Σελίδες

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Π.Δ.Π.Υ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Παρασκευή 18 Ιουνίου συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Υποστράτηγο Παναγιώτη Βελή.
Στη συνάντηση τέθηκαν από την Ένωσή μας, όλα τα καίρια ζητήματα της εργασιακής καθημερινότητας που απασχολούν τους Αξιωματικούς, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που οι απαιτήσεις της θερινής αντιπυρικής προστασίας δημιουργούν μεγάλες απαιτήσεις.
Ειδικότερα τονίσαμε στον κ. Διοικητή, την ανάγκη και της δικής του προσωπικής εποπτείας για:
  • την κανονική χορήγηση των προβλεπομένων από τον ΚΕΥΠΣ κανονικών θερινών αδειών και των υποχρεωτικών ημερήσιων ανπαύσεων.
  • την τήρηση του ωραρίου, την μείωση της άσκοπης υπερεργασίας και γενικότερα την λελεογισμένη και πάντα εντός της νομιμότητας διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
  • την αξιοποίηση των Αξιωματικών σύμφωνα με το βαθμό και τα καθηκοντά τους, σύμφωνα με το προβλεπόμενο διοικητικό μοντέλο πυο καθορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
  • την ανάγκη άμεσης διοικητικής υποστήριξης (νερό, φαγητό, υγειονομική στήριξη,έγκαιρες αλλαγές) στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, με την πρόβλεψη από τώρα σχεδιασμού,υπευθύνων και πόρων.
  • τον ευπρεπισμό των χώρων διαμονής των επιχειρησιακών Αξιωματικών

Από την πλευρά του ο κ.Βελής μας εξέφρασε την αυτονόητη συμφωνία του, για την τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα παραπάνω, δεσμεύτηκε για την προσπάθεια, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και τέλος ζήτησε την ουσιαστική και υψηλή επαγγελματική προσφορά όλων των υπηρετούντων Αξιωματικών των Π.Υ. της Αττικής για να προστατευθεί με αποτελεσματικότητα το καλοκαίρι αυτό , ο δασικός πλούτος της περιοχής.