Σελίδες

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Π.Δ.Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαλάνδρι, 19 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣ : Ένωση Αξιωματικών Π.Σ.
ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Αρχηγού ΠΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1907 Φ. 601.7

ΘΕΜΑ: "Απάντηση σε επιστολή σας".-

1.Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 2453/13-05-2011 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:.
1.1. Λόγω απεργιών, συναθροίσεων και συλλαλητηρίων που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, η Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη της προστασίας και της ασφάλειας του πολίτη από κάθε λογής κινδύνους που ενυπάρχουν και δύνανται να εκδηλωθούν κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Π.Δ.Π.Υ. Αττικής για διάθεση πυροσβεστικών οχημάτων, προτείνοντας μόνο τον ακριβή αριθμό και την θέση που θα τοποθετηθούν.
1.2. Ο τύπος των οχημάτων, ο ορισμός και η θέση των τομεαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις κατά νόμο και καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη, από πλευράς πυροπροστασίας του κέντρου της Αθήνας και ανάλογα πάντα από το είδος της κάθε κινητοποίησης ή εκδήλωσης διαμαρτυρίας.
1.3. Η χρήση συγκεκριμένου τύπου οχήματος από τους τομεάρχες Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζεται κατά περίπτωση και έχει ως σκοπό την έγκαιρη, ευέλικτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού που προκύπτει κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και στοχεύει στην αποκλειστική εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών.
1.4. Από το έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, εκτός των άλλων προτείνεται και η διάθεση Αξιωματικού του Π.Σ. στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. για την διαχείριση θεμάτων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
2.Κατόπιν των ανωτέρω, ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει αποφασιστεί ή υποδειχθεί από άλλο φορέα, επιχειρησιακός σχεδιασμός, σε ότι αφορά την οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό των ομάδων πυρόσβεσης.-


Ο Διοικητής
Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου
Υποστράτηγος Π.Σ.