Σελίδες

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ.:2362 Αθήνα:01-10-2010

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ


Η Ένωση μας μετά από αιτήματα μελών επαναφέρει το ζήτημα καταβολής εξόδων μετάθεσης και δικαστικής διεκδίκησης τους, απ΄ τους ογδόντα συναδέλφους στους οποίους το ΑΠΣ για πρώτη φορά απ΄την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων δεν δικαιολογεί την καταβολή των χρημάτων της μετάθεσης.
Για το θέμα αυτό είχαμε προβεί σε σχετικές οδηγίες προς τους συναδέλφους με την υπ. αριθ. 2307/ 29-06-2010 ανακοίνωση μας .
Παρακαλούνται όλοι οι θιγόμενοι συνάδελφοι να έλθουν σε επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ μέχρι τις 05-10-2010 για την δρομολόγηση δικαστική διεκδίκησης των εξόδων και κατάθεσης αγωγών κατά παντός υπευθύνου για την απώλεια χρημάτων .
Η μη τήρηση της νομιμότητας πρέπει να έχει συνέπειες για όλους.