Σελίδες

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Παροχή διευκρινήσεων περί κανόνων ασφαλείας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές

Αρ. Πρωτ.:2022
Αθήνα:14-07-2009
Προς:
Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ.Χρήστο Μαρκογιαννάκη

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων περί κανόνων ασφαλείας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές.»
Με την υπ.αριθ. 32410 Φ.290.1/22-6-2009 διαταγή σας, στάλθηκε προς το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού του Σώματος, ειδικό μνημόνιο με τις βασικές αρχές ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει κατά την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές.
Το συγκεκριμένο πόνημα, είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό για το θέμα και οι συνάδελφοι της νεοσύστατης Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ. έκαναν ουσιαστική δουλειά, υλοποιώντας κάτι που δυστυχώς έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, εντάσσοντας τις έννοιες ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στον πυρήνα του πυροσβεστικού επαγγέλματος.
Στο προαναφερόμενο μνημόνιο ενεργειών, στο κεφάλαιο περί ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, στην παρ. 3 αναφέρεται:
«Προσωπικό ακατάλληλα εφοδιασμένο και ενδεδυμένο πρέπει να απομακρύνεται έως ότου επανέλθει στην επιχείρηση με τα επιβαλλόμενα μέσα επέμβασης, ατομικής προστασίας {Μ.Α.Π.} και στολή. Η σωστή ενδυμασία κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ασφαλείας και ο επικεφαλής πρέπει να ελέγχει το προσωπικό του εάν φέρει κανονικά τη στολή πυρκαγιάς υποδήματα {άρβυλα), κράνος- γάντια - προστατευτικά γυαλιά- προσωπίδα κ.α.»
Τα παραπάνω σαφώς και εντοπίζουν ένα ουσιαστικό παράγοντα ασφαλούς επέμβασης των συναδέλφων, παράλληλα όμως δημιουργούν ΑΠΟΡΙΑ: Ορθώς προβλέπεται η μη συμμετοχή πυροσβεστικών υπαλλήλων χωρίς κατάλληλα προστατευτικά μέσα σε επιχειρήσεις δασικών πυρκαγιών, όμως η πιστή εφαρμογή του παραπάνω θα θέσει εκτός υπηρεσίας το σύνολο του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, (μηδέ εξαιρουμένου και του Αρχηγού).
Και αυτό γιατί μέχρι και τούτη τη στιγμή, δεν έχουν γίνει από εσάς, όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να έχει όλο το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό:
1. κράνος δασικών πυρκαγιών
2. προστατευτικά γυαλιά
3. ατομική προσωπίδα με προστατευτικό φίλτρο
4. ειδικό αντίσκηνο -καταφύγιο πυρκαγιάς.
Κύριε Αρχηγέ
Καλά τα έγγραφα, αλλά η πραγματικότητα είναι και σε αυτόν το τομέα θλιβερή για το πυροσβεστικό προσωπικό. Προς άρση τυχόν εσφαλμένων πρακτικών ανάγνωσης της προαναφερόμενης οδηγίας- διαταγής, και επειδή η αντιπυρική περίοδος ευρίσκεται στο μέσο της, για να μη στερηθεί η κοινωνία των υπηρεσιών του συνόλου των μονίμων υπαλλήλων του Π.Σ., παρακαλούμε να δώσετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις, μέχρι να μεριμνήσετε επιτέλους να θωρακίσετε πραγματικά την ασφάλεια των συναδέλφων, χορηγώντας τους τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.