Σελίδες

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2010: ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Αρ. Πρωτ.:2307 Αθήνα:29-06-2010

Συνάδελφοι

Για μια ακόμη φορά ο Κανονισμός Μεταθέσεων, έγινε έλασμα στα χέρια των ιθυνόντων.
Πέρα από την κατά το δοκούν κατανομή της υπηρετούσας δύναμης, με αύξηση ή μείωση συγκεκριμένων θέσεων, την οποία και είχαμε καταγγείλει εγκαίρως, ακολούθησε η γνωστή «σφαγή των αμνών».
• Επιλεκτική μετάθεση υπεραρίθμων, από συγκεκριμένες πόλεις και όχι από το σύνολο των εχόντων τα λιγότερα μόρια.
• Μεταθέσεις Επιπυραγών και μάλιστα καλυπτόμενων από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων.
• Μεταθέσεις Πυράρχων Ε.Υ. χωρίς την αντίστοιχη ύπαρξη θέσεων από την απόφαση κατανομής.
• Μη υλοποίηση μεταθέσεων Πυραγών και Επιπυραγών Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταθέσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων, που αποφάσισε τις μεταθέσεις των Αξιωματικών για το 2010, εκδόθηκε η υπ.αριθ.25742.Φ.202.2/31-5-2010 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την οποία κοινοποιεί τις μεταθέσεις και προβλέπει ότι όλοι οι μετατιθέμενοι θα δικαιωθούν οδοιπορικά και μάλιστα θα λάβουν και ποσό ως έναντι των εξόδων μετάθεσης.

Μετά από εννέα ημέρες, χωρίς συνεδρίαση εκ νέου του Συμβουλίου Μεταθέσεων, εκδίδεται η υπ.αριθ. 27460 Φ.202.2/9-6-2010 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία στερεί από 2 συναδέλφους το δικαίωμα χορήγησης εξόδων μετάθεσης και μέσα στην ίδια ημέρα εκδίδεται η υπ.αριθ. 27463 Φ.202.2/9-6-2010 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία επεκτείνει τη στέρηση σε 78 ακόμα συναδέλφους.

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια, για μεταθέσεις που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και για ακόμη μια φορά με καταστρατήγηση του κανονισμού, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στο εισόδημα των συναδέλφων, που πέρα από την γενικότερη οικονομική κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλότατα έξοδα της μετεγκατάστασής τους, εξαιτίας της μετάθεσης.

Χαρακτηριστικό δε είναι ότι ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδης, μερικές μέρες νωρίτερα σε συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσής μας, σε σχετικό αίτημά μας, είχε δεσμευτεί για την παρέμβασή του, για άμεση καταβολή των εξόδων μετάθεσης, για την αξιοπρεπή διαβίωση των στελεχών του Π.Σ.
Αντ’ αυτού υλοποιήθηκε η άμεση περικοπή όλων των εξόδων μετάθεσης 80 συναδέλφων.
Το τεράστιο αυτό και ηθικό πλέον ζήτημα, τέθηκε από την Ένωσή μας και στην πρόσφατη συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. ο οποίος μας δήλωσε ότι κατανοεί το πρόβλημα, αλλά μέχρις στιγμής, δυστυχώς, δεν έχει προχωρήσει στην επίλυσή του.
Σημειώνουμε ότι στον προϋπολογισμό του Π.Σ. για τις μεταθέσεις (ΚΑΕ 712) υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα.
Eκτός από τα ζητήματα νομιμότητας, η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ηθική, οικονομική και προσωπική εξαθλίωση των συναδέλφων και των οικογενειών τους.
Καλούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι θίγονται από την άδικη αυτή απόφαση:
Α. όσοι έχουν ήδη μετατεθεί και έχουν λάβει φύλλο πορείας, να αιτηθούν την προκαταβολή των εξόδων μετάθεσης και να υποβάλλουν κανονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρη χορήγηση των εξόδων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Β. όσοι δεν έχουν μετατεθεί ακόμα, να ζητήσουν με αναφορά τους την έκδοση επαναληπτικής διαταγής που να προβλέπει την χορήγηση άμεσα προκαταβολής έναντι εξόδων και την δικαίωση των προβλεπομένων εξόδων μετάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και αν δεν υπάρξει οριστική επίλυση του ζητήματος από τον κ. Αρχηγό, η ΕΑΠΣ θα συντονίσει περαιτέρω δράσεις για την προάσπιση των συναδέλφων αυτών και την διασφάλιση της νομιμότητας.