Σελίδες

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ου Συνεδρίου ΕΑΠΣ

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ξενοδοχείου Τιτάνια στην Αθήνα, στις 25 Φεβρουαρίου 2009, ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό για το 2008-2009 και τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2009-2010.
Αποφάσισε το διεκδικητικό πλαίσιο για τη δράση της και την επίλυση των προβλημάτων της. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ Το ζήτημα της αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας Παραμένει η πάγια θέση μας για την διεκδίκηση της χορήγησης 20% επί του Β.Μ. του Αντιπυράρχου, ως επίδομα επικίνδυνης εργασίας, καθώς και την άμεση εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια σε πυροσβεστικά καταστήματα και σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις με εγγενείς ιδιαιτερότητες. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
•Την θεσμοθέτηση του δασικού επιδόματος ως μηνιαία αποδοχή ίση με το 15% του εκάστοτε βασικού μισθού του Ανθυποπυραγού.
• Τη χορήγηση του επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους αξιωματικούς.
• Τη πλήρη αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας και την αναπροσαρμογή της σε 5 ευρώ την ώρα.
•Τη πλήρη αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας και την αναπροσαρμογή για την αμοιβή της πέραν του πενθημέρου εργασίας, η οποία παραμένει καθηλωμένη στα 46 ευρώ ανά οκτάωρο εδώ και 6 χρόνια.
• Την άμεση αναμόρφωση το μισθολογίου, με βάση την αναλογία 1 προς 3 και εισαγωγικό μισθό στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, τουλάχιστο τα 1350 ευρώ, με σταδιακή κατάργηση ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.
• Την χορήγηση επιδόματος σπουδών-πτυχίων.
• Την επέκταση του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής σε όλους τους χρήστες –χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Την χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ (που χορηγείται ήδη στους δημοσίους υπαλλήλους).
• Την επέκταση του χορηγούμενου επιδόματος των ΕΜΑΚ σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό.
•Την αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος των παθόντων εν ώρα υπηρεσίας, με τη χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ το μήνα (στην ΕΛ.ΑΣ. χορηγείται).
•Την αύξηση του αφορολόγητου στις 15.000 ευρώ.
•Την χορήγηση των κινήτρων των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές.
2.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Την επίλυση του ασφαλιστικού των πτυχιούχων αξιωματικών (μηχανικών κ.λ.π.)
• Τη δίκαιη και ίση εκπροσώπηση στο ενοποιημένο ΤΕΑΠΑΣΑ που στον λίγο χρόνο λειτουργίας αυξήθηκαν στο δεκαπλάσιο οι δαπάνες τους.

•Τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών τελών για παροχή υπηρεσιών πυρασφαλείας σε λιμένες, αεροδρόμια, εμπορευματικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς για την ενίσχυση των Ταμείων μας.

•Την επέκταση των ευεργημάτων του κλάδου υγείας της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων για τους εργαζομένους στο Π.Σ. (πλήρη κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης)

• Δυνατότητα περίθαλψης των μελών των οικογενειών μας και των αποστράτων στα στρατιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Τη θεσμική κατοχύρωση της διαχείρισης της υπερεργασίας και συγκεκριμένα την χορήγηση ή αποζημίωση των οφειλόμενων ρεπό, την χορήγηση και την αποζημίωση των αδειών όπως προβλέπεται από τον ΚΕΥΠΣ και την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αποζημίωση στο διπλάσιο των μη χορηγουμένων αδειών, με ευθύνη της υπηρεσίας (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). • Την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ. εξασφαλίζοντας παράλληλα με νομοθετική ρύθμιση το εργασιακό ισοδύναμο, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εκπαίδευση και στην ανανέωση του Σώματος με την είσοδο κάθε χρόνο νέων Πυροσβεστών σε ίσο αριθμό με τους αποχωρήσαντες. • Την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών, με την καθιέρωση του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων. • Την άμεση ένταξη στον Κανονισμό Μεταθέσεων, του βαθμού του Αντιπυράρχου, , καθώς και την επιλογή μετακινήσεων στο βαθμό του Πυράρχου με υπηρεσιακές αποσπάσεις.• Τη προώθηση, άμεσα, ουσιαστικής αναδιοργάνωσης του Π.Σ., εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, καθιέρωση ειδικοτήτων. • Τη θωράκιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και την αντικειμενικότητας στις κρίσεις και τις προαγωγές του Π.Σ. και συγκεκριμένα:
……1. αλλαγή των Εκθέσεων Ικανότητας, ανάλογα με το βαθμό και με προσαρμοσμένες στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη και με θεσμοθέτηση ώστε στο έντυπο να αναγράφεται η άποψη του κρινόμενου και η προσυπογραφή του κάτω από την αξιολόγηση του συντάκτη, καθώς και η πρόβλεψη δικαιώματος ένστασης- επαναξιολόγησης.
……2. συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΑΠΣ στα συμβούλια κρίσεων
……3. τροποποίηση του τρόπου προαγωγής (κατ΄ επιλογή) στο βαθμό του Πυράρχου, με θεσμοθέτηση του συστήματος κατ΄ εκλογή- κατ΄ αρχαιότητα (7-3)
……4. στις κατ΄ επιλογή κρίσεις, η επιλογή να γίνεται το ανώτερο στο τριπλάσιο του αριθμού των προαχθέντων.
……5. στους ανώτατους αξιωματικούς να τεθεί ανώτατο όριο παραμονής στο βαθμό, η διετία, (εφόσον δεν προάγεται στον 3ο χρόνο, να αφυπηρετεί υποχρεωτικά ) περιλαμβανομένου και του χρόνου δικαίωσης από προσφυγή σε δευτεροβάθμιο συμβούλιο.3.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

• Επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, με καταργήσεις, εποχική λειτουργία, μετακίνηση ή και αναβάθμιση, μετά από επιχειρησιακή αξιολόγηση.

• Επανασχεδιασμός του υφιστάμενου ωραρίου εναλλαγής βάρδιας των υπηρεσιών.

• Επίλυση του εργασιακού ζητήματος των χιλιάδων συμβασιούχων πυροσβεστών, με κατεύθυνση την μονιμοποίησή τους.

• Εκσυγχρονισμός και αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού στις επιχειρήσεις.

• Νέο βαθμολόγιο για το κατώτερο προσωπικό.

• Ριζική αναμόρφωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.

• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των εσωτερικών λειτουργιών του Π.Σ. και του πειθαρχικού δικαίου.

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης.