Σελίδες

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών με συζύγους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.»

Αρ. Πρωτ.:2448
Αθήνα:10-05-2011

Προς: Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Άννα
Κοιν: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστο
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος ΑντιστράτηγοΣτ.Στεφανίδη

ΘΕΜΑ : «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών με συζύγους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.»

Στην υπό κατάθεση σχετική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στον Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, και συγκεκριμένα στο κεφ. 321. προβλέπεται ότι :
«Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά
προτεραιότητας:
α) …
β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001)»

Δηλ. με την παραπάνω διατύπωση διαχωρίζονται οι ένστολοι δίνοντας μόνο τη δυνατότητα λήψης απόσπασης στους εκπαιδευτικούς που είναι παντρεμένοι με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και όχι των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πιστεύουμε ότι η παραπάνω διατύπωση- εξαίρεση δεν έγινε από πρόθεση καθ, ότι και ο ισχύων Ν.2946/2001 που αναφέρεται στην πρόταση δεν κάνει εξαίρεση στους εκπαιδευτικούς, συζύγους ενστόλων.
Κατόπιν των παραπάνω πιστεύουμε ότι θα επαναδιατυπώσετε την συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα και με τις υφιστάμενες διατάξεις του Ν.2946/2001 ώστε να αναφέρεται : «Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ε.Δ., ενστόλου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.»