Σελίδες

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Αστυνομικό καπέλο στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις
ΘΕΜΑ : « Αστυνομικό καπέλο στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις »

Αρ. Πρωτ.:2453
Αθήνα:13-05-2011

Προς: Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματυος
Αντιστράτηγο Στυλιανό Στεφανίδη

ΘΕΜΑ : « Αστυνομικό καπέλο στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις »

Κύριε Αρχηγέ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις αποφασίζονται πλέον από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα στην τελευταία εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 11-5-2011, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με σχετικό της σήμα, αποφάσισε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ειδικότερα αποφάσισε τον ακριβή αριθμό και τύπο των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και την ακριβή θέση που θα τοποθετηθούν.

Δηλαδή ο επικεφαλής της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. διέταξε την πυροσβεστική ηγεσία για το πώς ακριβώς θα σχεδιάσει την «πυροπροστασία» της ευρύτερης περιοχής.

Η απόλυτη αποδοχή της υποτέλειας στην ΕΛ.ΑΣ. από την πλευρά του Π.Σ. ήταν τέτοια, ώστε να εκτελεστεί επακριβώς η εντολή και απλά να εγγραφούν χειρόγραφα πάνω στο αστυνομικό σήμα, οι αριθμοί των οχημάτων που θα συμμετείχαν.

Επιπροσθέτως για τον συντονισμό των 11 οχημάτων που διατάχθηκαν από τον κ. Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ. η Πυροσβεστική Ηγεσία, όρισε έξι (6) Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών και άγνωστο σε μας αριθμό λοιπών Αξιωματικών.

Χαρακτηριστικό της νέας αυτής «υπαγωγής» είναι ότι οι 5 Διοικητές συντόνιζαν το περίπου 1 υδροφόρο όχημα που τους αναλογούσε, επιβαίνοντας και οι ίδιοι σε μικρά υδροφόρα οχήματα, ως αυλοφόροι.

Κύριε Αρχηγέ

Ο Ν.3511/06 προβλέπει για το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει τον απόλυτο «επιχειρησιακό σχεδιασμό», δηλ. την οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων, ο οποίος περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

Επειδή τον τελευταίο καιρό βιώνουμε πλήθος ποινικών διώξεων κατά Αξιωματικών – μελών μας, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η μόνη μας προστασία πλέον είναι η ευλαβική τήρηση της νομιμότητας.
Απαιτούνται ξεκάθαρες και σαφείς διαταγές – εγκρίσεις, διασφάλιση της επιχειρησιακής αυτοτέλειας του Π.Σ. (όπως ορίζει ο νόμος), τήρηση των καθηκόντων των Αξιωματικών που εμπλέκονται σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο τήρηση των καθηκόντων των Διοικητών.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν περάσει 82 χρόνια αυτόνομης πορείας του Π.Σ. και σχεδόν 30χρόνια μετά την απόπειρα υποταγής του Π.Σ. στο τότε Αστυνομικό Υπουργείο.