Σελίδες

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο συμβούλιο μεταθέσεων αξιωματικών, που διενεργήθηκαν την 11/12/2010,σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έστειλε ο αιρετός εκπρόσωπος στο συμβούλιο μεταθέσεων Επιπυραγός Σπυρίδων Γ. Βαρσάμης έχουν ως εξής:
Ψήφισαν : 1082
Λευκά: 78
Άκυρα: 14

Π.Α.Σ.Κ.Α.Π.Σ.: 615 ψήφοι
Επ/γός Βαρσάμης Σπ. 361 σταυροί
Επ/γός Τσαπούρας Ηλ. 202 σταυροί
Επ/γός Γιαννούτσος Ηλ. 196 σταυροί
Υπ/γός Αντωνόπουλος Θ. 102 σταυροί
Επ/γός Χαρδαλούπας Θ 39 σταυροί

Μεμονωμένοι υποψήφιοι
Αντ/χος Τριπολιτσιώτης Αγγ. 293 ψήφοι
Υπ/γός Καλιοντζής Δημ. 44 ψήφοι
Π/γός Νικολέσης Ευαγγ. 38 ψήφοι

Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται ως τακτικά μέλη:

α) ο Επ/γός Βαρσάμης

& β) ο Αντ/χος Τριπολιτσιώτης


και ως αναπληρωματικά:
α) ο Επ/γός Τσαπούρας & β) Επ/γός Γιαννούτσος