Σελίδες

Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΙΜΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΗΩΝ

Ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ εκπόνησε σχετική πρόταση γιά το ωράριο εργασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων την οποία και παρουσιάζουμε :
Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική πρόταση