Σελίδες

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Αρ. Πρωτ.:1914 Αθήνα:06-01-2009
Προς: Πρόεδρο Ελληνικής Κυβερνήσεως
κ.Κώστα Καραμανλή
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Η πρώτη και μόνη, πολιτική πρωτοβουλία του καινούργιου Υπουργείου Εσωτερικών το Δεκέμβριο του 2007, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ. ήταν η αλλαγή του χρόνου υλοποίησής τους από το μήνα
Μάρτιο στο μήνα Νοέμβριο.
Αυτή η πρώτη και μόνη πολιτική πρωτοβουλία είχε γίνει, μάλιστα λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητάς της, αιφνιδιαστικά χωρίς κανένα διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Και ενώ οδεύαμε προς την πρώτη υλοποίηση της (Νοέμβριο του 2008), η φυσική και πολιτική ηγεσία μας, κατά τον ίδιο τρόπο αιφνιδίασε πάλι τους Αξιωματικούς στο Π.Σ. και χωρίς κανένα διάλογο, ακύρωσε την πρωτοβουλία αυτή, ευτελίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης για το Π.Σ. μεταφέροντας πάλι τον χρόνο των ετήσιων τακτικών κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών, αυτή τη φορά το μήνα Ιανουάριο.
Η συγκεκριμένη πολιτική δείχνει ξεκάθαρα την αδιαφορία ή αδυναμία των ιθυνόντων να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού.
Προβλήματα που ούτε καν αγγίχτηκαν εδώ και ενάμιση χρόνο, και που επιδεινώθηκαν μέσα από τον αχανή οργανισμό του Υπερυπουργείου των Εσωτερικών.
Οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. για άλλη μια χρονιά με την σκληρή και επικίνδυνη υπερεργασία τους, κατέκτησαν την πρώτη θέση στην εμπιστοσύνη των Ελλήνων Πολιτών.
Δεν φαίνεται όμως να έχουν την ίδια θέση και στις επιλογές της σημερινής ηγεσίας.
Για να μην υποθηκευτεί από την ενεστώσα ηγεσία το μέλλον των πολιτικών πρωτοβουλιών σας για το Π.Σ.
Απευθυνόμαστε σε εσάς, ώστε τη νέα χρονιά, στο Πυροσβεστικό Σώμα, να προκρίνετε επιλογές με όραμα, αξιοκρατία, που θα διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη στο σύνολο του προσωπικού του και ικανότητα εργασίας και διάθεσης για ουσιαστική επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και υλοποίηση των ανεφάρμοστων υποσχέσεων.
Αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. να νιώσουν πραγματικά ότι βρίσκονται και στην πρώτη θέση του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης σας.