Σελίδες

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ των Εκπροσώπων των Αξιωματικών των Περιφερειακών Διοικήσεων και των Αξιωματικών Ε.Υ. της ‘Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Στη διήμερη συνεδρίαση έγινε συνολική παρουσίαση της κατάστασης των προβλημάτων των Αξιωματικών του Π.Σ. αλλά και του πυροσβεστικού οργανισμού γενικότερα.
Οι Περιφερειακοί εκπρόσωποι μετέφεραν τα ειδικότερα προβλήματα των Αξιωματικών των Υπηρεσιών που εκπροσωπούν και μαζί με τα κοινά προβλήματα, τέθηκε σε γενικές γραμμές το διεκδικητικό πλαίσιο της δράσης της ΕΑΠΣ.
Ειδικότερα για τα θεσμικά ζητήματα, για τα οποία έχει εκδηλωθεί πρόθεση αναδιοργάνωσής τους από την φυσική ηγεσία, αποφασίστηκε η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων, βασισμένες τόσο στις πάγιες αρχές μας, τις προτάσεις των μελών μας αλλά και ύστερα από αποφάσεις του Δ.Σ. μετά και την μελέτη των υπηρεσιακών προτάσεων που θα κατατεθούν από τις αρμόδιες επιτροπές.

Την δεύτερη μέρα η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Α.Π.Σ. όπου και παραβρέθηκε ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Στυλ. Στεφανίδης.
Ο κ. Αρχηγός άκουσε τις τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων συναδέλφων, εξέφρασε την πεποίθησή του για τη συνεισφορά του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Π.Σ. στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών και των δομών του Π.Σ. καθώς και ότι αναμένει την κατάθεση προτάσεων στο διάλογο που ξεκινάει για την αναδιοργάνωση των καίριων τομέων του Πυροσβεστικού Σώματος.