Σελίδες

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΟ ΕΚΒΙΑΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.:2134 Αθήνα:26-01-2010


ANAKOΙΝΩΣΗ

Πάγια θέση της Ένωσής μας είναι ότι το βασικό ωράριο εργασίας όλων των εργαζομένων στο Π.Σ. είναι το γενικά αποδεκτό από την εργατική νομοθεσία 8ωρο στη βάση των 37 ½ ωρών ανά εβδομάδα και το 24ωρο αντίστοιχα όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Η θέση μας αυτή εκφράστηκε δημόσια στην μια υπηρεσιακή σύσκεψη που συμμετείχαμε με αυτό το θέμα.

Στην ίδια σύσκεψη εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο «12ωρο» όπως αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά στον 12ο Π.Σ. και τον 8ο Π.Σ. Αθηνών, μετά και από διάλογο που κάναμε με τους εργαζόμενους των σταθμών αυτών. Αντίθεση που βασίζεται στις δυσκολίες προσαρμογής του οικογενειακού προγραμματισμού των συναδέλφων, του μεγάλου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία υποδομών και προβλέψεων για την διαμονή και διατροφή τους.

Ζητήσαμε επίσης από τη συγκεκριμένη επιτροπή να ληφθούν προτάσεις από τις Π.Υ. όλης της χώρας για το ωράριο γενικότερα .
Αντί των παραπάνω και ενώ ο διάλογος που υποτίθεται γινόταν για την εφαρμογή του 12ωρου, η επιτροπή με μια σύσκεψη και χωρίς παραπέρα διαβούλευση περάτωσε τις εργασίες της, υπέβαλε τις προτάσεις της και η ηγεσία αποφάσισε την εφαρμογή 8ωρου σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας.

Η παραπάνω επιλογή πιστεύουμε ότι αποτέλεσε συνειδητή και τεκμηριωμένη απόφαση.
Η επίκληση των «ανθρωπίνων συνθηκών», του «ανώτατου επιτρεπτού ορίου εργασίας», «της ψυχικής και σωματικής καταπόνησης», της υγιεινής και ασφάλειας» που αναφέρει στο πρακτικό της η επιτροπή και στο οποίο βασίστηκε η απόφαση επιβολής του « 8ωρου» πανελλαδικά, περιμένουμε από 1 Φεβρουαρίου να είναι τα χαρακτηριστικά της εργασιακής μας καθημερινότητας, σύμφωνα και με το Π.Δ.88/1999- ΦΕΚ 94 Α.

Δηλαδή από 1 Φεβρουαρίου, το προσωπικό που θα μετέχει σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις, στις 8 ώρες παρά 1 λεπτό θα αντικαθίσταται.

Οι Διοικητές των Π.Υ. θα αποχωρούν με τη συμπλήρωση 8 ωρών και ενός λεπτού.
Και όλα αυτά σε αντίθεση με τον θεμελιώδη Νόμο 3511/2006 όπου και αυτός θα πρέπει να αλλάξει: «Το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του».

Βλέποντας παρόλα αυτά την ουσία και την ανάγκη της εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης του Π.Σ. και της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Π.Υ. ζητούμε επανεξέταση της απόφασης για το 8ωρο ως ωράριο,
σε πρώτη φάση για τους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και των ναυτικών επιχειρήσεων, (ειδική αιτιολόγηση έχει αποσταλεί στο Α.Π.Σ.) αλλά και σε όσες άλλες Υπηρεσίες απαιτηθεί μετά από αιτιολόγηση.


Θέμα : Πρόταση για το ωράριο των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών

Αρ. Πρωτ.:2135 Αθήνα:26-01-2010

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στυλιανό ΣτεφανίδηΚύριε Αρχηγέ

Μετά την απόφαση με θέμα “Ωράριο εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού” γίνεται επιτακτική η ανάγκη να σας γνωστοποιήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τόσο την λειτουργικότητα των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών όσο και την λειτουργικότητα των πυροσβεστικών πλοίων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας.
Αναλυτικότερα όπως γνωρίζετε υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα της ελλείψης προσωπικού το οποίο θα γίνει εντονότερο με την εφαρμογή της εν λόγο διαταγής, εξαιτίας της δημιουργίας μιας επιπλέον βάρδιας.
Επιχειρησιακά σε περίπτωση συμβάντος δεν είναι δυνατή η αλλαγή των πληρωμάτων καθώς τα πλοία δύναται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.
Με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης επιτυγχάνεται περισσότερη ισονομία μεταξύ των υπαλλήλων και αφορά τους υπαλλήλους που βρίσκονται στον τόπο συμφερόντων τους και αυτούς που βρίσκονται σε μετάθεση για να καλύπτουν της κενές οργανικές θέσεις, δεδομένου ότι γίνεται μονόδρομος ειδικά για τους Αξιωματικούς οι μεταθέσεις από την υπηρεσία του Πειραιά προς της υπηρεσίες της επαρχίας.
Είναι γνωστό ότι οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί είναι έξη (6) στο σύνολο τους από άκρο σε άκρο της επικράτειας, με αποτέλεσμα η μετακίνηση των υπαλλήλων να είναι προκαθορισμένη, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική τοποθέτηση κοντά στον τόπο συμφερόντων τους και να επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην θητεία τους.
Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον παλαιότερο σε ηλικία στόλο αλλά ποιοτικά και επιχειρησιακά στην μέγιστη δυνατή ετοιμότητα, και αυτό οφείλεται στην υπευθυνότητα και εργατικότητα των υπαλλήλων.
Με βάση το παλαιό σύστημα του 24ωρου οι υπάλληλοι των Λιμενικών Σταθμών είχαν την δυνατότητα και παρέμεναν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στα σκάφη (που για τους υπαλλήλους των ειδικοτήτων Π/Κ και Π/Μ αδιάψευστα είναι η ζωή τους εντός αυτών).

Η επιλογή 8ώρου λόγο ελλείψεως προσωπικού και η ανάγκη μετακίνησης σε μακρινές περιοχές από τον τόπο συμφερόντων τους θα δημιουργήσει σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα , για τα οποία δεν δόθηκε δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής.
Οι μεταθέσεις υλοποιήθηκαν απ΄την προηγούμενη ηγεσία του ΠΣ με αδιαφανή κριτήρια και με δεδομένο το 24ωρο ως ωράριο λειτουργίας των Λ.Σ. και με αυτό είχε γίνει η προσαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού.
Δεν έχουν επιλογές κενών θέσεων οι μετατιθέμενοι αξιωματικοί ούτε ενδιάμεσες λύσεις, σχετικά με τους άλλους αξιωματικούς που πολλές φορές η Ηγεσία βλέπει τα τυχόν προβλήματα, οικογενειακά – υγείας – οικονομικά κ.τ.λ.
Οι επιλογές μεταθέσεων έγιναν χωρίς υπάρχει ισονομία στον υπάρχοντα κανονισμό με σχέση μεταθέσεων και μορίων.
Με την κατάσταση 24ώρου στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς όπως έχει δημιουργηθεί από την ίδρυση αυτών και με τον τρόπο πρόσληψης υπαλλήλων, οποιοδήποτε αλλαγή θα επιφέρει μεταβολή προγραμματισμού συγκεκριμένων και μόνο υπαλλήλων, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση μεταξύ τους, αποσάθρωση των οικογενειών τους, και οικονομική εξαθλίωση.
Σας επισημαίνουμε ότι πολλές εργασίες συντήρησης η και ζημιών που επιτελούνται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και δεν επιβάρυναν οικονομικά το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούν γίνουν με εναλλαγή της βάρδιας σε 8ωρο για τεχνικούς λόγους.
Με την λειτουργία των μηχανών και των μηχανημάτων σε κάθε αλλαγή βάρδιας όπως ορίζει ο ΚΕΥΠΣ μειώνεται ο χρόνος αντοχής αυτών στο 1/3 και αυξάνεται το κόστος λειτουργίας σε καύσιμα και λιπαντικά στο τριπλάσιο.
Στο τριπλάσιο θα αυξηθεί και το κόστος μετακίνησης των εργαζομένων.
Πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα σκάφη ιδίου μεγέθους με του Πυροσβεστικού Σώματος υπηρεσιακά και μη, δημόσια η ιδιωτικά εργάζονται με το καθεστώς της 24ωρης απασχόλησης των πληρωμάτων σε κατάσταση ελλιμενισμού.
Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια της πρότασης μας στην αντίστοιχη επιτροπή εργασίας για ειδική αιτιολόγηση του 24ωρου ως ωράριο λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επανεξέταση του ωραρίου που αφορά τους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και την θεσμοθέτηση του 24ωρου στις εν λόγω υπηρεσίες.