Σελίδες

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι
Όπως είναι γνωστό η ΕΑΠΣ το προηγούμενο διάστημα, μετά και από την υποδοχή προτάσεων και απόψεων πάνω στον υφιστάμενο κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, προχώρησε στη διατύπωση μιάς ολοκληρωμένης πρότασης για τον εκσυγχρονισμό του και την διόρθωση των αδικιών του. (Ολόκληρο το κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ)
Το Α.Π.Σ. προχώρησε στην σύνταξη ενός σχεδίου Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων, που δεν συμπεριέλαβε δυστυχώς το σύνολο των προτάσεων μας. Μάλιστα σε κάπια σημεία, το πρώτο ανηρτημένο κείμενο στην ιστοσελίδα του Π.Σ. περιείχε και διατάξεις κατά πολύ συσμενέστερες από τον υφιστάμενο κανονισμό.Άμεσα επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική ηγεσία και τις επισημάναμε τα συγκεκριμένα σημεία, ζητώντας την αλλαγή τους και μάλιστα σε συνάντηση που είχαμε αναλύσαμε επακριβώς το δίκαιο των θέσεων μας.Η αντίθεσή μας ειδικότερα εστιάζεται στα εξής σημεία:
1.Άρθρο 1 παρ 2θ.Προβλέπονται μεταθέσεις για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, διάταξη που στην ουσία καταργεί τον κανονισμό. Αντιπροτείναμε να ισχύει μόνο για επιλογή Διοικητή απ΄ τον βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω.
2.Άρθρο 3παρ 1. Προτείναμε να γίνεται κατανομή θέσεων και σε Διοικήσεις Π.Υ. και σε ΠΔΠΥ, ΑΠΣ και εδικές Υπηρεσίες.
3.Άρθρο 3 παρ 2β. Προτείναμε ο σχετικός πίνακας να περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους για διαφάνεια της διαδικασίας.
4. Άρθρο 3παρ 5. Προτείναμε οι προσφυγές να εξετάζονται από διαφορετικό όργανο.
5.Άρθρο 4 παρ 1. Προτείναμε να μην μετατίθενται οι υπεράριθμοι σε περιπτώσεις μείωσης κατανομής των θέσεων εάν δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο της παρ.2. Σε διαφορετική περίπτωση η ρύθμιση καταργεί με πλάγιο τρόπο την 4ετια και 6ετία.
6.Άρθρο 4παρ 2. Προτείναμε στο τέλος να απαλειφθεί το « στον ίδιο ή όμορους νομούς» μιας και δεν υφίσταται εξυπηρέτηση υπαλλήλων σε αποστάσεις άνω των 50 χιλ. ούτε και της Υπηρεσίας
7.Άρθρο 4 παρ 4. Προτείναμε να αφαιρεθεί η τελευταία πρόταση (φαίνεται σαν τιμωρία για αυτόν που υπέβαλλε αίτηση και τοποθετείται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ) καλύπτεται απ΄την αρχή της παραγράφου αυτής.
8. Άρθρο 4 παρ 11α. Προτείναμε να συμπληρωθεί ρητά ότι η διαδικασία αυτή αφορά τους υπεράριθμους.
9. Άρθρο 4παρ.12. Επισημάναμε ότι δεν αναφέρεται από ποιο όργανο και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι προσφυγές απαραίτητα από δευτέρου βαθμού ομοειδές συμβούλιο ( νομικό κώλυμα –ακυρότητα πράξης )
10. Άρθρο 5 παρ 4. Προτείναμε να θεωρούνται μεταθέσεις με λήψη μορίων και να ανανεώνουν χρόνο οι μεταθέσεις για τα νησιά της ΠΔΠΥ της ηπειρωτικής Ελλάδος .(Αίγινα , θάσος , Σαμοθράκη κλπ)
11. Άρθρο 6 παρ 1. Προτείναμε για τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς να υποβάλλουν υποχρεωτικά αιτήσεις και όχι «όταν τους ζητηθεί»
12.Άρθρο 8 παρ 2. Προτείναμε να αποσπάται σε υπηρεσίες του Νομού ή σε όμορο Νομό της ίδιας ΠΔΠΥ
13.Άρθρο 10 παρ 3. Επισημάναμε ότι δεν καθορίζεται διαδικασία μεταθέσεων για τους πτυχιούχους ούτε χρόνος παραμονής.
14.Άρθρο 17 παρ 2. Προτείναμε να εφαρμοσθεί το ισχύον.
15.Άρθρο 17. Προτείναμε να αναγραφεί ότι οι ευρισκόμενοι στο άρθρο υπηρετούν ως υπεράριθμοι.