Σελίδες

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Αρ. Πρωτ.:2465 Αθήνα:13-06-2011

Στις 31-05-2011 στην απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων Αξιωματικών, συμπεριλαμβανόταν και ο Εκπρόσωπός μας στην Περιφέρεια Π.Υ. Ηπείρου , Αντιπύραρχος Αναγνωστάκης Δημοσθένης, ο οποίος και μετατέθηκε στην Π.Υ. Αμφιλοχίας.
Μετάθεση, η οποία δείχνει σκοπιμότητα παρέμβασης στην συνδικαλιστική δράση του συναδέλφου και φίμωσης της φωνής της ΕΑΠΣ στην Ήπειρο.
Να σημειώσουμε ότι ο συνάδελφος είχε υποβάλλει νομίμως αίτηση μετάθεσης για κενή θέση του βαθμού του, στην Π.Υ. Άρτας, η οποία αποτελεί και τόπο συμφέροντός του, κατά την έννοια του Κανονισμού Μεταθέσεων.
Αντ΄αυτού, η Ηγεσία αποφάσισε όχι μόνο να μην ικανοποιήσει το αίτημά του, που ήταν μοναδικό για την εν λόγω θέση, αλλά τον μετέθεσε σε Π.Υ. πόλης εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, αφήνοντας τη θέση αυτή κενή.
Η μετάθεση αυτή, αποτελεί ξεκάθαρη παρέμβαση στη λειτουργία της ΕΑΠΣ, είναι πρωτόγνωρη, καθ ότι για πρώτη φορά μετακινείται εκλεγμένος περιφερειακός εκπρόσωπος και αποκόπτεται η επικοινωνία του με τους Αξιωματικούς που τον εξέλεξαν.
Ο συνάδελφος, εκλέγεται ως Περιφερειακός Εκπρόσωπος μας, επί 15 χρόνια, απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των Αξιωματικών της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου.
Επίσης είναι ιδιαίτερης απορίας, πέρα από τα παραπάνω, ότι προσωπικά ο κ. Αρχηγός του Π.Σ. γνωρίζει την αναγκαιότητα της ιδιαίτερης προστασίας του συναδέλφου από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 170/96.

Καλούμε τον κ. Αρχηγό του Π.Σ. να ανακαλέσει την μετάθεση του συναδέλφου, αποκαθιστώντας την ξεκάθαρη παρέμβαση στα εσωτερικά της ΕΑΠΣ.