Σελίδες

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

«Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της ΕΑΠΣ

Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της ΕΑΠΣ οδό Λάρνακος 18 Περιστέρι, αυτοπροσώπως, την 06/06/2010 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08:00 έως 19:00.
Τα όργανα της Ένωσης είναι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο είναι 7μελές για την εκλογή του οποίου οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν μπορούν να βάλουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία είναι 3μελής και οι συνάδελφοι μπορούν να βάλουν έναν σταυρό προτίμησης.

Οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι (Π.Ε.) οι οποίοι είναι δώδεκα, ένας για κάθε Περιφέρεια, εκτός εκείνης της Αττικής και θα ψηφίζονται μόνο από τους Αξιωματικούς μέλη που υπηρετούν στην Περιφέρεια που εκπροσωπούν με ένα σταυρό προτίμησης.

Ο Εκπρόσωπος Κλάδου Ειδικών Υπηρεσιών (Ε.Κ.Ε.Υ.) ένας ,που θα ψηφίζεται από τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλης της Ελλάδας, με ένα σταυρό προτίμησης.

Η θητεία των οργάνων που θα προκύψουν από τις εκλογές της 06/06/2010 θα λήγει τον Μάιο του 2012.