Σελίδες

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ετοιμότητα πυροσβεστικών αεροσκαφών


Αρ. Πρωτ.:2456
Αθήνα:13-05-2011


Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ.Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ : «Ετοιμότητα πυροσβεστικών αεροσκαφών»

Κύριε Υπουργέ
Η Ένωσης μας, ως συνδικαλιστική και επαγγελματική έκφραση των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον βαθμό ετοιμότητας του συνόλου των μέσων που μετέχουν στο πλέγμα της δασοπροστασίας της χώρας.
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η ανησυχία μας και για την ετοιμότητα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, που αποτελούν σημαντικό εργαλείο στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
Πέρα από δημοσιεύματα του Τύπου περί μειωμένης επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, απευθυνόμαστε σε εσάς ως πολιτικού προϊσταμένου του Γ.Ε.Α. καθότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην απάντησή του σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση στις 7-4-2011, δηλώνει ότι με ευθύνη του Γ.Ε.Α. τα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα είναι «επιχειρησιακά έτοιμα» την 1-6-2011 σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην δική σας όμως απάντηση στην ίδια κοινοβουλευτική ερώτηση, τρείς μέρες αργότερα, διαφαίνεται ότι έχουν προγραμματιστεί για συντήρηση 11 Α/Φ, επτά από τα οποία η συντήρηση τους πραγματοποιείται τώρα στην ΕΑΒ, ενώ για τα άλλα τέσσερα εκκρεμεί η ένταξή τους.
Για τα υπόλοιπα δέκα Α/Φ που συντηρούνται από μονάδες της Π.Α. δεν γίνεται λόγος για τον χρόνο ολοκλήρωσης των συντηρήσεων τους και επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.
Κύριε Υπουργέ
Επειδή τα τελευταία χρόνια, οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, πληρώνουν το τίμημα της απροετοίμαστης πολιτείας, μετά από μεγάλες καταστροφές, σας επισημαίνουμε εγκαίρως τα παραπάνω, στην προσπάθεια μας να διασφαλίσουμε το μέγιστο βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.