Σελίδες

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

«Kαταβολή εκλογικού επιδόματος στο πυροσβεστικό προσωπικό»

Αθήνα 25-10-2010

Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο

2) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Παπουτσή Χρήστο


Κύριοι Υπουργοί
Το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, πάντα τις χρονικές περιόδους προ-κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τις εκλογικές περιόδους, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στατιστικά τις περιόδους των εκλογών, διαχρονικά παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού πυρκαγιών, και των επιχειρήσεων παροχής βοηθείας.
Γι αυτή την υπεραπασχόληση του πυροσβεστικού προσωπικού η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει την καταβολή ειδικής αποζημίωσης του «εκλογικού επιδόματος», το οποίο στις τελευταίες εκλογές ανήλθε στο ποσό των 950 €.
Λίγες μέρες προ των δημοτικών εκλογών, το προσωπικό του Π.Σ. μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους των Σ.Α. δεν έχει καμία ενημέρωση ούτε για το ύψος του ποσού του επιδόματος, ούτε για την ημερομηνία καταβολής του.
Επειδή ήδη το πυροσβεστικό προσωπικό βρίσκεται στο «περίμενε» για το «δασικό επίδομα», η αναμονή και για το «εκλογικό» δημιουργεί μια ιδιαίτερη αναστάτωση στο εργασιακό μας περιβάλλον.
Κύριοι Υπουργοί, το Πυροσβεστικό προσωπικό επιτελεί με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα το καθήκον του, περιμένουμε και από σας να πράξετε το δικό σας απέναντί τους.