Σελίδες

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

«Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της ΕΑΠΣ

Αρ. Πρωτ. : 2187 // 20-3-2010
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι την 25/2/2010, ημέρα Πέμπτη, έγινε στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευσης της Ένωσης μας.
Στη Συνέλευση εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίστηκε ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Ένωσης, η Κυριακή 06/06/2010 και εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους συναδέλφους Τριπολιτσιώτη Άγγελο, Γιαννόπουλο Σωκράτη, Κατσιβέλλη Αντώνιο, Φλώρο Απόστολο, Κοτρίδη Παναγιώτη και Αποστολόπουλο Νέστορα.
Οι συνάδελφοι – μέλη της Ένωσης, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ένωσης πρέπει μέχρι την 06/05/2010, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. στην διεύθυνση : Λάρνακος 18 Περιστέρι Τ.Κ. 121 35 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaps@otenet.gr.
Τα όργανα της Ένωσης είναι : Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο είναι 7μελές για την εκλογή του οποίου οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν μπορούν να βάλουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία είναι 3μελής και οι συνάδελφοι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό προτίμησης.
Οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι (Π.Ε.) οι οποίοι είναι δώδεκα, ένας για κάθε Περιφέρεια, εκτός εκείνης της Αττικής και θα ψηφίζονται μόνο από τους Αξιωματικούς μέλη που υπηρετούν στην Περιφέρεια που εκπροσωπούν με ένα σταυρό προτίμησης.
Ο Εκπρόσωπος Κλάδου Ειδικών Υπηρεσιών (Ε.Κ.Ε.Υ.) ένας ,που θα ψηφίζεται από τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλης της Ελλάδας, με ένα σταυρό προτίμησης. Κάθε συνάδελφος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο της Ένωσης.
Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της ΕΑΠΣ οδό Λάρνακος 18 Περιστέρι, αυτοπροσώπως για όσα μέλη το επιθυμούν, την 06/06/2010 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08:00 έως 19:00, και για τα υπόλοιπα μέλη οπουδήποτε και αν υπηρετούν με αλληλογραφία,με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του καταστατικού τα ΕΑΠΣ.
Η θητεία των οργάνων που θα προκύψουν από τις εκλογές της 06/06/2010 θα λήγει τον Μάιο του 2012.
Υπόδειγμα αίτησης για υποψηφιότητα με φαξ ή με e-mail.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Η ΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ(;)

Στις 5/3/2010 ψηφίσθηκε τελικά στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος το Σχέδιο Νόμου «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης», στο οποίο μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε η πρωτοφανή και εξόφθαλμα άδικη και αντιλαϊκή διάταξη, στην οποία προβλέπεται η μείωση των πάσης φύσεως χορηγούμενων επιδομάτων, με εξαίρεση του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας και Οικογενειακής Παροχής ( άρθρο 1 παρ. 3α και 3β ) κατά 12%.
Παράλληλα, μειώνονται κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Ειδικά για εμάς τους ένστολους, που τα χορηγούμενα επιδόματα αποτελούν το 40% των συνολικών αποδοχών μας, αφού είχαμε εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο που είχε θεσπισθεί το 2003 για τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συνολική μείωση του εισοδήματος μας αυξάνεται δραματικά.
Αναλυτικά η αρπαγή του εισοδήματός μας:
Μείωση κατά 12% των επιδομάτων:
Α.ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ,
στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
- Άγαμος:16,56 ευρώ
- Έγγαμος χωρίς τέκνα: 25,08 ευρώ
- Έγγαμος με τέκνα:33,48 ευρώ
Β.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί καθώς και για τους έχοντες μισθολογική διαβάθμιση Αρχιπυράρχου και πάνω 51,24 ευρώ.
β) Λοιποί Αξιωματικοί και Πυρονόμοι 28,92 ευρώ
γ) Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες 21,48 ευρώ
Γ.- ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
το οποίο μέχρι την ψήφιση του παραπάνω Νομοσχεδίου είχε καθορισθεί στο 8% του Β.Μ. του Υ/Β΄ όπως αυτός διαμορφωνόταν κάθε φορά με την εκάστοτε εισοδηματική πολιτική ( Ν.3554/2007 άρθρο 1 παρ. 7 ) και σήμερα ανέρχεται σε 71,92 ευρώ.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, το ανωτέρω επίδομα που είχε κατακτηθεί με πολλούς αγώνες από το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα και είχαμε πετύχει να υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές μας, εκτός ότι τώρα μειώνεται κατά 8,63 ευρώ, θα παραμένει εφεξής παγωμένο στα 63,29 ευρώ.
Δ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
Αρχηγός: 70,44 ευρώ
Αντιστράτηγος:52,92 ευρώ
Υποστράτηγος: 38,76 ευρώ
Αρχιπύραρχος: 24,60 ευρώ
Πύραρχος: 17,64 ευρώ
Αντ/ρχος-Επ/γος: 7,08 ευρώ
Πυραγός-Υπ/γος-Ανθ/γος: 5,28 ευρώ
Πυρ/μοι-Αρχ/τες-Πυρ/τες: 4,32 ευρώ
Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
Ανώτατοι Αξιωματικοί:17,64 ευρώ
Πύραρχοι:14,16 ευρώ
Αντιπύραρχοι και Επιπυραγοί:10,56 ευρώ
Πυραγοί-Υπ/γοι-Ανθ/γοι:7,08 ευρώ
Πυρονόμοι-Αρχ/τες-Πυρ/τες: 3,60 ευρώ
ΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ
στην οποία η μείωση ανέρχεται σε 22,08 ευρώ.
ΣΤ. ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ(νυχτερινά)
στην οποία η μείωση ανέρχεται στα 22,50 ευρώ.
Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των επιδομάτων μας και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2010 θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών ως εξής:α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ εφάπαξ.β) για ποσά μέχρι τριακόσια ( 300 ) ευρώ σε δυο μηνιαίες δόσεις.γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ( 600 ) ευρώ σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.δ) για ποσά μέχρι χίλια ( 1000 ) ευρώ σε έξι μηνιαίες δόσεις καιε) για ποσά άνω των χιλίων ( 1000 ) ευρώ σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Το δεύτερο μεγάλο κτύπημα στο εισόδημά μας, συντελείται στην περικοπή των δώρων Πάσχα-καλοκαιρινής αδείας και Χριστουγέννων που κινείται από 410 ευρώ έως και 1986 ευρώ, ετησίως ανάλογα με το Βαθμό και τα έτη Υπηρεσίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνολικές ετήσιες απώλειες του εισοδήματος μας κυμαίνονται από 2700 ευρω για τους Κατώτερους Αξιωματικούς μέχρι και 4650 για τους Ανώτερους Αξιωματικούς, ήτοι από 220 μέχρι 400 ευρώ μηνιαίως.
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι απώλειες από την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων ( Φ.Π.Α. – καύσιμα κ.λ.π. ), τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ληστρική επιδρομή στο εισόδημα μας, που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό του καθενός μας και υποβιβάζει περαιτέρω το βιοτικό μας επίπεδο.
Μπροστά σε αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση, τα προεδρεία των Σωματείων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, επισκεφτήκαμε στις 9-3-2010, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, στον οποίο εξέθεσαν την τραγική οικονομική μας κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται με την ψήφιση του προαναφερομένου νομοσχεδίου, καθώς και την συντελεσθείσα αδικία σε βάρος των ενστόλων, αφού είμαστε η μόνη κατηγορία εργαζομένων από την οποία δεν εξαιρέθηκε από τη μείωση κανένα από τα χορηγούμενα επιδόματα.
Αντίθετα σε άλλες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων εξαιρέθηκαν ( άρθρο 1 παρ.3 περιπτ. γ, δ, ε, στ, ζ κλπ. ) επιδόματα όπως το ειδικής απασχόλησης, των ειδικών συνθηκών και επικινδυνότητας της εργασίας, τα οποία αν και χορηγούνται και σε μας εντούτοις δεν συμπεριληφθήκαμε στις παραπάνω διατάξεις.
Πλέον τούτων, μειώνεται κατά 12% η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία καθώς και για την νυχτερινή απασχόληση, τα οποία δεν είναι επιδόματα αλλά αποζημιώσεις για πραγματική παρεχόμενη εργασία, αφού αν κάποιος δεν εργασθεί Σάββατο και Κυριακή ή νύχτα πολύ απλά ουδεμία αποζημίωση λαμβάνει.
Ο κ. Υπουργός μας παρέπεμψε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να έχουμε την προσεχή εβδομάδα συνάντηση με τους αρμόδιους, για την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων και για την εξεύρεση λύσης όσον αφορά το πενθήμερο και την νυχτερινή αποζημίωση.
Από την πλευρά μας καταστήσαμε σαφές στον κ. Υπουργό, ότι οι εξελίξεις αυτές ενόψει μάλιστα και της κατάθεσης τον Απρίλιο νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου και με την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις διατάξεις του, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες ένστολους στην έξοδο αφού κανένα κίνητρο περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πλέον υπάρχει. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, εκτός της υπέρογκης ταμειακής επιβάρυνσης των Κλαδικών Ασφαλιστικών Ταμείων, θα είναι η μεγάλη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα, ικανών, έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, εν μέσω μάλιστα ενός νέου πεδίου επικινδυνότητας που έχει διαμορφωθεί και αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο, λόγω των σημερινών δύσκολων οικονομικών συγκυριών και κοινωνικών ανακατατάξεων.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Π.Ο.ΑΣ.Υ) (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ)(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)(Ε.Α.Π.Σ)(Π.Ε.Α.Λ.Σ)
Τα πρωτοφανή σκληρά και δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα που ψηφίστηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, μας αναγκάζουν να δώσουμε σήμερα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα, δυναμικό παρών – ένστολοι –, ανταποκρινόμενοι στο προσκλητήριο των έξι Ομοσπονδιών μας για να ενώσουμε τη φωνή διαμαρτυρίας μας με αυτήν της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.Εμείς οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι λιμενικοί, που αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας για να αποκρούσουμε την άδικη επίθεση που δέχεται το βιοτικό μας επίπεδο.
Τα οικονομικά μέτρα μας πλήττουν κατάφορα, διότι έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά άλλων αντιλαϊκών πολιτικών που κρατούσαν καθηλωμένες τις αποδοχές μας, με ένα απαράδεκτο μισθολογικό καθεστώς που βασίζεται στην επιδοματική πολιτική και στις πενιχρές έως μηδενικές ετήσιες αυξήσεις.
Οι αποδοχές μας μειώνονται από 200 € έως 400 € μ η ν ι α ί ω ς. Από την άλλη η αίσθηση της αδικίας ενισχύεται και πολλαπλασιάζεται καθώς οι λυμεώνες του δημοσίου χρήματος παραμένουν στο απυρόβλητο.Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε: > για την ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, των περικοπών και της μόνιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων, που διαλύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών και φέρνει προ αδιεξόδου τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.> για την επικράτηση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και > για την κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφάλισης στο Δημόσιο.
Γνωρίζουμε ότι με την οικτρή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, -όχι βεβαίως με δική μας ευθύνη- ο αγώνας μας θα είναι διαρκής και δύσκολος. Όμως ο δρόμος αυτός είναι μονόδρομος.Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις όλων των εργαζομένων που αγωνίζονται για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση. Οι καιροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και αποφασιστικότητα από όλους για να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας.
Δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε τη χρησιμοποίηση των ενστόλων ως ανάχωμα στους διεκδικητικούς αγώνες των εργαζομένων.
Αυτοί που προκάλεσαν την κρίση πότε θα πληρώσουν;
Αθήνα 11 Μαρτίου 2010

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ
ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ
Όλοι,ένστολοι στην συγκέντρωση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
στην Αθήνα,την Πέμπτη 11-03-2010, ώρα 11.15 π.μ
Προσυγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλαιά Βουλή)
Αρ. Πρωτ.:2169
Αθήνα:09-03-2010
ANAKOΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

Mε τον τελευταίο Νόμο με την ονομασία «Προστασία της Ελληνικής Οικονομίας, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», η κυβέρνηση εγκλημάτησε για άλλη μια φορά εναντίον των εύκολων «θυμάτων» των δημόσιων υπαλλήλων.
Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα το δεχτήκαμε εμείς οι ένστολοι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με χαμηλές αποδοχές, που εδώ και χρόνια βρίσκονται καθηλωμένες, αλλά και με το 50% αυτών να είναι επιδόματα, δεχόμαστε το μεγαλύτερο και πιο άδικο στραγγάλισμα των ήδη πενιχρών αμοιβών μας.
Η περικοπή του 12% στα επιδόματά μας, εξαιρεί μόνο το χρονοεπίδομα, την οικογενειακή παροχή, το επίδομα των ειδικών συνθηκών και το καταδυτικό.
Αντίστοιχα ληστεύει όλα τα άλλα επιδόματά μας (ανάλογα με το κατεχόμενο βαθμό):
1.Το ειδικής απασχόλησης με μείωση από 22 έως και 51 ευρώ
2. Το επίδομα εξομάλυνσης με μείωση από 17 έως 34 ευρώ
3. Το επίδομα υψηλής ευθύνης από 5 έως και 71 ευρώ
4. Το επίδομα Διοίκησης από 4 έως 18 ευρώ.
Με τα παραπάνω, η ζημιά που θα υποστούμε και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2010 θα είναι μια μηνιαία μείωση από 48 έως και 174 ευρώ ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα.
Σε αυτό το ποσό δεν έχει υπολογιστεί η περικοπή του 12% στο επίδομα αυξημένης ετοιμότητας (νυχτερινά) κσι στην αποζημίωση των πενθημέρων, η οποία φημολογείται ότι θα ανέλθει μέχρι και το 50%(;)
Το δεύτερο ισχυρό κτύπημα στο εισόδημά μας έρχεται όμως από τη μείωση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα – επιδόματος αδείας.
Εδώ η ληστεία στο εισόδημα, ετησίως, θα κυμανθεί από 410 ευρώ στον νεοδιορισμένο Πυροσβέστη, έως και 1986 ευρώ στον Ανώτατο Αξιωματικό με το υψηλότερο χρονοεπίδομα.
Η άδικη και απροκάλυπτη επίθεση στο εισόδημά μας συνεχίζεται με μια ακόμα ρύθμιση για το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο πλέον καθηλώνεται στο σημερινό ποσό χορήγησής του, αποσυνδεόμεοη από το 8% του εκάστοτε ύψους του Β.Μ. του Ανθυποπυραγού.
Τέλος ο στραγγαλισμός των πενιχρών αμοιβών μας, ολοκληρώνεται από την κατάργηση του σημερινού συστήματος της αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων, με πρώτο μέτρο την αλλαγή της απόστασης του εκτός έδρας από 15 χιλιόμετρα σε 60 χιλιόμετρα και δεύτερο με την κατάργηση των μέχρι σήμερα ισχυόντων για μας, σε όλες τις μετακινήσεις μας.
Συνάδελφοι
Τόσα χρόνια το πυροσβεστικό προσωπικό, «ενισχύει» ακουσίως την ελληνική οικονομία, στερούμενο οποιασδήποτε μισθολογικής αύξησης
Τόσα χρόνια το πυροσβεστικό προσωπικό, «προσφέρει» ακουσίως στην ελληνική οικονομία, χιλιάδες ώρες εκβιαζόμενης και απλήρωτης υπερεγασίας.
Τόσα χρόνια το πυροσβεστικό προσωπικό, «προσφέρει» εργασία χωρίς πληρωμή του συνόλου της νυχτερινής εργασίας αλλά και Κυριακών και Αργιών.

ΑΝΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Α Γ Ω Ν Α

(Π.Ο.ΑΣ.Υ) (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ)(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)(Ε.Α.Π.Σ)(Π.Ε.Α.Λ.Σ.)
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 500/3/29γ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Α Γ Ω Ν Α
Μετά την αναλυτική μελέτη του σχεδίου νόμου «Προστασία της Ελληνικής Οικονομίας, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», που συζητείται σήμερα στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος, προκύπτει ότι οι πλέον αδικημένοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είναι οι ένστολοι, καθώς εκτός από τα επιδόματα οικογενειακής παροχής, χρόνου υπηρεσίας και του επιδόματος ειδικών συνθηκών των ειδικών δυνάμεων (ΕΚΑΜ, ΥΑΤ, ΕΜΑΚ), όλα τα υπόλοιπα επιδόματα μειώνονται κατά 12%, χωρίς να υπάρξει καμία εξαίρεση λόγω της επικινδυνότητας και των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας μας.Οι μειώσεις αυτές σε συνδυασμό με τη μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας κατά 30% συνεπάγονται πραγματική μείωση μισθών από 200 έως και 400 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα του καθενός.Τα πρωτοφανή οικονομικά μέτρα με τα οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων, προκαλούν σε όλους μας εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση, αφού για μια ακόμα φορά στρέφονται κατά των μόνιμων θυμάτων, δηλαδή των εργαζόμενων.Αυτά τα μέτρα που δολοφονούν το λαϊκό εισόδημα, είχαν περιγραφεί προεκλογικά ως καταστροφικά και ότι οδηγούν επίσης σε κατάρρευση την οικονομία και σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Σήμερα τι άλλαξε; Οι Ομοσπονδίες μας δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένες να αφήσουν αναπάντητη την πρωτοφανή αυτή επίθεση στο βιοτικό μας επίπεδο, που μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Ήδη ζητήσαμε συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ προκειμένου να ενημερωθούμε επισήμως και να ζητήσουμε την εξαίρεση των ενστόλων, λόγω της ιδιαιτερότητας του μισθολογίου μας, αλλά και του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των αποδοχών μας, καθόσον είμαστε ο μόνος κλάδος που εξαιρέθηκε το 2003 από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου με αποτέλεσμα το 50% περίπου των αποδοχών μας να προέρχεται από επιδόματα.
Αγωνιζόμαστε για:
- Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, των περικοπών και της μόνιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων, που διαλύει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών και φέρνει προ αδιεξόδου τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
- Καμία ονομαστική μείωση των τακτικών επιδομάτων για τους ένστολους, καθ’ όσον εξαιρέθηκαν από το πρόσφατο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων όπου υπήρξε ενσωμάτωση των επιδομάτων τους στο βασικό τους μισθό.
- Νέο μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων.
- Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
- Κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφάλισης στο Δημόσιο.
Συνάδελφοι θα δεχτούμε μοιρολατρικά την πρόκληση να πληρώσουμε μόνο εμείς την κρίση;
Η αμετροέπεια δεν έχει προηγούμενο. Η ευκολία του να μας θεωρούν κάθε φορά ΄΄αποδιοπομπαίους τράγους΄΄ είναι άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη. Το έργο αυτό έχει παιχτεί πολλές φορές και ΄΄ο εξώστης έχει αρχίσει ήδη τις αποδοκιμασίες΄΄. Ο αγώνας θα είναι διαρκής και δύσκολος.
Μόνο με τη δική σας συμμετοχή και προσπάθεια, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο.
Ενώνουμε τις φωνές και τους αγώνες μας με τον αγώνα όλων των εργαζομένων.
Για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση.
Οι καιροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και αποφασιστικότητα.
Γι’ αυτό σας καλούμε να δώσετε δυναμικό παρών – ένστολοι – μαζί με τις Ομοσπονδίες μας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010.
Για τις λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωσή μας.
Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο… αλλά όχι όλους για πάντα…
Όλοι μαζί στον αγώνα !

Συγκέντρωση - συλλαλητήριο στις 5/3/2010 ώρα 13.00 έξω από τη Βουλή

Συνάδελφοι
Η Κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος κατέθεσε στη Βουλή και θα ψηφίσει με τη διαδικασία του επείγοντος τα άδικα, αντικοινωνικά και αντιαναπτυξιακά μέτρα.
Όπως είναι γνωστό τα μέτρα της Κυβέρνησης περιλαμβάνουν κατακόρυφη μείωση των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος και αύξηση των ορίων ηλικίας, πάγωμα των προσλήψεων στο Δημόσιο, ελαστικές εργασιακές σχέσεις εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής περιουσίας, νέα φορολογικά βάρη, πάγωμα και μείωση των συντάξεων, περιορισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων στις ΔΕΚΟ.
Η Κυβέρνηση στοχεύει να ολοκληρώσει τη ψήφιση των αντεργατικών μέτρων το αργότερο μέχρι αύριο Παρασκευή 5/3/2010.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε. αποφάσισε την κήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας για αύριο Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 από τις 12.00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα. (Ταυτόχρονα η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, εξετάζει και το ενδεχόμενο μεταφοράς της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί για τις 16 Μαρτίου 2010, για την επόμενη βδομάδα δηλαδή από 8/3/2010 έως 12/3/2010).
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – συλλαλητήριο αύριο Παρασκευή 5/3/2010 στις 13.00 μ.μ. έξω από τη Βουλή στην Πλατεία Συντάγματος.
Όλοι στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΑΔΙΣΤΑΚΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Για να καλυφθεί το διαχρονικό φαγοπότι της νομενκλατούρας και των κάθε λογής τρωκτικών του εθνικού πλούτου.

Συνάδελφοι
Τα χθεσινά κυβερνητικά οικονομικά μέτρα έδωσαν το σύνθημα για την
«εαρινή επίθεση» στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, των ήδη στοχοποιημένων και θυματοποιημένων από τους εξουσιαστικούς προπαγανδιστές.
Κοντά στα 4.000 ευρώ το χρόνο, σε πρώτη εκτίμηση, ληστεύουν από την τσέπη του χαμηλόμισθου Πυροσβεστικού υπαλλήλου, που ήδη εδώ και χρόνια υφίσταται οικονομική εξαθλίωση, χωρίς αμοιβή της σκληρής και επικίνδυνης υπερεργασίας του, χωρίς ούτε ένα ευρώ αύξηση.
Και αντί της υποσχόμενης βελτίωσης «λεφτά υπάρχουν», εισπράττουμε την πρωτοφανή και ιστορική πολιτική επιλογή να αφαιμάξουν το εισόδημα μας:
* Περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας κατά 30%.
* Περικοπή επιδομάτων κατά 12%.
* Μείωση κατά 5% (500 εκατ. ευρώ) του Προγράμματος Δημοσίων
* Μείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και μετακινήσεις.

Το έγκλημα είναι πλέον διαρκές.
Η οργανωμένη πάλη μας θα δώσει την απάντηση.

Συμμετέχουμε σήμερα στις 6 το απόγευμα στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια, μαζί με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι
Όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου, το Α.Π.Σ. συγκρότησε σχετική επιτροπή για την μελέτη και βελτίωση του Κανονισμού Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού.
Η Ένωσή μας, το επόμενο διάστημα, αφού συγκέντρωσε όλες τις θέσεις που έστειλαν τα μέλη της και κατόπιν επεξεργασίας τους, προχώρησε (10-2-2010) στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τις απαιτούμενες αλλαγές στον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταθέσεων.
Η Προτασή μας σε μορφή ολοκληρωμένου Σχεδίου Π.Δ.- οι αλλαγές είναι με μπλε χρώμα.