Σελίδες

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.2011

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και προαγωγές των ανωτέρων και ανωτάτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2011.

Και οι φετινές κρίσεις και προαγωγές όπως μονότονα επαναλαμβάνουμε, τα τελευταία χρόνια, είχαν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την χρησιμοποίηση από την ηγεσία, των εργαλείων του αναχρονιστικού του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών, που επιτρέπει τις επιλογές με δυσδιάκριτα και υποκειμενικά κριτήρια που δημιούργησαν και φέτος, για πολλοστή φορά το αίσθημα της αδικίας στους αποστρατευθέντες ή στους παραληφθέντες από την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του θεσμικικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών, διατηρώντας τις συνθήκες αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και πολλές φορές έλλειψης νομιμότητας, που θα φανεί και φέτος με τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που εκ των υστέρων θα καταδείξουν όπως και κάθε χρόνο το καταφανές άδικο πλείστων εκ των δυσμενών κρίσεων.