Σελίδες

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Ο μισθός μας σε κίνδυνο

Συνάδελφοι


Μετά από τις δραματικές μειώσεις που έγιναν στις πενιχρές αποδοχές μας το 2010, δυστυχώς προοιωνίζονται αντίστοιχες και το 2011.
Ειδικότερα στον προϋπολογισμό του 2011, με ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε ότι η Κυβέρνηση προβλέπει και αυτή τη φορά μεγάλες μειώσεις στις βασικές μας αποδοχές.
Έτσι οι διαχειριστές της «κρίσης» αγνόησαν τις προτάσεις της Υπηρεσίας μας, για τις πραγματικές ανάγκες και προχώρησαν σε «σκληρό μαχαίρι.»

Ειδικότερα, προβλέπονται 4.434.616 ευρώ λιγότερα για το βασικό μας μισθό, 1.630.000 λιγότερα για το Επίδομα Χρόνου, 465.000 λιγότερα για το Επίδομα Εορτών, 200.000 λιγότερα για την Οικογενειακή παροχή, 300.000 λιγότερα για το Επίδομα Εξομάλυνσης και 300.000 λιγότερα για το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης.

Επίσης δραματική μείωση, που ανέρχεται στα 6.800.000 ευρώ προβλέπεται στα έξοδα μετακίνησης εσωτερικού (αποχαιρετάμε το δασικό;) καθώς και 200.000 από τα έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης.

Συνάδελφοι

Η νέα αυτή εξέλιξη δείχνει ή ο προϋπολογισμός του 2011, αναφορικά με το Π.Σ. είναι «μη εκτελέσιμος», ή ότι επέρχεται «νέο μαχαίρι» στις περιτετμημένες αποδοχές μας.

Ήδη έχουμε αποστείλει σχετικές παρεμβάσεις μας στους συναρμόδιους Υπουργούς.
Δυστυχώς φαίνεται ότι η «Τροικανή» επίθεση δεν έχει τέλος.

Σας καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση


«Ιndignez-vous!»