Σελίδες

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι
Όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου, το Α.Π.Σ. συγκρότησε σχετική επιτροπή για την μελέτη και βελτίωση του Κανονισμού Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού.
Η Ένωσή μας, το επόμενο διάστημα, αφού συγκέντρωσε όλες τις θέσεις που έστειλαν τα μέλη της και κατόπιν επεξεργασίας τους, προχώρησε (10-2-2010) στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τις απαιτούμενες αλλαγές στον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταθέσεων.
Η Προτασή μας σε μορφή ολοκληρωμένου Σχεδίου Π.Δ.- οι αλλαγές είναι με μπλε χρώμα.