Σελίδες

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Αναπλήρωση μελών ΔΣ ΕΑΠΣ

Αρ. Πρωτ. : 1973 29-04-2009
Σε έκτακτη συνεδρίαση του το Δ.Σ. της Ένωσής μας, στις 27 Απριλίου, προχώρησε σε αναπλήρωση των μελών του, μετά την αποστρατεία του Αντιπροέδρου του, Χρήστου Χρυσανθακόπουλου. Η αναπλήρωση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού της ΕΑΠΣ από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Ιωάννη Σταμούλη. Στη συνέχεια με ψηφοφορία στην κενή θέση του Αντιπροέδρου, εκλέχθηκε ο Ιωάννης Σταμούλης (6937210351- 6936103234). Το Δ.Σ. επίσης αποφάσισε ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, να πραγματοποιήσει επαφές με την πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία, καθώς και με τα πολιτικά κόμματα κα κοινωνικούς φορείς προκειμένου να αναδείξει τα φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό, αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα γενικότερα. Παράλληλα η Ένωσή μας θα συνεχίσει τη δράση της, αναλαμβάνοντας και νέες πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την επαγγελματική θωράκιση των Αξιωματικών του Π.Σ. ιδιαίτερα με τον ερχομό του καλοκαιριού, περίοδο που πάγια πλέον δοκιμάζονται και απειλούνται τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα τους.