Σελίδες

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΣΙΜΙΤΣΗ Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ Ι. (ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΑΠΣ)


Συναδέλφισσες-φοι
Το τελευταίο διάστημα ακουστήκαν πολλά για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ένστολων. Κάποιοι συνδικαλιστικοί παράγοντες που ήταν εξαφανισμένοι τα τελευταία πέντε χρόνια βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν αντιπολίτευση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, μιλώντας για πυροσβέστες 65 ετών.
Τώρα που ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο μπορούμε με ψυχραιμία να αποτιμήσουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν.
Η πρώτη σημαντική ρύθμιση είναι αυτή που προβλέπει ότι οι ένστολοι με τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή σε ηλικία 60 ετών δικαιούνται σύνταξη. Αν λοιπόν η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ακολουθήσει την τακτική των προσλήψεων μέσω συνέντευξης και είχε υλοποιήσει τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις του 2004 για εισαγωγή των πυροσβεστών μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων, οι νέοι πυροσβέστες θα μπορούσαν να βγαίνουν στη σύνταξη στα 53 τους χρόνια. Ελπίζουμε η νέα πολιτική μας Ηγεσία να υλοποιήσει το μέτρο των Πανελλήνιων και προτείνουμε ο τρόπος εισαγωγής τους να είναι παρόμοιος με αυτόν των γυμναστών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ώστε να συνυπολογίζονται οι αθλητικές και πνευματικές επιδόσεις των υποψηφίων.
Μειώθηκαν σημαντικά οι εισφορές για την αναγνώριση των πέντε (5) ετών μάχιμης υπηρεσίας που θα υπολογίζονται επί της αποζημίωσης για την πέρα του πενθήμερου εργασία και όχι επί του συνόλου των αποδοχών.
Αναγνωρίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και με θεμελιωτική ισχύ, με την καταβολή εισφορών, για όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξης τους, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών εφόσον δεν λογίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία
Κατοχυρώνονται πλήρως όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εντός του 2010 αλλά και όσοι θα θεμελιώσουν μέχρι τη 31.12.2014.
Δίνονται επίσης τρία (3) επιπλέον πλασματικά χρόνια, με καταβολή εισφορών, σε υπαλλήλους που κατατάγηκαν μέχρι την 31.12.1995 και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι τη 31.12. 2014.
Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31.12.2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά κατά δύο (2) έτη και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξης τους.
Επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα των αξιωματικών μηχανικών και υγειονομικών αφού πλέον όλοι οι ένστολοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει μια υποχρέωση επιπλέον παραμονής κατά 5 έτη το μέγιστο.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 31.12.2014 θα είναι μικρότερες, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι το βασικό είναι το ασφαλιστικό σύστημα να διασωθεί και να μπορεί να χορηγεί αυτά που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο νόμου αλλά περιελήφθησαν μετά από ενέργειες του κου. Αρχηγού του Π.Σ. και τις προτάσεις που κατέθεσε συγκροτημένα η ΕΑΠΣ.
Τονίζουμε επίσης την άμεση ανταπόκριση της Ηγεσίας τόσο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο και των Οικονομικών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων και προτάσεων μας, προτάσεις οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο για τους Αξιωματικούς αλλά αφορούσαν το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
Καλούμε πλέον όλους τους συναδέλφους αξιωματικούς να εξετάσουν με ψυχραιμία τα νέα δεδομένα και να πάρουν λογικές αποφάσεις για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα των διεκδικήσεων με πρώτη και σημαντικότερη την αναγνώριση των πέντε (5) ετών μάχιμης υπηρεσίας χωρίς την καταβολή εισφορών.