Σελίδες

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου

Αρ. Πρωτ. : 2479 // 14-07-2011


Συνάδελφοι
Με το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» στο άρθρο 38 ορίσθηκε ότι:

1) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου.
Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση στο ετήσιο εισόδημα μας από 150-1000 ευρώ.

2) Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής και μειώνεται το αφορολόγητο στα 8.000,00 Ευρώ.
Πρακτικά αυτό σημαίνει επιπλέον ετήσιος φόρος από 100 έως και 400 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός.

3) Αναστέλλονται από 1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου, Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β' Μέρους του ν. 3205/2003, καθώς και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
Ειδικά το τελευταίο δείχνει την ξεκάθαρη πρόθεση της Κυβέρνησης για τσεκούρωμα του εισοδήματος μας μέσω του «θρυλούμενου» ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Για να μην κατηγορηθούμε πάλι ότι έχουμε σκοπιμότητες ή κινδυνολογούμε, παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο από σχετική απάντηση του ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ. στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 12-07-2011 (αριθ. Πρωτ.7017/4/13561/12-07-2011)

«…σας γνωρίζουμε ότι, οι μεταρρυθμίσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των Σωμάτων ασφαλείας, εξετάζονται κάθε φορά, με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η εισοδηματική αυτή πολιτική, όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής, καθορίστηκε με την πρόσφατη ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων, του ν3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» , για την αντιμετώπιση της σημερινής πρωτόγνωρα, δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της δημοσιονομικής κρίσης. Από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής δεν εξαιρείται καμία κατηγορία υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Συνεπώς, κάθε αίτημα που έχει οικονομική διάσταση επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί και να αντιμετωπιστεί κατ΄ εξαίρεση και έξω από τα προαναφερόμενα πλαίσια».

Πιστεύουμε ότι ή μόνη «σκοπιμότητα» του κ. Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ. είναι δυστυχώς η προαναφερθείσα αλήθεια.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ - «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ»