Σελίδες

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Π.Σ.

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου συναντήθηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Διειυθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγο (ΥΓ) Χρήστο Παπαδόπουλο.
Στον κ.Αρχίατρο τέθηκε ο μεγάλος προβληματισμός και η ιδιάιτερη αγωνία για τις σημαντικές ελλέιψεις που παρουσιάζει η υγειονομική υποστήριξη του πυροσβεστικού προσωπικού.
Ειδικότερα εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Μήνες τώρα μετά την πρόσληψη του οδοντιάτρου, δεν έχει προμηθευτεί ο βασικός οδοντιατρικός εξοπλισμός.
  2. Ο εξοπλισμός του ακτινολογικού εξοπλισμού είναι ελλειπής και πεπαλαιωμένος.
  3. Μήνες τώρα μετά την πρόσληψη του ειδικού αναισθησιολόγου - ιατρού της 1ης ΕΜΑΚ, δεν έχει προμηθευτεί ούτε ο βασικός ιατρικός εξοπλισμός.
  4. Το προσωπικό υποστήριξης της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι ελάχιστο.
  5. Από τα 12 καινούργια ασθενοφόρα, ουσιαστικά μόνο το 1 είναι επιχειρησιακά ενεργό λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού.
  6. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την προμήθεια βασικού υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών, τόσο για τα πεζοπόρα τμήματα, όσο και για τα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων.
  7. Έχει εγκαταληφθεί τελείως η "υπηρεσία του Νοσοκόμου" σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΕΥΠΣ
  8. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας και επιχειρησιακής εμπλοκής του Π.Σ. με το ΕΚΑΒ για την υγειονομική υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων
  9. Είναι "θολό" το θεσμικό πλαίσιο των Ιατρών μας, αναφορικά με την ιδιότητά τους ως "ελεγκτές ιατροί του ΟΠΑΔ"
  10. Δεν έχει θεσμοθετηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. παρότι έχει συνταχθεί το σχετικό σχέδιο εδώ και χρόνια.

Τέλος λόγω έλλειψης υποστήριξης, δε υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας χρήσιμων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων.