Σελίδες

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Στ.Στεφανίδη

Κύριε Αρχηγέ

Με την υπ΄ αριθ. 60087 Φ. 102.2 από 31/12/2010 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την κατανομή της Υπηρετούσας δύναμης του ΠΣ, φάνηκε καθαρά ότι σε σχέση με το έτος 2010 μειώθηκε η δύναμη στο σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών της χώρας αισθητά, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των υπηρεσιών της Αθήνας και του Πειραιά κατά 176 θέσεις, των Διοικήσεων Π.Υ Θεσσαλονίκης και Πατρών κατά 29 θέσεις αντίστοιχα, της Διοίκησης Π.Υ Ηρακλείου κατά 30 θέσεις και άλλων υπηρεσιών σε μικρότερους πλην όμως σημαντικούς αριθμούς με δεδομένα τα υφιστάμενα κενά και σε αυτές σε σχέση με την προβλεπόμενη απ΄την κατανομή δύναμη.
Το ίδιο συνέβη και στους Αξιωματικούς με μείωση θέσεων και ενσωμάτωση των Υπηρετούντων με άρθρο, εντός των προβλεπομένων απ΄ την κατανομή θέσεων αλλά και κατάργηση θέσεων σε πολλά Πυρ/κά Κλιμάκια.
Επίσης δεν δόθηκαν οι θέσεις σε πολλές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ως κενές, λόγω συμπλήρωσης χρόνου ( 4ετίες, 6ετίες) σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5665Φ 202.2/10-02-2011( κενές Θέσεις) Απόφαση ΑΠΣ, με συνέπεια την δημιουργία αναστάτωσης μεταξύ των συναδέλφων και ανησυχίας για τον τρόπο υλοποίησης των τακτικών μεταθέσεων για το 2011
Τα παραπάνω συνιστούν ξεκάθαρα παρεκτροπή από τις υφιστάμενες διατάξεις του ΠΔ 170/96 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κύριε Αρχηγέ
Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω οφείλονται σε σύγχυση των υφισταμένων διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων σε σχέση με τις προωθούμενες αλλαγές του.
Επειδή όμως στην διοικητική πρακτική, κανόνας είναι η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και όχι του προσδοκώμενου, σας καλούμε να επιμεληθείτε προσωπικά της αποκατάστασης της εργασιακής ομαλότητας που εβλήθη από τα παραπάνω.