………………………………, με ΑΦΜ ……………………. ΔΟΥ ……………………………. και ο/η οποίος/-α στο εξής θα ονομάζεται «εντολέας», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:
1) Με το παρόν ο/η εντολέας αναθέτει στην εντολοδόχο δικηγόρο την νομική διεκδίκηση από το Ελληνικό Δημόσιο, αναδρομικά αλλά και ως περιοδική αμοιβή του επιδόματος κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996 και χορηγείται στους υπαλλήλους των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).
2) Η εντολοδόχος υποχρεούται να προβεί, είτε μόνη της είτε με συνεργάτες που θα ορίσει, σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ή εξώδικη δικαστική ενέργεια για την εκπροσώπηση του/ της εντολέως σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
3) Ο/η εντολέας είναι υποχρεωμένος/-η κατά την υπογραφή του παρόντος να καταβάλλει στην εντολοδόχο δικηγόρο το ποσό των 15 ευρώ, ως συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα όλων των βαθμών δικαιοδοσίας
4) Ως δικηγορική αμοιβή της εντολοδόχου ορίζεται ποσοστό 2% επί του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση πλέον των νομίμων τόκων. Η ανωτέρω αμοιβή θα οφείλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο διακανονισμού της υποθέσεως αυτής, είτε με την έκδοση οριστικής, τελεσίδικης ή αμετάκλητης απόφασης, είτε με συμβιβασμό, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση που η υπόθεση ρυθμισθεί νομοθετικά και πριν την συζήτηση της αγωγής είτε με ψήφιση νόμου, Υ.Α., Π.Δ. , μετά την έγερση της αγωγής το ποσό παραμένει το ίδιο.
5) Ο/η εντολέας αναγνωρίζει την ως άνω αμοιβή ως νόμιμη και δίκαιη, αποδεχόμενος/-η ότι αυτή θα περιέλθει στην εντολοδόχο, ακόμη και στην περίπτωση ανάκλησης της εντολής προς αυτήν, που δίδεται με το παρόν.
6) Με το παρόν ο/η εντολέας αναγνωρίζει τις μέχρι τώρα ενέργειες του εντολοδόχου ως έγκυρες και ισχυρές, μεταβιβάζοντας και εκχωρώντας σε αυτόν την συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή, παραγγέλλοντας την αρμόδια ΔΟΥ να καταβάλει στον Δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει καθώς και τη δικαστική δαπάνη που θα επιδικασθεί.
7) Ρητά συμφωνείται ότι η εντολοδόχος θα καταθέσει την σχετική αγωγή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008 ενώ ο εντολέας υπόσχεται ότι θα προσκομίσει σε αυτήν το αργότερο έως την 15η Δεκεμβρίου 2008 τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :
1) Το ειδικό Έντυπο με πλήρη στοιχεία του εντολέα (ταυτότητα., δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας )
2) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης.
3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου
4) Βεβαίωση από την υπηρεσία του από την οποία να προκύπτουν τα εξής: (α) ότι είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε (β) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996
(γ) ότι δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα και
(δ) για ποιο λόγο δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Η βεβαίωση θα ζητηθεί για δικαστική χρήση
5) Μισθοδοσία τελευταίου μηνός
8) Ο εντολέας αναγνωρίζει την παρούσα σύμβαση που την θεωρεί δίκαιη και γενόμενη προς το συμφέρον του και παραιτείται παντός δικαιώματος για την διάρρηξή της
Προς πιστοποίηση όλων των παραπάνω συνετάγη η παρούσα και αφού αναγνώσθηκε ευκρινώς από τους συμβαλλομένους υπογράφεται ως ακολούθως

Αθήνα , ………………
Ο/Η Εντολέας Η εντολοδόχος
ΕΝΤΥΠΟ 3

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚO ΓΡΑΦΕΙO
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 6977541262
e-mail :pepikaklamani@yahoo.gr


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


Ο/ Η υπογραφόμενος/η ……………………….…………. ………..του……………… κάτοικος …………………... οδός ………………………….. Αριθμός……. με ΑΔΤ …………………………….. ΑΦΜ/ΔΟΥ ………………………..…… που υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με Αριθμό Μητρώου ……………………….. και βαθμό ……………………………………… εξουσιοδοτώ, δίδω την εντολή και πληρεξουσιότητα στην εντολοδόχο Δικηγόρο Αθηνών Σπυριδούλα Κακλαμάνη (ΑΜ 26901 ΔΣΑ) όπως καταθέσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου για την διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996 από το Ελληνικό Δημόσιο, υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, παραστεί σε όλες τις δίκες παντός βαθμού δικαιοδοσίας, υποβάλλει και υπογράφει υπομνήματα και κάθε άλλο έγγραφο, παραλαμβάνει αποφάσεις δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα κατά των εκδοθησομένων αποφάσεων και παρίσταται κατά την συζήτηση τους και ενεργει οποιαδήποτε σχετική διαδικαστική πράξη απαιτείται για την περαίωση της παρούσας υπόθεσης .
Επίσης την εξουσιοδοτώ όπως διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους για να ενεργούν σύμφωνα με την ανάθεση της παραπάνω εντολής.
Τέλος συναινώ σε κάθε περίπτωση να ενεργήσει ώστε να συζητηθεί η υπόθεσή μου με την παρούσα εξουσιοδότηση και άνευ παραστάσεως .

(Περιοχή) , …../…../2008
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤ……

ΕΝΤΥΠΟ 4 & 5


(Περιοχή, …/…/2008)


ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ

Του …………………................ του …………………, υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος με Α.Μ. ……….

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση στην οποία αρμοδίως θα βεβαιώνεται ότι είμαι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχω συνταξιοδοτηθεί [(ή αν έχω συνταξιοδοτηθεί, από πότε)], ότι δεν λαμβάνω το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, ότι δεν έχω υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) [(ή αν έχω υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα)] καθώς και για ποιο λόγο δεν λαμβάνω το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Την ως άνω βεβαίωση ζητώ για δικαστική χρήση.
Με τιμή
Ο αιτών

[ΥΠΗΡΕΣΙΑ]

(Περιοχή, …/…/2008)

Αρ.Πρωτ.:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ


Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία μας Αρχεία ο…………………................ του …………………, υπαλλήλος του Πυροσβεστικού Σώματος με Α.Μ. ……….που υπηρετεί στην Υπηρεσία μας είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος από …………….. μέχρι σήμερα και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί [(ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε)], δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) [(ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα)] και δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, γιατί βάσει του άρθρου αυτού το επίδομα κινδύνου λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για δικαστική χρήση βάσει της από ………. με αρ.πρωτ. ………….. αίτησή του.


Με τιμή
Ο αιτών

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Πρωτ.:1887
Αθήνα: 14-11-2008
ANAKOINΩΣΗ

Με σκληρούς αγώνες στο Πυροσβεστικό Σώμα εδώ και χρόνια, κατακτήθηκε από τους εργαζομένους του, η θεσμική κατοχύρωση της διενέργειας των μεταθέσεων του, με συγκεκριμένους κανόνες (Κανονισμός Μεταθέσεων) και συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία.
Επίσης εδώ και χρόνια η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται με την εκλογή αντιπροσώπων τους στα Συμβούλια που αποφασίζουν τις μεταθέσεις.
Κατ΄ εφαρμογή του δημοκρατικού πολιτεύματος που ισχύει στη χώρα μας, αλλά και των ισχυουσών διατάξεων που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο Δημόσιο, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι.
Αυτό το καθεστώς της δημοκρατίας, διαφάνειας και καθολικής συμμετοχής ισχύει για τις συγκεκριμένες διαδικασίες από το 1996.
Για πρώτη φορά αυτή η διαδικασία καταστρατηγήθηκε και η Δημοκρατία και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εξοστρακίστηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, με την ανάσυρση «του αποφασίζομεν και διατάσσουμε».
Για πρώτη φορά αποκλείστηκε συνδυασμός Αξιωματικών, από την διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, στον οποίον μετέχει ο ένας εκ των δύο, ήδη εκλεγμένων εκπροσώπων των Αξιωματικών και Πρόεδρος της ΕΑΠΣ (μοναδικού συνδικαλιστικού φορέα των Αξιωματικών του Π.Σ.)
Η μεθόδευση από την Ηγεσία του Π.Σ αποκλεισμού υποψηφίων, αποτελεί πράξη βαθιά αντιδημοκρατική, έγινε με αυθαίρετες συνοπτικές διαδικασίες καθώς και με την παράνομη εμπλοκή κομματικών χρισματοδοτών, καταδεικνύοντας την πλήρη απαξία θεσμών και εργαζομένων.
Η ηγεσία επιλέγει πολιτική καταστρατήγησης δικαιωμάτων, εχθρότητας και απαξίας απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, εκδηλώνοντας βούληση ελέγχου όλων των δράσεων και διαδικασιών κατά το δοκούν και μόνο.
Είχαμε εκφράσει ως ΕΑΠΣ εδώ και καιρό την ανησυχία μας για αυτά τα θλιβερά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται το τελευταίο χρόνο, κυρίως απέναντι στην Ένωσή μας, ίσως γιατί η φωνή μας αποτελεί την συνεπή, αγωνιστική, ακηδεμόνευτη και διεκδικητική φωνή στο πυροσβεστικό γίγνεσθαι.
Η τελευταία αυτή εξέλιξη ξεπερνάει «τα εσκαμμένα» .
Η ΕΑΠΣ καταδικάζει την συγκεκριμένη αντιδημοκρατική και αυθαίρετη απόφαση της Ηγεσίας, για να δοθεί το αυτονόητο δικαίωμα του εκλέγεσθαι και κυρίως να διασφαλιστεί το δικαίωμα στο σύνολο των Αξιωματικών να εκλέξουν καταξιωμένους συναδέλφους που ήδη έχουν τιμήσει στο παρελθόν με την ψήφο τους.

· Καλούμε την Ηγεσία να θεραπεύσει την παράνομη απόφασή της και να εντάξει τον αποκλεισμένο συνδυασμό των συναδέλφων Αξιωματικών στην εκλογική διαδικασία.

· Στηρίζουμε τους συναδέλφους που αυθαιρέτως αποκλείστηκαν στη νομική τους προσφυγή κατά της Ηγεσίας.

· Καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας να καταδικάσουν την συγκεκριμένη αυθαίρετη και αντιδημοκρατική απόφαση της Ηγεσίας.

Τέλος καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, σήμερα λίγες μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, της κορυφαίας αντιδικτατορικής δράσης του Ελληνικού λαού, να παρέμβει άμεσα, επαναφέροντας τη δημοκρατική ομαλότητα στον εργασιακό μας χώρο.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρ. Πρωτ.:1884 Αθήνα:13-11-2008


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.Π.Ε.Α.Π.Σ.
Ιωάννη Μαργαρίτη


Αγαπητέ Πρόεδρε

Όπως είναι γνωστό από κοινού δώσαμε τον αγώνα, ώστε να ανατρέψουμε το νομοσχέδιο που προχώρησε στην ενοποίηση των Πυροσβεστικών Ταμείων με αυτά της ΕΛ.ΑΣ.
Δυστυχώς αυτή η κυβερνητική επιλογή υλοποιήθηκε και τα πυροσβεστικά πλέον Ταμεία ενοποιήθηκαν στο νέο ΤΕΑΠΑΣΑ με δυσμενείς προβλέψεις για το μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης.

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ‘Ένωσης μας προχωρήσαμε σε διερεύνηση για την δικαστική προσβολή του νομοθετήματος και ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών για την κατάθεση διοικητικής προσφυγής για την ακύρωση του νόμου της ενοποίησης.
Επειδή το θέμα απασχολεί το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, εν ενεργεία και σε αποστρατεία και επειδή η κατάθεση της προσφυγής θα πρέπει να γίνει πριν την εκπνοή του έτους, σας καλούμε σε σύσκεψη, στα γραφεία της Ένωσής μας. την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11.00.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρ. Πρωτ.:1885 Αθήνα:13-11-2008

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Γεώργιο Πήλιουρα


Φίλε Γιώργο

Όπως είναι γνωστό από κοινού δώσαμε τον αγώνα, ώστε να ανατρέψουμε το νομοσχέδιο που προχώρησε στην ενοποίηση των Πυροσβεστικών Ταμείων με αυτά της ΕΛ.ΑΣ.
Δυστυχώς αυτή η κυβερνητική επιλογή υλοποιήθηκε και τα πυροσβεστικά πλέον Ταμεία ενοποιήθηκαν στο νέο ΤΕΑΠΑΣΑ με δυσμενείς προβλέψεις για το μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης.

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ‘Ένωσης μας προχωρήσαμε σε διερεύνηση για την δικαστική προσβολή του νομοθετήματος και ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών για την κατάθεση διοικητικής προσφυγής για την ακύρωση του νόμου της ενοποίησης.
Επειδή το θέμα απασχολεί το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, εν ενεργεία και σε αποστρατεία και επειδή η κατάθεση της προσφυγής θα πρέπει να γίνει πριν την εκπνοή του έτους, σας καλούμε σε σύσκεψη, στα γραφεία της Ένωσής μας. την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11.00.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

ΘΕΜΑ: Τρίτη δόση του δασικού επιδόματος

Αρ. Πρωτ.:1878
Αθήνα:07-11-08
Προς: Υπουργό Εσωτερικών
κ. Προκόπη Παυλόπουλο


Κύριε Υπουργέ

Οι εργάζομενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατέβαλαν τη μέγιστη προσπάθεια, η οποία, κλίματος βοηθούντος και Θεού θέλοντος, απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στη προστασία του Eθνικού δασικού πλούτου.
Ως ελάχιστη ανταμοιβή και μετά από συνεχείς παρεμβάσεις μας, λάβαμε με ουσιαστική καθυστέρηση τις δύο δόσεις του δασικού επιδόματος, και έγκαιρα επισημάναμε την πιθανότητα καταβολής της τρίτης δόσης μαζί με το χριστουγεννιάτικο δώρο, εάν βέβαια και αυτό εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τότε.
Αυτή η ανησυχία μας οφείλεται στο ότι παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις, πληροφορούμαστε από το αρμόδιο οικονομικό υπουργείο, ότι έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και ότι δεν υπάρχει «αποθεματικό στον εκτελούμενο προϋπολογισμό» καθώς ζητείται «επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων του».
Κύριε Υπουργέ
Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. αποτελούν προτεραιότητα για εσάς, και ότι οι ευχαριστίες σας προς αυτούς για την επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο δεν θα αποτελούν απλή τελετή δημοσίων σχέσεων.
Επίσης ελπίζουμε μετά και την τελευταία παρέμβασή μας (14-10-08) θα ολοκληρώθηκε η επί 5 μήνες μελέτη και επεξεργασία του τρόπου πληρωμής των 10 πρόσθετων οκταώρων ανά μήνα, που ανακοίνωσε ο Αρχηγός του Π.Σ.
Τέλος μαζί με την υλοποίηση των ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων σας, αναμένουμε την συνέχεια του διαλόγου μαζί μας, για τα φλέγοντα προβλήματα του Π.Σ. που ξεκίνησε στην αρχή του καλοκαιριού και δυστυχώς ουδέποτε συνεχίστηκε.