Σελίδες

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

ΘΕΜΑ: Το ωράριο ως παράγοντας εργασιακής ομαλότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα

Αρ. Πρωτ. : 2210 Αθήνα : 04-05-2010

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Στυλ. Στεφανίδη
Κοιν: 1.Γραφείο Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ.
2.Μέλη ΕΑΠΣ

ΘΕΜΑ: Το ωράριο ως παράγοντας εργασιακής ομαλότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα

Κύριε Αρχηγέ

Βασιζόμενοι στην αρχή ότι το ωράριο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού είναι επιχειρησιακό εργαλείο και ένας από τους παράγοντες επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, νιώθουμε την υποχρέωση στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου, να παρέμβουμε ζητώντας σας, να προχωρήσετε σε ολική επανεξέταση του υφιστάμενου ωραρίου, όπως αυτό προέκυψε μετά την πολιτική επιλογή του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη για αλλαγή του, στην αρχή του έτους.

Να υπενθυμίσουμε ότι με ανακοίνωσή μας στις 26-1-2010 αλλά και με τις θέσεις μας που εκφράσαμε στο σχετικό διάλογο, πάγια θέση της Ένωσής μας είναι ότι το βασικό ωράριο εργασίας όλων των εργαζομένων στο Π.Σ. είναι το γενικά αποδεκτό από την εργατική νομοθεσία 8ωρο στη βάση των 37 ½ ωρών ανά εβδομάδα και το 24ωρο αντίστοιχα όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βλέποντας την ανάγκη της εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας, της επιχειρησιακής δράσης του Π.Σ., της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Π.Υ., των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων, αλλά και της δεινής οικονομικής κατάστασης των πυροσβεστικών υπαλλήλων και θέλοντας πραγματικά να λειτουργήσουμε πυροσβεστικά, σας προτείνουμε άμεσα να επανέλθουν στο πρότερο ωράριο εργασίας
οι Π.Υ.-Π.Σ. Αεροδρομίων,
οι Ε.Μ.Α.Κ.,
οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί,
το ΣΕΚΥΠΣ,
τα πεζοπόρα τμήματα,
η Υπηρεσία Επιχειρησιακών Αξιωματικών
καθώς και οι υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ.(Γ.Γ.Π.Π.-Γρ.Τύπου-Πυροσβεστικά Συνεργεία)
και επιπλέον Πυροσβεστικά Κλιμάκια και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, των οποίων Διοικήσεις και εργαζόμενοι το επιθυμούν, επιθυμία η οποία θα διασφαλίζει την επιχειρησιακή δράση, σε συνδυασμό με την απόσταση τόπου διαμονής εργαζομένων-έδρας Υπηρεσίας.

Φρονούμε ότι μέχρι τέλος του μήνα, μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τα παραπάνω, ώστε 1 Ιουνίου, το Πυροσβεστικό Σώμα με εξασφαλισμένη την εσωτερική εργασιακή ειρήνη να ριχθεί απερίσπαστο στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τα οποία και απευχόμαστε να εκδηλωθούν.

Κύριε Αρχηγέ
Μας αρκούν τα μύρια άλλα οικονομικά-ασφαλιστικά-εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τους πολιτικούς διαχειριστές της εθνικής κρίσης.
Ας απαλύνετε τουλάχιστο με δική σας πρωτοβουλία τη δική μας καθημερινότητα..