Σελίδες

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Σ

Συνάδελφοι

Δημοσιεύουμε σήμερα το σχέδιο - πρόταση του Α.Π.Σ. γιά τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ.
Πάνω σε αυό το κείμενο βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαβούλευση με την πυροσβεστική ηγεσία .
Περιμένουμε τις προτάσεις όλων των μελών της ΕΑΠΣ για να διαμορφωθεί και να εππικαιροποιηθεί η τελική θέση της ΕΑΠΣ

To σχέδιο