Σελίδες

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ.

Αρ. Πρωτ. : 2471 // 05-07-2011


ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στ. Στεφανίδη

Κύριε Αρχηγέ,
Στα πλαίσια της θεσμικής λειτουργίας του ΠΣ επιβάλλεται η ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων για τα λειτουργικά και θεσμικά ζητήματα που υφίστανται. Έγκαιρα είχαμε επισημάνει (27-01-2011) τον κίνδυνο μείωσης του εισοδήματος των εργαζομένων, σε σχέση με τον υποβαλλόμενο από το ΠΣ προϋπολογισμό.

Για πρώτη φορά μετά την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο ΠΣ, κινδυνεύει να ανατραπεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Σώματος για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, μετά από πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης, σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα του ΠΣ, αλλά και η αυτοτέλεια του, με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία Συντονιστικού επιτελείου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στα παραπάνω προστίθεται και η μη σύγκληση του συμβουλίου επιτελικού σχεδιασμού καθ΄ όλη την διάρκεια της θητείας σας, σύμφωνα με τον Ν 3511/2006, ενέργεια η οποία στερεί την νομιμότητα των πράξεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού.

Παρακαλούμε εκ νέου να προγραμματίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να σας εκφράσουμε τις θέσεις μας για τα παραπάνω αλλά και τον προβληματισμό, που ήδη επικρατεί στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.