Σελίδες

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠΣ


Αθήνα:7-6-2010

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 6-6-2010 για την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΕΑΠΣ για το διάστημα 2010-2012 αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκλέγονται επτά (7)

1 Παντελεάκος Φίλιππος 462
2 Βιντζηλαίος Γεώργιος 451
3 Σταμούλης Ιωάννης 409
4 Σιμιτσής Δημήτριος 302
5 Μανιάτης Αναστάσιος 246
6 Αρτοποιός Ιωάννης 242
7 Κοσμίδης Θεόδωρος 235
8 Aντωνόπουλος Θωμάς 112
9 Ριχάνης Βασίλειος 112
10 Παχίδης Κωνσταντίνος 87
11 Ρήγας Ναθαναήλ 73
12 Στεργιούλας Ιωάννης 62
13 Συρώκας Αθανάσιος 33

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλέγονται τρεις (3)

1 Παππάς Αναστάσιος 351
2 Τσόγκας Νικόλαος 255
3 Ράπτης Ιωάννης 184

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Εκλέγεται ένας ( 1) σε κάθε περιφέρεια

Π.Δ.Π.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 Ρεγκάς Αργύριος 102

Π.Δ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 Τσανακτσίδης Χρήστος 17
2 Μιαούλης Ιωάννης 9

Π.Δ.Π.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
1 Kαραγκούνης Λεωνίδας 47
2 Παπάζογλου Κωνσταντίνος 11

Π.Δ.Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1 Βαρδάτσικος Γεώργιος 45
2 Πόζογλου Χαράλαμπος 26

Π.Δ.Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1 Γκόγιας Δημήτριος 36
2 Πέγκας Γεώργιος 17

Π.Δ.Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1 Ρούσσης Χρήστος 48

Π.Δ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1 Βασιλάκης Θεόδωρος 71
2 Γεωργακόπουλος Ευθύμιος 33

Π.Δ.Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
1 Αναγνωστάκης Δημοσθένης 47
2 Ρίζος Θωμάς 8

Π.Δ.Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1 Μπαμπάκος Νικόλαος 14

Π.Δ.Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ
1 Παπαλεωνίδας Νικόλαος 33
2 Καλιοντζής Δημήτριος 29

Π.Δ.Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1 Κολοβός Νικόλαος 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εκλέγεται ένας (1)
1 Γκαναβίας Δημήτριος 39
2 Τσοχαλής Ευάγγελος 37