Σελίδες

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Η ΕΑΠΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Μετά τον κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα, τα στελέχη του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, προχωρούν στην ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας, για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό προσωπικό και το Π.Σ. γενικότερα. Πέρα από τις παρεμβάσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, ήδη στις 20/5 ο Πρόεδρος Φ.Παντελεάκος και ο Γεν.Γραμματέας Γ.Βιντζηλαίος, παρουσίασαν εκτενώς τα προβλήματα στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΑΣΤΥ και ΣΚΑΙ.