Σελίδες

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρ. Πρωτ.:1948
Αθήνα:19-02-2009
Προς : Μέλη ΕΑΠΣΑγαπητοί Συνάδελφοι

1. Λόγω της μη απαρτίας της πρώτης γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το 1935/29-01-2009 έγγραφό μας, σας καλούμε στις 25-02-2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Τιτάνια στην Αθήνα, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.

2.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

α.Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.
β.Διοικητικός Απολογισμός.
γ.Οικονομικός Απολογισμός.
δ.Οργανωτικά ζητήματα.
ε.Προγραμματισμός δράσης.