Σελίδες

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑΧΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

2318 Αθήνα : 07-07-2010

Τις τελευταίες ημέρες η χώρα μας βιώνει μια ανησυχητική περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε με τις περικοπές μισθών και επιδομάτων για την αποφυγή της χρεοκοπίας μετά από εντολές της ΤΡΟΙΚΑΣ και του ΔΝΤ και τώρα με την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος για όλους τους εργαζόμενους, επιδεινώνεται η εργασιακή καθημερινότητα αλλά και διαγράφεται αβέβαιο το μέλλον μας.
Ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είχε δεσμευτεί δημόσια στις 2-06-2010 παρουσία των προεδρείων όλων των εκπροσώπων των Σ.Α. ότι:
1. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός και δεν τίθεται θέμα επείγοντος για τους ενστόλους.
2. Στις επόμενες ημέρες θα έχει μια πρώτη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών και σε διάστημα ενός μήνα (τέλη Ιουνίου) θα υπάρξει εκ νέου συνάντησή μας για έναρξη διαβούλευσης που θα παρέχει τον απαραίτητο χρόνο ανάπτυξης επιχειρημάτων και διαμόρφωσης προτάσεων.
3.Πριν το μήνα Σεπτέμβριο, κατ’ εκτίμησή του, δεν θα προωθηθεί καμία ασφαλιστική μεταβολή.
Αντ’ αυτού την Παρασκευή 2-07-2010 ο Υφυπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. προκάλεσε σύσκεψη Υπηρεσιακών παραγόντων και επιλεκτικά, ορισμένων εκπροσώπων των εργαζομένων των ΣΑ.(εκτός της ΕΑΠΣ), για συζήτηση δήθεν του νέου ασφαλιστικού, των ένστολων.
Η ανακολουθία λόγων και έργων της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. δυστυχώς συνεχίστηκε.
Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα διέρρευσε τροπολογία -προσθήκη στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία και διαβάσαμε από τις εφημερίδες.
Η ν-τροπολογία- προσθήκη ανατρέπει βίαια τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα μας:
1. Όλοι οι νέοκατατασσόμενοι στις Ε.Δ και στα Σ.Α. από 1/1/11, θα συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.
2. Τα όρια ηλικίας των γυναικών με 3 και άνω ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται πλήρως με των ανδρών.
3. Από 1/1/15 εξομοιώνονται τα όρια ηλικίας για όλα τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. με το δημόσιο, δηλαδή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας από τα οποία 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας συν 5 έτη πλασματικής υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας ή με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
4. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης τα έτη από 2011 έως 2014 θα επιβαρυνθούν για κάθε έτος με επιπλέον 1 ½ χρόνο παραμονής.(από ½ έως και 6 έτη)
5. Ο νέος υπολογισμός των συντάξεων σε πλήρη εφαρμογή θα γίνεται μετά την 1/1/15.
6. Από 1/1/11 το κράτος δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή μελλοντικό έλλειμμα των επικουρικών ταμείων.
Η ΕΑΠΣ προέβη άμεσα στις 5-7-2010 σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ προκειμένου να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα και να διαμορφώσει τη στάση της και τις θέσεις της.
Την ίδια μέρα συμμετείχαμε σε συνάντηση- σύσκεψη με την φυσική ηγεσία του ΠΣ (η οποία φάνηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση) καθώς και την ΠΟΕΥΠΣ (ο πρόεδρος της οποίας μετείχε στο επικοινωνιακό τρυκ-παρωδία συνάντηση στο Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. στις 2-7-2010).
Η Ένωσή μας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στις προωθούμενες διατάξεις, οι οποίες αγνόησαν προκλητικά τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός μας, τον βαθμό επικινδυνότητάς του, την φύση της εργασίας μας, τις συνεχείς μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, την υπερεργασία και υπεραπασχόληση καθ'όλο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα, αργίες και όλα χωρίς καν τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.
Παρ όλα αυτά, προκειμένου να διασώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή μέρος των δικαιωμάτων μας, διαμορφώσαμε πρόταση επί της τροπολογίας, την οποία στείλαμε στην πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία μας, τους συναρμόδιους υπουργούς και στα πολιτικά κόμματα. (είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο)
Ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. δυστυχώς προσπάθησε όλο το τελευταίο διάστημα να μας κοιμίσει, με παρελκυστικές τακτικές, ώστε να βρεθούμε μπροστά στα τετελεσμένα.
Εκτελώντας τις εντολές των δανειστών της χώρας, αυτή η πολιτική, μεθοδεύει την οικονομική και ηθική εξαθλίωσης μας, προκειμένου οι υπεύθυνοι και συνάμα διαχειριστές της κρίσης, να διασωθούν μέσα απ΄ τα ερείπια που δημιούργησαν.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τον κύριο Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε πολιτικές ευθύνης, ώστε να επανεγκατασταθεί το αίσθημα της εργασιακής ειρήνης στη χώρα μας.
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους ότι σε κάθε περίπτωση και με την δική τους συμπαράσταση, θα παλέψουμε, μέχρι τελικής δικαίωσης, τόσο μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, όσο και μετά, με κάθε τρόπο για να ανατρέψουμε στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο.
Σε κοινό μέτωπο με τους εργαζόμενους της χώρας θα απαντήσουμε στη Νέα Βαρβαρότητα.


H πρόταση της ΕΑΠΣ επί της τροπολογίας

Αρ. Πρωτ. : 2316 Αθήνα : 05-07-2010

ΘΕΜΑ: Τροπολογία για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, στην «προσθήκη –τροπολογία στο σχέδιο νόμου ¨Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»

Στην κατατιθέμενη τροπολογία για το ασφαλιστικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν αντιμετωπίστηκαν τα ειδικότερα προβλήματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των ειδικών συνθηκών προσλήψεως τους και τυπικών προσόντων τους.
(π.χ. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετατασσόμενοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, διαφορετικοί κανονισμοί πρόσληψης).

1. Στο άρθρο 1 παρ.4 να καταργηθεί η παράγραφος γ, αφού ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης, συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
2. Στο άρθρο 1 πααρ. 5 να συμπληρωθεί «τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους σύνταξης με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
3. Στο άρθρο 2 παρ.3 να συμπεριληφθεί η φράση:
« Στα πρόσωπα του άρθρου 7 του Ν.2084/1992 συμπεριλαμβάνεται και το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο έχει υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Ταμείου Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικού (Τ.Σ.Α.Υ.) ή του Ταμείου Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά. Για τα πρόσωπα αυτά δεν έχει εφαρμογή το άρθρου 39 του Ν.2084/1992 »
4. Να προστεθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 5 : «Για τα στελέχη του Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι συμπληρώνουν 15ετή πραγματική υπηρεσία, ως θεμελιωτική (πραγματική) συντάξιμη Υπηρεσία λογίζεται ο χρόνος σπουδών σε Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμες με το Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο, ο οποίος δεν συμπίπτει με άλλη συντάξιμη υπηρεσία και αποτελεί σύμφωνα με το νόμο, προσόν κατάταξης, με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών»
5. Να προστεθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 6: «Για τα στελέχη του Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος για την απόκτηση πρώτου πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποκτήθηκε προ της κατάταξης τους στο Π.Σ. και δεν αποτέλεσε προσόν κατάταξης, αναγνωρίζεται ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών»