Σελίδες

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Π.Υ.ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ


Την Δευτέρα 21 Ιουνίου συναντήθηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσης μας με τον Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Γεώργιο Παπαγεωργίου.
Στη συνάντηση τέθηκαν κυρίως οι ιδαίτερες ανησυχίες της Ένωσής μας για τις μεγάλες ελλέιψεις και τα μεγάλα, χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, ζητήματα τα οποία δυσχεραίνουν και την ίδια την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του.
Ο κ. Παπαγεωργίου, από την πλευρά του, εξέφρασε την κατανοήση του για την ανησυχία μας, δηλώνοντάς ότι από το επίπεδο της διοικητικής του αρμοδιότητας, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.